Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 23 uutta turbowarranttisarjaa 22.11.2017 (sarja 2017: C91 FI ja 2017: P91 FI)

21-11-2017 12:19

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 23 uutta turbowarranttisarjaa 22.11.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), YIT Oyj:n (YTY1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), YIT Oyj:n (YTY1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100,000–500,000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:www.fortum.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.yitgroup.com, www.metso.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com, www.deutsche-boerse.com Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX7L13000NDS2 FI4000286323 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX7L12900NDS1 FI4000286331 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7L  17NDS1 FI4000286349 Fortum Oyj FI0009007132
TNES7L  48NDS FI4000286356 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7L  42NDS FI4000286364 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK7L  41NDS1 FI4000286372 Nokia Oyj FI0009000681
TOTE7L  66NDS1 FI4000286380 Outotec Oyj FI0009014575
TSTE7L  13NDS1 FI4000286398 Stora Enso Oyj FI0009005961
TYTY7L   6NDS1 FI4000286406 YIT Oyj FI0009800643
TDAX7X13100NDS1 FI4000286414 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM7X  18NDS1 FI4000286422 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM7X 185NDS1 FI4000286430 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO7X  31NDS1 FI4000286448 Metso Oyj FI0009007835
TNES7X  50NDS1 FI4000286455 Neste Oyj FI0009013296
TNES7X  54NDS FI4000286463 Neste Oyj FI0009013296
TNOK7X  48NDS FI4000286471 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE7X  38NDS1 FI4000286489 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE7X  68NDS1 FI4000286497 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM7X  46NDS1 FI4000286505 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE7X 135NDS1 FI4000286513 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM7X  26NDS1 FI4000286521 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TWRT7X  56NDS FI4000286539 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY7X  62NDS FI4000286547 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
kaupankäyntitunnus
Lunastus
hinta
Rajataso C/P
*
Kerroin Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX7L13000NDS2 13000.00 13000.00 C 1/150 2017.11.22 2017.12.15
TDAX7L12900NDS1 12900.00 12900.00 C 1/150 2017.11.22 2017.12.15
TFUM7L  17NDS1 17.00 17.00 C 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TNES7L  48NDS 48.00 48.00 C 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TNOK7L  42NDS 4.20 4.20 C 1 2017.11.22 2017.12.15
TNOK7L  41NDS1 4.10 4.10 C 1 2017.11.22 2017.12.15
TOTE7L  66NDS1 6.60 6.60 C 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TSTE7L  13NDS1 13.00 13.00 C 1 2017.11.22 2017.12.15
TYTY7L   6NDS1 6.00 6.00 C 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TDAX7X13100NDS1 13100.00 13100.00 P 1/150 2017.11.22 2017.12.15
TFUM7X  18NDS1 18.00 18.00 P 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TFUM7X 185NDS1 18.50 18.50 P 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TMEO7X  31NDS1 31.00 31.00 P 1/5 2017.11.22 2017.12.15
TNES7X  50NDS1 50.00 50.00 P 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TNES7X  54NDS 54.00 54.00 P 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TNOK7X  48NDS 4.80 4.80 P 1 2017.11.22 2017.12.15
TNRE7X  38NDS1 38.00 38.00 P 1/5 2017.11.22 2017.12.15
TOTE7X  68NDS1 6.80 6.80 P 1/2 2017.11.22 2017.12.15
TSAM7X  46NDS1 46.00 46.00 P 1/5 2017.11.22 2017.12.15
TSTE7X 135NDS1 13.50 13.50 P 1 2017.11.22 2017.12.15
TUPM7X  26NDS1 26.00 26.00 P 1 2017.11.22 2017.12.15
TWRT7X  56NDS 56.00 56.00 P 1/5 2017.11.22 2017.12.15
TYTY7X  62NDS 6.20 6.20 P 1/2 2017.11.22 2017.12.15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 21.11.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet