Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 19 uutta turbowarranttisarjaa 2.8.2017 (sarja 2017:C76 FI ja 2017:P76 FI)

01-08-2017 13:00

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 19 uutta turbowarranttisarjaa 2.8.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA),   Outotec Oyj:n (OTE1V), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), YIT   Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli   Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen   jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen   Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden   määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti   käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100,000 – 500,000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto-   ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin   katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan,   että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten   häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä   markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan   järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq   Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.deutsche-boerse.com, www.metso.com, www.nokia.com, www.outotec.com,   www.upm-kymmene.com, www.valmet.com ja www.yitgroup.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua   kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7U12200NDS FI4000261789 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7I11500NDS FI4000261797 DAX Index (Germany) DE0008469008
TMEO7U 28NDS FI4000261805 Metso Oyj FI0009007835
TMEO7I 24NDS FI4000261813 Metso Oyj FI0009007835
TNOK7U 56NDS1 FI4000261821 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 54NDS5 FI4000261839 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7I 53NDS1 FI4000261847 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7U   6NDS FI4000261854 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7U 58NDS FI4000261862 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I 54NDS1 FI4000261870 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I 52NDS FI4000261888 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7I   5NDS FI4000261896 Outotec Oyj FI0009014575
TUPM7U 24NDS FI4000261904 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7U 165NDS FI4000261912 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7U 16NDS FI4000261920 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7I 155NDS1 FI4000261938 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7I 15NDS FI4000261946 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL7I 145NDS FI4000261953 Valmet Oyj FI4000074984
TYTY7U 74NDS2 FI4000261961 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo   warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7U12200NDS 12200 12200 P 1/150 2017-08-02 2017-09-15
TDAX7I11500NDS 11500 11500 C 1/150 2017-08-02 2017-09-15
TMEO7U 28NDS 28,00 28,00 P 1/5 2017-08-02 2017-09-15
TMEO7I 24NDS 24,00 24,00 C 1/5 2017-08-02 2017-09-15
TNOK7U 56NDS1 5,60 5,60 P 1 2017-08-02 2017-09-15
TNOK7I 54NDS5 5,40 5,40 C 1 2017-08-02 2017-09-15
TNOK7I 53NDS1 5,30 5,30 C 1 2017-08-02 2017-09-15
TOTE7U   6NDS 6,00 6,00 P 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TOTE7U 58NDS 5,80 5,80 P 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TOTE7I 54NDS1 5,40 5,40 C 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TOTE7I 52NDS 5,20 5,20 C 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TOTE7I   5NDS 5,00 5,00 C 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TUPM7U 24NDS 24,00 24,00 P 1 2017-08-02 2017-09-15
TVAL7U 165NDS 16,50 16,50 P 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TVAL7U 16NDS 16,00 16,00 P 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TVAL7I 155NDS1 15,50 15,50 C 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TVAL7I 15NDS 15,00 15,00 C 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TVAL7I 145NDS 14,50 14,50 C 1/2 2017-08-02 2017-09-15
TYTY7U 74NDS2 7,40 7,40 P 1/2 2017-08-02 2017-09-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 1.8 2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet