Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 173 uutta warranttisarjaa 16.10.2017 (sarja 2017: C88 FI ja 2017: P88 FI)

13-10-2017 14:34

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 173 uutta warranttisarjaa 16.10.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000–10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:  http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Warrantin
kaupankäyntitunnus
Warrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
DAX7K13100NDS FI4000277827 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7K13300NDS FI4000277835 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7K13500NDS FI4000277843 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7W12800NDS FI4000277850 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7W12600NDS FI4000277868 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7L13100NDS FI4000277876 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7L13300NDS FI4000277884 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7L13600NDS FI4000277892 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7X12800NDS FI4000277900 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX7X12600NDS FI4000277918 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8A13200NDS FI4000277926 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8A13300NDS FI4000277934 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8A13600NDS FI4000277942 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8M12700NDS FI4000277959 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8M12400NDS FI4000277967 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13200NDS FI4000277975 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13400NDS FI4000277983 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13700NDS FI4000277991 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O12600NDS FI4000278007 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O12300NDS FI4000278015 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F13400NDS FI4000278023 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F13600NDS FI4000278031 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F13800NDS FI4000278049 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R12500NDS FI4000278056 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R12200NDS FI4000278064 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8X12000NDS FI4000278072 DAX Index (Germany) DE0008469008
NOK7K   5NDS FI4000278080 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K  51NDS FI4000278098 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7K  52NDS FI4000278106 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7W  48NDS FI4000278114 Nokia Oyj FI0009000681
NOK7W  47NDS FI4000278122 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A   5NDS FI4000278130 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A  51NDS FI4000278148 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A  52NDS FI4000278155 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M  47NDS FI4000278163 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M  46NDS FI4000278171 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C  51NDS FI4000278189 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C  52NDS FI4000278197 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O  47NDS FI4000278205 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O  46NDS FI4000278213 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F  51NDS FI4000278221 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F  52NDS FI4000278239 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R  46NDS FI4000278247 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L  51NDS FI4000278254 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L  52NDS FI4000278262 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X  46NDS FI4000278270 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F  51NDS FI4000278288 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F  52NDS FI4000278296 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R  44NDS FI4000278304 Nokia Oyj FI0009000681
FUM7K 185NDS FI4000278312 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K  19NDS FI4000278320 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7K 195NDS FI4000278338 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7W 175NDS FI4000278346 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7W  17NDS FI4000278353 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7L 185NDS FI4000278361 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7L  19NDS FI4000278379 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7L 195NDS FI4000278387 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7X 175NDS FI4000278395 Fortum Oyj FI0009007132
FUM7X  17NDS FI4000278403 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A 185NDS FI4000278411 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A  19NDS FI4000278429 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A 195NDS FI4000278437 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8M 175NDS FI4000278445 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8M  17NDS FI4000278452 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 185NDS FI4000278460 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C  19NDS FI4000278478 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 195NDS FI4000278486 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O  17NDS FI4000278494 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O 165NDS FI4000283189 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 185NDS FI4000283197 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F  19NDS FI4000283205 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F  20NDS FI4000283213 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R  17NDS FI4000283221 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 165NDS FI4000283239 Fortum Oyj FI0009007132
MEO7K  32NDS FI4000283247 Metso Oyj FI0009007835
MEO7K  33NDS FI4000283254 Metso Oyj FI0009007835
MEO7K  34NDS FI4000283262 Metso Oyj FI0009007835
MEO7W  30NDS FI4000283270 Metso Oyj FI0009007835
MEO7W  29NDS FI4000283288 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L  32NDS FI4000283296 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L  33NDS FI4000283304 Metso Oyj FI0009007835
MEO7L  34NDS FI4000283312 Metso Oyj FI0009007835
MEO7X  30NDS FI4000283320 Metso Oyj FI0009007835
MEO7X  29NDS FI4000283338 Metso Oyj FI0009007835
NES7K  40NDS FI4000283346 Neste Oyj FI0009013296
NES7K  41NDS FI4000283353 Neste Oyj FI0009013296
NES7K  42NDS FI4000283361 Neste Oyj FI0009013296
NES7W  38NDS FI4000283379 Neste Oyj FI0009013296
NES7W  37NDS FI4000283387 Neste Oyj FI0009013296
NES7L  42NDS FI4000283395 Neste Oyj FI0009013296
NES7X  38NDS FI4000283403 Neste Oyj FI0009013296
NES7X  37NDS FI4000283411 Neste Oyj FI0009013296
NES8A  40NDS FI4000283429 Neste Oyj FI0009013296
NES8A  41NDS FI4000283437 Neste Oyj FI0009013296
NES8A  42NDS FI4000283445 Neste Oyj FI0009013296
NES8M  38NDS FI4000283452 Neste Oyj FI0009013296
NES8M  37NDS FI4000283460 Neste Oyj FI0009013296
NES8C  40NDS FI4000283478 Neste Oyj FI0009013296
NES8C  41NDS FI4000283486 Neste Oyj FI0009013296
NES8C  42NDS FI4000283494 Neste Oyj FI0009013296
NES8O  38NDS FI4000283502 Neste Oyj FI0009013296
NES8O  37NDS FI4000283510 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  40NDS FI4000283528 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  41NDS FI4000283536 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  43NDS FI4000283544 Neste Oyj FI0009013296
NES8R  37NDS FI4000283551 Neste Oyj FI0009013296
NES8R  36NDS FI4000283569 Neste Oyj FI0009013296
NRE7K  39NDS FI4000283577 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7K  40NDS FI4000283585 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7K  41NDS FI4000283593 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7W  37NDS FI4000283601 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7W  36NDS FI4000283619 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7L  39NDS FI4000283627 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7L  40NDS FI4000283635 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7L  41NDS FI4000283643 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7X  37NDS FI4000283650 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE7X  36NDS FI4000283668 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM7W  43NDS FI4000283676 Sampo Oyj FI0009003305
SAM7X  45NDS FI4000283684 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8A  49NDS FI4000283692 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8M  45NDS FI4000283700 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8C  48NDS FI4000283718 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8O  44NDS FI4000283726 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F  48NDS FI4000283734 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8F  50NDS FI4000283742 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8R  44NDS FI4000283759 Sampo Oyj FI0009003305
STE7K  126NDS FI4000283767 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7K  128NDS FI4000283775 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7K  13NDS FI4000283783 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7W  122NDS FI4000283791 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7W  118NDS FI4000283809 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7L  126NDS FI4000283817 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7L  128NDS FI4000283825 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7L  13NDS FI4000283833 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7X  122NDS FI4000283841 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE7X  12NDS FI4000283858 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM7K 245NDS FI4000283866 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7K  25NDS FI4000283874 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7K 255NDS FI4000283882 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7W 235NDS FI4000283890 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7W  23NDS FI4000283908 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7L 245NDS FI4000283916 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7L 255NDS FI4000283924 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM7X 235NDS FI4000283932 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8A  25NDS FI4000283940 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8A 255NDS FI4000283957 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8M 235NDS FI4000283965 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8M  23NDS FI4000283973 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8C  25NDS FI4000283981 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8C  26NDS FI4000283999 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8O 235NDS FI4000284005 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8O 225NDS FI4000284013 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F  25NDS FI4000284021 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F  26NDS FI4000284039 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R  23NDS FI4000284047 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R 225NDS FI4000284054 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT7K  61NDS FI4000284062 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7K  63NDS FI4000284070 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7W  58NDS FI4000284088 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7W  56NDS FI4000284096 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7L  60NDS FI4000284104 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7L  61NDS FI4000284112 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7L  63NDS FI4000284120 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7X  58NDS FI4000284138 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT7X  56NDS FI4000284146 Wärtsilä Oyj FI0009003727
KNE7K  48NDS FI4000284153 Kone Oyj FI0009013403
KNE7K  49NDS FI4000284161 Kone Oyj FI0009013403
KNE7W  45NDS FI4000284179 Kone Oyj FI0009013403
KNE7W  44NDS FI4000284187 Kone Oyj FI0009013403
KNE7L  48NDS FI4000284195 Kone Oyj FI0009013403
KNE7L  49NDS FI4000284203 Kone Oyj FI0009013403
KNE7X  45NDS FI4000284211 Kone Oyj FI0009013403
KNE7X  44NDS FI4000284229 Kone Oyj FI0009013403

TAULUKKO 2

Warrantin
kaupankäyntitunnus
Lunastus
hinta
C/P
*
Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymispäivä
DAX7K13100NDS 13,100.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7K13300NDS 13,300.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7K13500NDS 13,500.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7W12800NDS 12,800.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7W12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
DAX7L13100NDS 13,100.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX7L13300NDS 13,300.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX7L13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX7X12800NDS 12,800.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX7X12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
DAX8A13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8A13300NDS 13,300.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8A13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8M12700NDS 12,700.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8M12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
DAX8C13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8C13400NDS 13,400.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8C13700NDS 13,700.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8O12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8O12300NDS 12,300.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
DAX8F13400NDS 13,400.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8F13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8F13800NDS 13,800.00 C 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8R12500NDS 12,500.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8R12200NDS 12,200.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
DAX8X12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 2017.10.16 2018.12.21
NOK7K   5NDS 5.00 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK7K  51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK7K  52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK7W  48NDS 4.80 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK7W  47NDS 4.70 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NOK8A   5NDS 5.00 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8A  51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8A  52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8M  47NDS 4.70 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8M  46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NOK8C  51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NOK8C  52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NOK8O  47NDS 4.70 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NOK8O  46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NOK8F  51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NOK8F  52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NOK8R  46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NOK8L  51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.12.21
NOK8L  52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.12.21
NOK8X  46NDS 4.60 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2018.12.21
NOK9F  51NDS 5.10 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2019.06.20
NOK9F  52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 2017.10.16 2019.06.20
NOK9R  44NDS 4.40 P 1/5 10,000,000 2017.10.16 2019.06.20
FUM7K 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7K  19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7K 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7W 175NDS 17.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7W  17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
