Yrityksillä ja yhteisöillä kiire hankkia LEI-tunnus - ilman tunnusta suojaukset ja pörssikauppa jäihin

Lehdistötiedote | 25-10-2017 15:37

Marraskuun alusta lähtien kaikilta EU:ssa toimivilta yrityksiltä ja yhteisöiltä vaaditaan LEI-tunnus, jotta ne voivat käydä kauppaa johdannaisilla. Vuodenvaihteessa vaatimus laajenee muihinkin pörssi-instrumentteihin kuten osakkeisiin. Huomattava osa yrityksistä ei ole valmistautunut muutokseen.

- Suuremmilla yrityksillä asia on pääosin kunnossa, mutta Suomessa on edelleen arviolta kymmeniä tuhansia pienempiä yrityksiä, jotka eivät ole hankkineet tunnusta. Kun sääntely ja viranomaisvaatimukset lisääntyvät, riski pudota kelkasta vaatimusten suhteen on sitä suurempi mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, toteaa Nordean pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja Iiro Korander.

Yritykset tarvitsevat LEI-tunnuksen voidakseen käydä johdannaisilla kauppaa - ostaa tai myydä - marraskuusta 2017 alkaen. Tunnuksen käyttövaatimus laajenee vuoden 2018 alussa koskemaan myös listattujen osakkeiden, joukkolainojen ja pörssissä noteerattavien rahastojen (ETF) kaupankäyntiä. Ilman LEI-tunnusta yritykset eivät voi enää jatkossa käydä kauppaa edellä mainitulla instrumenteilla, eivätkä tehdä esimerkiksi luottojen korkosuojausta johdannaisilla.

- Tunnusten saamiselle marraskuuksi on yrityksillä jo kiire, joten viimeistään tässä vaiheessa kaikkien yritysten kannattaa tarkistaa, onko asia kunnossa. Jos tunnuksia ei ole haettu, asia on onneksi helppo korjata tekemällä sähköinen hakemus Patentti- ja Rekisterihallituksen sivuilla, Korander sanoo.

LEI on yksilöllinen tunnus, jonka perusteella tunnistetaan arvopaperitoimeksiannon osapuolet kaikilla Euroopan Unionissa sijaitsevilla markkinapaikoilla, esimerkiksi Helsingin pörssissä. Sen käyttöönotto perustuu EU-sääntelyyn, ja yritykset voivat hakea sen Patentti- ja Rekisterihallitukselta osoitteessa www.prh.fi.

Lisätietoja:

Iiro Korander, pk-yrityksistä vastaava liiketoimintajohtaja, p. 040 826 2149

Finanssivalvonta: LEI-tunnuksen käyttövelvoite laajenee arvopaperikaupassa

Documents