Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 12 uutta sertifikaattisarjaa 29.11.2017

28-11-2017 12:41

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 12 uutta sertifikaattisarjaa 29.11.2017. Sertifikaattien kohde-etuutena on ICE Brent Crude Oil -futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus ICE Brent Crude Oil -futuuri
Vipukerroin Välillä -12 ja 12. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 2 400 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.theice.com  Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Warrantin kaupankäynti-tunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BEAR OLJY X8 NF FI4000286554 Energy - Brent Crude Oil -
BEAR OLJY X10 NF FI4000286562 Energy - Brent Crude Oil -
BEAR OLJY X12 NF FI4000286570 Energy - Brent Crude Oil -
BEAR OLJY X8NF1 FI4000286588 Energy - Brent Crude Oil -
BEAR OLJY X10NF1 FI4000286596 Energy - Brent Crude Oil -
BEAR OLJY X12NF1 FI4000286604 Energy - Brent Crude Oil -
BULL OLJY X8 NF FI4000286612 Energy - Brent Crude Oil -
BULL OLJY X10 NF FI4000286620 Energy - Brent Crude Oil -
BULL OLJY X12 NF FI4000286638 Energy - Brent Crude Oil -
BULL OLJY X8NF1 FI4000286646 Energy - Brent Crude Oil -
BULL OLJY X10NF1 FI4000286653 Energy - Brent Crude Oil -
BULL OLJY X12NF1 FI4000286661 Energy - Brent Crude Oil -

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BEAR OLJY X8 NF EUR 10 -8 0,49% 112,50% 11,00%
BEAR OLJY X10 NF EUR 10 -10 0,49% 110,00% 14,00%
BEAR OLJY X12 NF EUR 10 -12 0,49% 108,33% 17,00%
BEAR OLJY X8NF1 EUR 2 -8 0,49% 112,50% 11,00%
BEAR OLJY X10NF1 EUR 2 -10 0,49% 110,00% 14,00%
BEAR OLJY X12NF1 EUR 2 -12 0,49% 108,33% 17,00%
BULL OLJY X8 NF EUR 10 8 0,49% 87,50% 11,00%
BULL OLJY X10 NF EUR 10 10 0,49% 90,00% 14,00%
BULL OLJY X12 NF EUR 10 12 0,49% 91,67% 17,00%
BULL OLJY X8NF1 EUR 2 8 0,49% 87,50% 11,00%
BULL OLJY X10NF1 EUR 2 10 0,49% 90,00% 14,00%
BULL OLJY X12NF1 EUR 2 12 0,49% 91,67% 17,00%

Tukholmassa 28.11.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet