Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 70 uutta turbowarranttisarjaa 14.6.2017 (sarja 2017:C69 FI ja 2017:P69 FI)

13-06-2017 12:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 70 uutta turbowarranttisarjaa 14.6.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Neste Oyj:n (NESTE), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT) ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Metso   Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Neste Oyj:n (NESTE), Sampo Oyj:n   (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n   (VALMT) ja YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com,   www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com,   www.nokian-renkaat.fi, www.yitgroup.com, www.neste.com, www.deutsche-boerse.com. Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7I12200NDS FI4000257258 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I12300NDS FI4000257266 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I12400NDS FI4000257274 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I12500NDS FI4000257282 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I12600NDS FI4000257290 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12800NDS FI4000257308 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12900NDS FI4000257316 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U13000NDS FI4000257324 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U13100NDS FI4000257332 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U13200NDS FI4000257340 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7I 13NDS FI4000257357 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7I 135NDS FI4000257365 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7I 14NDS FI4000257373 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7U 15NDS FI4000257381 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7U 155NDS FI4000257399 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO7I 28NDS FI4000257407 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7I 29NDS FI4000257415 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7I 30NDS FI4000257423 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7U 32NDS FI4000257431 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7U 33NDS FI4000265491 Metso Oyj FI0009007835
TNES7I 30NDS FI4000265509 Neste Oyj FI0009013296
TNES7I 32NDS FI4000265517 Neste Oyj FI0009013296
TNES7I 34NDS FI4000265525 Neste Oyj FI0009013296
TNES7U 36NDS FI4000265533 Neste Oyj FI0009013296
TNES7U 38NDS FI4000265541 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7I 52NDS FI4000265558 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 53NDS FI4000265566 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 54NDS FI4000265574 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 55NDS FI4000265582 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 56NDS FI4000265590 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7U 58NDS FI4000265608 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7U 59NDS FI4000265616 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7U   6NDS FI4000265624 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7U 61NDS FI4000265632 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7U 62NDS FI4000265640 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7I 32NDS FI4000265657 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE7I 34NDS FI4000265665 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE7I 36NDS FI4000265673 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE7U 40NDS FI4000265681 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE7U 42NDS FI4000265699 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE7I 54NDS FI4000265707 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I 56NDS FI4000265715 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I 58NDS FI4000265723 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7U 62NDS FI4000265731 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7U 64NDS FI4000265749 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM7I 40NDS FI4000265756 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7I 42NDS FI4000265764 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7I 44NDS FI4000265772 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7U 46NDS FI4000265780 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM7U 48NDS FI4000265798 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE7I 10NDS FI4000265806 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7I 105NDS FI4000265814 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7I 11NDS FI4000265822 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7U 12NDS FI4000265830 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE7U 125NDS FI4000265848 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7I 22NDS FI4000265855 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7I 23NDS FI4000265863 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7I 24NDS FI4000265871 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7U 26NDS FI4000265889 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM7U 27NDS FI4000265897 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7I 155NDS FI4000265905 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7I 16NDS FI4000265913 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7I 165NDS FI4000265921 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7U 18NDS FI4000265939 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7U 185NDS FI4000265947 Valmet Oyj FI4000074984
TYTY7I   7NDS FI4000265954 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7I 72NDS FI4000265962 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7I 74NDS FI4000265970 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7U 76NDS FI4000265988 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7U 78NDS FI4000265996 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7I12200NDS 12200 12200 C 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7I12300NDS 12300 12300 C 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7I12400NDS 12400 12400 C 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7I12500NDS 12500 12500 C 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7I12600NDS 12600 12600 C 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7U12800NDS 12800 12800 P 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7U12900NDS 12900 12900 P 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7U13000NDS 13000 13000 P 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7U13100NDS 13100 13100 P 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TDAX7U13200NDS 13200 13200 P 1/150 2017-06-14 2017-09-15
TFUM7I 13NDS 13,00 13,00 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TFUM7I 135NDS 13,50 13,50 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TFUM7I 14NDS 14,00 14,00 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TFUM7U 15NDS 15,00 15,00 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TFUM7U 155NDS 15,50 15,50 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TMEO7I 28NDS 28,00 28,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TMEO7I 29NDS 29,00 29,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TMEO7I 30NDS 30,00 30,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TMEO7U 32NDS 32,00 32,00 P 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TMEO7U 33NDS 33,00 33,00 P 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TNES7I 30NDS 30,00 30,00 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TNES7I 32NDS 32,00 32,00 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TNES7I 34NDS 34,00 34,00 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TNES7U 36NDS 36,00 36,00 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TNES7U 38NDS 38,00 38,00 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7I 52NDS 5,20 5,20 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7I 53NDS 5,30 5,30 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7I 54NDS 5,40 5,40 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7I 55NDS 5,50 5,50 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7I 56NDS 5,60 5,60 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7U 58NDS 5,80 5,80 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7U 59NDS 5,90 5,90 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7U   6NDS 6,00 6,00 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7U 61NDS 6,10 6,10 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TNOK7U 62NDS 6,20 6,20 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TNRE7I 32NDS 32,00 32,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TNRE7I 34NDS 34,00 34,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TNRE7I 36NDS 36,00 36,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TNRE7U 40NDS 40,00 40,00 P 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TNRE7U 42NDS 42,00 42,00 P 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TOTE7I 54NDS 5,40 5,40 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TOTE7I 56NDS 5,60 5,60 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TOTE7I 58NDS 5,80 5,80 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TOTE7U 62NDS 6,20 6,20 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TOTE7U 64NDS 6,40 6,40 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TSAM7I 40NDS 40,00 40,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TSAM7I 42NDS 42,00 42,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TSAM7I 44NDS 44,00 44,00 C 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TSAM7U 46NDS 46,00 46,00 P 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TSAM7U 48NDS 48,00 48,00 P 1/5 2017-06-14 2017-09-15
TSTE7I 10NDS 10,00 10,00 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TSTE7I 105NDS 10,50 10,50 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TSTE7I 11NDS 11,00 11,00 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TSTE7U 12NDS 12,00 12,00 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TSTE7U 125NDS 12,50 12,50 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TUPM7I 22NDS 22,00 22,00 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TUPM7I 23NDS 23,00 23,00 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TUPM7I 24NDS 24,00 24,00 C 1 2017-06-14 2017-09-15
TUPM7U 26NDS 26,00 26,00 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TUPM7U 27NDS 27,00 27,00 P 1 2017-06-14 2017-09-15
TVAL7I 155NDS 15,50 15,50 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TVAL7I 16NDS 16,00 16,00 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TVAL7I 165NDS 16,50 16,50 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TVAL7U 18NDS 18,00 18,00 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TVAL7U 185NDS 18,50 18,50 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TYTY7I   7NDS 7,00 7,00 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TYTY7I 72NDS 7,20 7,20 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TYTY7I 74NDS 7,40 7,40 C 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TYTY7U 76NDS 7,60 7,60 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15
TYTY7U 78NDS 7,80 7,80 P 1/2 2017-06-14 2017-09-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 13.6 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet