Nordean Jussi Mekkonen: Sääntely tuo epävarmuutta asuntomarkkinoille

Lehdistötiedote | 30-05-2017 11:00

Jatkuvasti lisääntyvä sääntely haittaa asuntomarkkinoiden toimintaa ja pahimmillaan hidastaa työvoiman liikkuvuutta. Yksittäisen kotitalouden näkökulmasta tilanne ei ole toivottava, sillä asuntolainan saannin ja näin ollen asunnon hankinnan vaikeuttaminen estää oman varallisuuden kertymistä. Kotitalouksien vaurastumisen perusta Suomessa on vuosikymmeniä ollut asunnon hankinta ja lainan lyhentäminen. Näin totesi liiketoimintajohtaja Jussi Mekkonen Nordean Asumisen aamu -mediatilaisuudessa.

Jussi Mekkosen mukaan keskustelu sääntelyn kiristymisestä tuo turhaa epävarmuutta asuntomarkkinoille.

‒ Näyttää siltä, että asuntoluototuksen sääntelyä halutaan nyt lisätä usean eri mekanismin avulla. Pidän tätä ongelmallisena, sillä eri sääntelymekanismien yhteisvaikutuksia ei tunneta. Pahimmillaan vaikutukset voivat olla hyvinkin epätoivottavia, hän totesi.

‒ Kotitalouksien kokonaisvelan määrä on noussut, mutta on hyvä ymmärtää, että velkaantumiskehitys Suomessa on maltillista verrattuna pohjoismaiseen tasoon. Talouskasvun voimistuminen kiihdyttää velan määrän kasvua, mutta samaan aikaan ihmisten maksukyky paranee.

Mekkosen mukaan liika sääntely luo esteitä Suomen talouskasvulle, jos omistusasunnon hankintaa tai vaihtamista vaikeutetaan.

‒ Tilanteessa, jossa Suomen talous osoittaa vihdoin jopa voimakkaita merkkejä elpymisestä, ja samaan aikaan työvoiman kysyntä polarisoituu maantieteellisesti, olisi mielestäni lyhytnäköistä rakentaa varta vasten lisää hidasteita työn perässä muuttamiselle.

”Omistusasumisella pystyttävä vaurastumaan jatkossakin”

Mekkonen myös peräänkuulutti suomalaisten mahdollisuutta vaurastua omistusasunnoilla jatkossakin.

‒ Asunto on yhä suomalaisen tärkein varallisuuden muoto, ja asuntolainan lyhentäminen tulee nähdä säästämisenä ja varautumisena tulevaisuuteen. Emme kai halua rajata suomalaisia kotitalouksia tämän vaurastumismallin ulkopuolelle, hän kysyi.

Lisäksi Mekkonen korosti, että yhteiskunnassa ei ole esiintynyt konkreettisia negatiivisia vaikutuksia asuntoluottojen osalta.

‒ Suomalaiset ovat tunnollisia asuntovelan maksajia, ja pankeilla taas on merkittävät omat intressit huolehtia siitä, että lainoja ei myönnetä liian hövelisti. Keskimääräiset luototusasteet ovat Suomessa matalia, Mekkonen taustoittaa.

‒ Kotitalouksien velan kasvusta merkittävä osa on tullut muista kuin asuntoluotoista – voikin kysyä, ollaanko terveelle potilaalle antamassa turhia lääkkeitä?

Lisätietoja:

Jussi Mekkonen, liiketoimintajohtaja, p. 050 368 7029

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, p. 050 448 1182

Documents