Joka toinen suomalainen on itse valmis rahoittamaan eläkepäiviään ja sote-palveluita

Lehdistötiedote | 19-06-2017 11:53

Yli 80 prosenttia suomalaisista pitää tarpeellisena varautua eläkeikää varten, mutta vain joka toinen on varautunut rahoittamaan eläkepäiviään itse. Niin ikään lähes puolet suomalaisista uskoo julkisen sektorin tarjoavan riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa. Yhtä suuri osa on kuitenkin varautunut itse rahoittamaan osan tarvitsemistaan sote-palveluista.

Nordean Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan neljäsosa suomalaisista uskoo lakisääteisen eläkkeen riittävän siihen, että on varaa tehdä haluamiaan asioita eläkeiässä. Miehistä näin uskoo joka kolmas, mutta naisista harvempi, alle joka viides. Myös luottamus eläkejärjestelmän tarjoamaan taloudelliseen turvaan oli miehillä naisia vahvempaa.

- Suurin osa suomalaisista kokee eläkepäiviin varautumisen tarpeellisena. Kuitenkin vain puolet suomalaisista on aloittanut eläkepäiviin varautumisen esimerkiksi säästämällä. Tähän ristiriitaan on monia syitä. Kaikilla ei esimerkiksi ole taloudellisesti mahdollista säästää niin paljon kuin he haluaisivat kun taas osa voi suunnitella säästävänsä vasta myöhemmin, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kertoo.

- Toisaalta jos säästämisaika on useita vuosikymmeniä, jo hyvin pienellä summalla kuussa on mahdollista kerryttää merkittävä summa säästöön tulevaisuutta varten, Kärkkäinen lisää.

Nuoret ja korkeasti koulutetut pitivät muita tarpeellisempana varautua eläkeikää varten.

- Eläkeikää lähestyvillä on muita suurempi luottamus lakisääteisen eläkkeen riittävyyteen. Nuorista alle joka viides uskoo pelkän lakisääteisen eläkkeen riittävän, jonka takia halu varautua eläkepäiviin myös itse on varsin ymmärrettävää, Kärkkäinen sanoo.

Julkiset sote-palvelut halutaan pitää vähintään nykyisen tasoisina

Suurin osa (90 prosenttia) suomalaisista haluaa julkisen sektorin tarjoavan vähintään nykyisen tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut (sote) myös tulevaisuudessa. Nuorista lähes puolet ei kuitenkaan usko, että julkinen sektori tarjoaa tarvittavat palvelut ja on varautunut rahoittamaan osan sote-palveluistaan itse.

- Julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on todella vahva kannatus. 90 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, ettei julkisen sektorin tarjoamia sote-palveluita saa tulevaisuudessa vähentää. Lähes puolet vastaajista ei kuitenkaan usko julkisen sektorin tarjoavan jatkossa kaikkia tarvittavia sote-palveluita. Tästä näkökulmasta positiivista on, että yhtä suuri osa on valmistautunut rahoittamaan osan tarvitsemistaan sote-palveluista itse, Olli Kärkkäinen kommentoi.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suhtautumista ja varautumista eläkeaikaan sekä julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja niiden riittävyyteen. Kysely toteutettiin maaliskuussa 2017. Taloustutkimuksen Internet-paneelissa. Siihen vastasi 1229 iältään 23­–65-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, 040 7356 030

Susanna Aarnio-Halme, konserniviestintä, 09 42 45 1006

Documents