FUM7L 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM7L  19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM7L 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM7X 175NDS 17.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM7X  17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
FUM8A 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8A  19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8A 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8M 175NDS 17.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8M  17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
FUM8C 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8C  19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8C 195NDS 19.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8O  17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8O 165NDS 16.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
FUM8F 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
FUM8F  19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
FUM8F  20NDS 20.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
FUM8R  17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
FUM8R 165NDS 16.50 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
MEO7K  32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7K  33NDS 33.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7K  34NDS 34.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7W  30NDS 30.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7W  29NDS 29.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
MEO7L  32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
MEO7L  33NDS 33.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
MEO7L  34NDS 34.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
MEO7X  30NDS 30.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
MEO7X  29NDS 29.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
NES7K  40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7K  41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7K  42NDS 42.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7W  38NDS 38.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7W  37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NES7L  42NDS 42.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NES7X  38NDS 38.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NES7X  37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NES8A  40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8A  41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8A  42NDS 42.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8M  38NDS 38.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8M  37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
NES8C  40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8C  41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8C  42NDS 42.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8O  38NDS 38.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8O  37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
NES8F  40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NES8F  41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NES8F  43NDS 43.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NES8R  37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NES8R  36NDS 36.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
NRE7K  39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7K  40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7K  41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7W  37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7W  36NDS 36.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
NRE7L  39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NRE7L  40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NRE7L  41NDS 41.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NRE7X  37NDS 37.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
NRE7X  36NDS 36.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
SAM7W  43NDS 43.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
SAM7X  45NDS 45.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
SAM8A  49NDS 49.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
SAM8M  45NDS 45.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.01.19
SAM8C  48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
SAM8O  44NDS 44.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.03.16
SAM8F  48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
SAM8F  50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
SAM8R  44NDS 44.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2018.06.15
STE7K  126NDS 12.60 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7K  128NDS 12.80 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7K  13NDS 13.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7W  122NDS 12.20 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7W  118NDS 11.80 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
STE7L  126NDS 12.60 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
STE7L  128NDS 12.80 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
STE7L  13NDS 13.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
STE7X  122NDS 12.20 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
STE7X  12NDS 12.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
UPM7K 245NDS 24.50 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
UPM7K  25NDS 25.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
UPM7K 255NDS 25.50 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
UPM7W 235NDS 23.50 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
UPM7W  23NDS 23.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.11.17
UPM7L 245NDS 24.50 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
UPM7L 255NDS 25.50 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
UPM7X 235NDS 23.50 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2017.12.15
UPM8A  25NDS 25.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
UPM8A 255NDS 25.50 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
UPM8M 235NDS 23.50 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
UPM8M  23NDS 23.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.01.19
UPM8C  25NDS 25.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
UPM8C  26NDS 26.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
UPM8O 235NDS 23.50 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
UPM8O 225NDS 22.50 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.03.16
UPM8F  25NDS 25.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
UPM8F  26NDS 26.00 C 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
UPM8R  23NDS 23.00 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
UPM8R 225NDS 22.50 P 1/5 3,000,000 2017.10.16 2018.06.15
WRT7K  61NDS 61.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
WRT7K  63NDS 63.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
WRT7W  58NDS 58.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
WRT7W  56NDS 56.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
WRT7L  60NDS 60.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
WRT7L  61NDS 61.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
WRT7L  63NDS 63.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
WRT7X  58NDS 58.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
WRT7X  56NDS 56.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
KNE7K  48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
KNE7K  49NDS 49.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
KNE7W  45NDS 45.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
KNE7W  44NDS 44.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.11.17
KNE7L  48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
KNE7L  49NDS 49.00 C 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
KNE7X  45NDS 45.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15
KNE7X  44NDS 44.00 P 1/5 1,500,000 2017.10.16 2017.12.15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 13.10.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet