Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 21 uutta turbowarranttisarjaa 15.11.2017 (sarja 2017: C90 FI ja 2017: P90 FI)

14-11-2017 12:16

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 21 uutta turbowarranttisarjaa 15.11.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia   Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora   Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä   Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus   maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,   käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen   päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema   virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli   Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin   Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen   jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen   Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden   määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti   käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100,000 – 500,000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan   jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto-   ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20   eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei   ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti   kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin   katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan,   että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten   häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä   markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan   järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq   Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.upm.fi, www.yitgroup.com, www.valmet.com, www.wartsila.com,   www.deutsche-boerse.com Sijoittajan tulee tehdessään   warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin   tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
  kaupankäynti
  -tunnus
Turbowarrantin
  ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
  ISIN-koodi
TDAX7L13000NDS1 FI4000286075 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7X13200NDS1 FI4000286083 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7X13300NDS1 FI4000286091 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7X13400NDS1 FI4000286109 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7X13500NDS1 FI4000286117 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7X 195NDS FI4000286125 Fortum Oyj FI0009007132
TNES7X 52NDS FI4000286133 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7X 43NDS1 FI4000286141 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7X 44NDS1 FI4000286158 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7X 40NDS1 FI4000286166 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE7X   7NDS1 FI4000286174 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE7X 72NDS1 FI4000286182 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE7X 145NDS FI4000286190 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7X 29NDS FI4000286208 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL7X 17NDS1 FI4000286216 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT7L 50NDS FI4000286224 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY7L   6NDS FI4000286232 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7L 58NDS FI4000286240 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7L 56NDS FI4000286257 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7X 64NDS FI4000286265 YIT Oyj FI0009800643
TYTY7X 66NDS FI4000286273 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
  kaupankäyntitunnus
Lunastus
  hinta
Rajataso C/P
  *
Kerroin Liikkeeseen
  laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7L13000NDS1 13000,00 13000,00 C 1/150 2017-11-15 2017-12-15
TDAX7X13200NDS1 13200,00 13200,00 P 1/150 2017-11-15 2017-12-15
TDAX7X13300NDS1 13300,00 13300,00 P 1/150 2017-11-15 2017-12-15
TDAX7X13400NDS1 13400,00 13400,00 P 1/150 2017-11-15 2017-12-15
TDAX7X13500NDS1 13500,00 13500,00 P 1/150 2017-11-15 2017-12-15
TFUM7X 195NDS 19,50 19,50 P 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TNES7X 52NDS 52,00 52,00 P 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TNOK7X 43NDS1 4,30 4,30 P 1 2017-11-15 2017-12-15
TNOK7X 44NDS1 4,40 4,40 P 1 2017-11-15 2017-12-15
TNRE7X 40NDS1 40,00 40,00 P 1/5 2017-11-15 2017-12-15
TOTE7X   7NDS1 7,00 7,00 P 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TOTE7X 72NDS1 7,20 7,20 P 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TSTE7X 145NDS 14,50 14,50 P 1 2017-11-15 2017-12-15
TUPM7X 29NDS 29,00 29,00 P 1 2017-11-15 2017-12-15
TVAL7X 17NDS1 17,00 17,00 P 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TWRT7L 50NDS 50,00 50,00 C 1/5 2017-11-15 2017-12-15
TYTY7L   6NDS 6,00 6,00 C 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TYTY7L 58NDS 5,80 5,80 C 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TYTY7L 56NDS 5,60 5,60 C 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TYTY7X 64NDS 6,40 6,40 P 1/2 2017-11-15 2017-12-15
TYTY7X 66NDS 6,60 6,60 P 1/2 2017-11-15 2017-12-15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 14.11.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet