Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 3.7.2017 (sarja 2017:C71 FI ja 2017:P71 FI)

30-06-2017 12:30

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 15 uutta turbowarranttisarjaa 3.7.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian   Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V),   Valmet Oyj:n (VALMT), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x   Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa   kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos   kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000-500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että   noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on   saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:   http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.nokia.com,   www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com,   www.yitgroup.com Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia   päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7I12000NDS FI4000264692 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I12100NDS FI4000264700 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12500NDS FI4000264718 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12600NDS FI4000264726 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7U12700NDS FI4000264734 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7U 145NDS FI4000264742 Fortum Oyj FI0009007132
TNOK7I 51NDS FI4000264759 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 54NDS1 FI4000264767 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7U 56NDS FI4000264775 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7U 57NDS FI4000264783 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7U 38NDS FI4000264791 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE7U 62NDS2 FI4000264809 Outotec Oyj FI0009014575
TUPM7U 26NDS1 FI4000264817 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7U 175NDS FI4000264825 Valmet Oyj FI4000074984
TYTY7U 74NDS FI4000264833 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7I12000NDS 12000 12000 C 1/150 2017-07-03 2017-09-15
TDAX7I12100NDS 12100 12100 C 1/150 2017-07-03 2017-09-15
TDAX7U12500NDS 12500 12500 P 1/150 2017-07-03 2017-09-15
TDAX7U12600NDS 12600 12600 P 1/150 2017-07-03 2017-09-15
TDAX7U12700NDS 12700 12700 P 1/150 2017-07-03 2017-09-15
TFUM7U 145NDS 14,50 14,50 P 1/2 2017-07-03 2017-09-15
TNOK7I 51NDS 5,10 5,10 C 1 2017-07-03 2017-09-15
TNOK7I 54NDS1 5,40 5,40 C 1 2017-07-03 2017-09-15
TNOK7U 56NDS 5,60 5,60 P 1 2017-07-03 2017-09-15
TNOK7U 57NDS 5,70 5,70 P 1 2017-07-03 2017-09-15
TNRE7U 38NDS 38,00 38,00 P 1/5 2017-07-03 2017-09-15
TOTE7U 62NDS2 6,20 6,20 P 1/2 2017-07-03 2017-09-15
TUPM7U 26NDS1 26,00 26,00 P 1 2017-07-03 2017-09-15
TVAL7U 175NDS 17,50 17,50 P 1/2 2017-07-03 2017-09-15
TYTY7U 74NDS 7,40 7,40 P 1/2 2017-07-03 2017-09-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 30.6 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08. 

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet