Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 221 uutta warranttisarjaa 15.12.2017 (sarja 2017: C95 FI ja 2017: P95 FI)

14-12-2017 12:54

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 221 uutta warranttisarjaa 15.12.2017. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000–10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:  http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com ja www.deutsche-boerse.com.Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit 

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäyntitunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
DAX8A13400NDS FI4000292933 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8A13800NDS FI4000292941 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8A14000NDS FI4000292958 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8B13400NDS FI4000292966 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8B13600NDS FI4000292974 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8B13800NDS FI4000292982 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8B14000NDS FI4000292990 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13600NDS FI4000293006 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C13800NDS FI4000293014 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8C14000NDS FI4000293022 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8F14200NDS FI4000293030 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L13600NDS FI4000293048 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L13800NDS FI4000293055 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8L14200NDS FI4000293063 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8M12600NDS FI4000293071 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8M12200NDS FI4000293089 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8M12000NDS FI4000293097 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8N12600NDS FI4000293105 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8N12400NDS FI4000293113 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8N12200NDS FI4000293121 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8N12000NDS FI4000293139 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O12400NDS FI4000293147 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O12200NDS FI4000293154 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8O12000NDS FI4000293162 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R12400NDS FI4000293170 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R12000NDS FI4000293188 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8R11800NDS FI4000293196 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8X12400NDS FI4000293204 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8X12200NDS FI4000293212 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8X11800NDS FI4000293220 DAX Index (Germany) DE0008469008
FUM8A 182NDS FI4000293238 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8A 187NDS FI4000293246 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8B 182NDS FI4000293253 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8B 187NDS FI4000293261 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 182NDS FI4000293279 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8C 187NDS FI4000293287 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 187NDS FI4000293295 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8F 192NDS FI4000293303 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8M 162NDS FI4000293311 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8M 157NDS FI4000293329 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8N 162NDS FI4000293337 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8N 157NDS FI4000293345 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O 162NDS FI4000293352 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8O 157NDS FI4000293360 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 157NDS FI4000293378 Fortum Oyj FI0009007132
FUM8R 152NDS FI4000293386 Fortum Oyj FI0009007132
KNE8A  46NDS FI4000293394 Kone Oyj FI0009013403
KNE8A  47NDS FI4000293402 Kone Oyj FI0009013403
KNE8B  46NDS FI4000293410 Kone Oyj FI0009013403
KNE8B  47NDS FI4000293428 Kone Oyj FI0009013403
KNE8C  46NDS FI4000293436 Kone Oyj FI0009013403
KNE8C  47NDS FI4000293444 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F  47NDS FI4000293451 Kone Oyj FI0009013403
KNE8F  48NDS FI4000293469 Kone Oyj FI0009013403
KNE8M  42NDS FI4000293477 Kone Oyj FI0009013403
KNE8M  41NDS FI4000293485 Kone Oyj FI0009013403
KNE8N  42NDS FI4000293493 Kone Oyj FI0009013403
KNE8N  41NDS FI4000293501 Kone Oyj FI0009013403
KNE8O  42NDS FI4000293519 Kone Oyj FI0009013403
KNE8O  41NDS FI4000293527 Kone Oyj FI0009013403
KNE8R  41NDS FI4000293535 Kone Oyj FI0009013403
KNE8R  40NDS FI4000293543 Kone Oyj FI0009013403
MEO8A  31NDS FI4000293550 Metso Oyj FI0009007835
MEO8A  32NDS FI4000293568 Metso Oyj FI0009007835
MEO8B  31NDS FI4000293576 Metso Oyj FI0009007835
MEO8B  32NDS FI4000293584 Metso Oyj FI0009007835
MEO8C  31NDS FI4000293592 Metso Oyj FI0009007835
MEO8C  32NDS FI4000293600 Metso Oyj FI0009007835
MEO8F  32NDS FI4000293618 Metso Oyj FI0009007835
MEO8F  33NDS FI4000293626 Metso Oyj FI0009007835
MEO8M  27NDS FI4000293634 Metso Oyj FI0009007835
MEO8M  26NDS FI4000293642 Metso Oyj FI0009007835
MEO8N  27NDS FI4000293659 Metso Oyj FI0009007835
MEO8N  26NDS FI4000293667 Metso Oyj FI0009007835
MEO8O  27NDS FI4000293675 Metso Oyj FI0009007835
MEO8O  26NDS FI4000293683 Metso Oyj FI0009007835
MEO8R  26NDS FI4000293691 Metso Oyj FI0009007835
MEO8R  25NDS FI4000293709 Metso Oyj FI0009007835
NES8A  53NDS FI4000293717 Neste Oyj FI0009013296
NES8A  54NDS FI4000293725 Neste Oyj FI0009013296
NES8B  53NDS FI4000293733 Neste Oyj FI0009013296
NES8B  54NDS FI4000293741 Neste Oyj FI0009013296
NES8C  53NDS FI4000293758 Neste Oyj FI0009013296
NES8C  54NDS FI4000293766 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  54NDS FI4000293774 Neste Oyj FI0009013296
NES8F  55NDS FI4000293782 Neste Oyj FI0009013296
NES8M  49NDS FI4000293790 Neste Oyj FI0009013296
NES8M  48NDS FI4000293808 Neste Oyj FI0009013296
NES8N  49NDS FI4000293816 Neste Oyj FI0009013296
NES8N  48NDS FI4000293824 Neste Oyj FI0009013296
NES8O  49NDS FI4000293832 Neste Oyj FI0009013296
NES8O  48NDS FI4000293840 Neste Oyj FI0009013296
NES8R  48NDS FI4000293857 Neste Oyj FI0009013296
NES8R  47NDS FI4000293865 Neste Oyj FI0009013296
NOK8A  41NDS FI4000293873 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A  42NDS FI4000293881 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A  43NDS FI4000293899 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8A  44NDS FI4000293907 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8B  41NDS FI4000293915 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8B  42NDS FI4000293923 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8B  43NDS FI4000293931 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8B  44NDS FI4000293949 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C  41NDS FI4000293956 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C  42NDS FI4000293964 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C  43NDS FI4000293972 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8C  44NDS FI4000293980 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F  42NDS FI4000293998 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F  43NDS FI4000294004 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8F  44NDS FI4000294012 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L  42NDS FI4000294020 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L  43NDS FI4000294038 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8L  44NDS FI4000294046 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F  43NDS FI4000294053 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F  44NDS FI4000294061 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9F  46NDS FI4000294079 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L  43NDS FI4000294087 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L  44NDS FI4000294095 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9L  46NDS FI4000294103 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0F  44NDS FI4000294111 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0F  45NDS FI4000294129 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0F  46NDS FI4000294137 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0F  47NDS FI4000294145 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L  44NDS FI4000294152 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L  46NDS FI4000294160 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0L  47NDS FI4000294178 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M  37NDS FI4000294186 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M  36NDS FI4000294194 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M  35NDS FI4000294202 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8M  34NDS FI4000294210 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8N  37NDS FI4000294228 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8N  36NDS FI4000294236 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8N  35NDS FI4000294244 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8N  34NDS FI4000294251 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O  37NDS FI4000294269 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O  36NDS FI4000294277 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O  35NDS FI4000294285 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8O  34NDS FI4000294293 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R  36NDS FI4000294301 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R  34NDS FI4000294319 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8R  33NDS FI4000294327 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X  36NDS FI4000294335 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X  34NDS FI4000294343 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8X  33NDS FI4000294350 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R  33NDS FI4000294368 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9R  32NDS FI4000294376 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X  33NDS FI4000294384 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9X  32NDS FI4000294392 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0R  34NDS FI4000294400 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0R  33NDS FI4000294418 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0R  32NDS FI4000294426 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0R  31NDS FI4000294434 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X  34NDS FI4000294442 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X  33NDS FI4000294459 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X  32NDS FI4000294467 Nokia Oyj FI0009000681
NOK0X  31NDS FI4000294475 Nokia Oyj FI0009000681
NRE8A  38NDS FI4000294483 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8A  39NDS FI4000294491 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8B  38NDS FI4000294509 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8B  39NDS FI4000294517 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8C  38NDS FI4000294525 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8C  39NDS FI4000294533 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8F  39NDS FI4000294541 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8F  40NDS FI4000294558 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8M  34NDS FI4000294566 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8M  33NDS FI4000294574 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8N  34NDS FI4000294582 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8N  33NDS FI4000294590 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8O  34NDS FI4000294608 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8O  33NDS FI4000294616 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8R  33NDS FI4000294624 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8R  32NDS FI4000294632 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM8B  47NDS FI4000294640 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8B  48NDS FI4000294657 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8M  42NDS FI4000294665 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8N  43NDS FI4000294673 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8N  42NDS FI4000294681 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8R  42NDS FI4000294699 Sampo Oyj FI0009003305
STE8A  14NDS FI4000294707 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8A  145NDS FI4000294715 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8B  14NDS FI4000294723 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8B  145NDS FI4000294731 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8C  14NDS FI4000294749 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8C  145NDS FI4000294756 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8F  145NDS FI4000294764 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8F  15NDS FI4000294772 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8M  12NDS FI4000294780 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8M  115NDS FI4000294798 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8N  12NDS FI4000294806 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8N  115NDS FI4000294814 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8O  12NDS FI4000294822 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8O  115NDS FI4000294830 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8R  115NDS FI4000294848 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8R  11NDS FI4000294855 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM8A  26NDS FI4000294863 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8A 265NDS FI4000294871 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8B  26NDS FI4000294889 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8B 265NDS FI4000294897 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8C 265NDS FI4000294905 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F 265NDS FI4000294913 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8F  27NDS FI4000294921 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8M  24NDS FI4000294939 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8N  24NDS FI4000294947 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8N 235NDS FI4000294954 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8O  24NDS FI4000294962 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8R 235NDS FI4000294970 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT8A  55NDS FI4000294988 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8A  56NDS FI4000294996 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8B  55NDS FI4000295001 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8B  56NDS FI4000295019 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8C  55NDS FI4000295027 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8C  56NDS FI4000295035 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8F  56NDS FI4000295043 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8F  57NDS FI4000295050 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8M  51NDS FI4000295068 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8M  50NDS FI4000295076 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8N  51NDS FI4000295084 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8N  50NDS FI4000295092 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8O  51NDS FI4000295100 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8O  50NDS FI4000295118 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8R  50NDS FI4000295126 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8R  49NDS FI4000295134 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
kaupankäyntitunnus
Lunastus
hinta
C/P
*
Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymispäivä
DAX8A13400NDS 13,400.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
DAX8A13800NDS 13,800.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
DAX8A14000NDS 14,000.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
DAX8B13400NDS 13,400.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
DAX8B13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
DAX8B13800NDS 13,800.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
DAX8B14000NDS 14,000.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
DAX8C13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
DAX8C13800NDS 13,800.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
DAX8C14000NDS 14,000.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
DAX8F14200NDS 14,200.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
DAX8L13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.12.21
DAX8L13800NDS 13,800.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.12.21
DAX8L14200NDS 14,200.00 C 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.12.21
DAX8M12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
DAX8M12200NDS 12,200.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
DAX8M12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
DAX8N12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
DAX8N12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
DAX8N12200NDS 12,200.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
DAX8N12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
DAX8O12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
DAX8O12200NDS 12,200.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
DAX8O12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
DAX8R12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
DAX8R12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
DAX8R11800NDS 11,800.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
DAX8X12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.12.21
DAX8X12200NDS 12,200.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.12.21
DAX8X11800NDS 11,800.00 P 1/150 3,000,000 2017.12.15 2018.12.21
FUM8A 182NDS 18.20 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
FUM8A 187NDS 18.70 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
FUM8B 182NDS 18.20 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
FUM8B 187NDS 18.70 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
FUM8C 182NDS 18.20 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
FUM8C 187NDS 18.70 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
FUM8F 187NDS 18.70 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
FUM8F 192NDS 19.20 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
FUM8M 162NDS 16.20 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
FUM8M 157NDS 15.70 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
FUM8N 162NDS 16.20 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
FUM8N 157NDS 15.70 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
FUM8O 162NDS 16.20 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
FUM8O 157NDS 15.70 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
FUM8R 157NDS 15.70 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
FUM8R 152NDS 15.20 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
KNE8A  46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
KNE8A  47NDS 47.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
KNE8B  46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
KNE8B  47NDS 47.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
KNE8C  46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
KNE8C  47NDS 47.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
KNE8F  47NDS 47.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
KNE8F  48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
KNE8M  42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
KNE8M  41NDS 41.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
KNE8N  42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
KNE8N  41NDS 41.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
KNE8O  42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
KNE8O  41NDS 41.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
KNE8R  41NDS 41.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
KNE8R  40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
MEO8A  31NDS 31.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
MEO8A  32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
MEO8B  31NDS 31.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
MEO8B  32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
MEO8C  31NDS 31.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
MEO8C  32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
MEO8F  32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
MEO8F  33NDS 33.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
MEO8M  27NDS 27.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
MEO8M  26NDS 26.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
MEO8N  27NDS 27.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
MEO8N  26NDS 26.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
MEO8O  27NDS 27.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
MEO8O  26NDS 26.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
MEO8R  26NDS 26.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
MEO8R  25NDS 25.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
NES8A  53NDS 53.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NES8A  54NDS 54.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NES8B  53NDS 53.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NES8B  54NDS 54.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NES8C  53NDS 53.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NES8C  54NDS 54.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NES8F  54NDS 54.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NES8F  55NDS 55.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NES8M  49NDS 49.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NES8M  48NDS 48.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NES8N  49NDS 49.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NES8N  48NDS 48.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NES8O  49NDS 49.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NES8O  48NDS 48.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NES8R  48NDS 48.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NES8R  47NDS 47.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NOK8A  41NDS 4.10 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NOK8A  42NDS 4.20 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NOK8A  43NDS 4.30 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NOK8A  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NOK8B  41NDS 4.10 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NOK8B  42NDS 4.20 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NOK8B  43NDS 4.30 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NOK8B  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NOK8C  41NDS 4.10 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NOK8C  42NDS 4.20 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NOK8C  43NDS 4.30 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NOK8C  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NOK8F  42NDS 4.20 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NOK8F  43NDS 4.30 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NOK8F  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NOK8L  42NDS 4.20 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.12.21
NOK8L  43NDS 4.30 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.12.21
NOK8L  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.12.21
NOK9F  43NDS 4.30 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.06.20
NOK9F  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.06.20
NOK9F  46NDS 4.60 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.06.20
NOK9L  43NDS 4.30 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.12.20
NOK9L  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.12.20
NOK9L  46NDS 4.60 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.12.20
NOK0F  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.06.18
NOK0F  45NDS 4.50 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.06.18
NOK0F  46NDS 4.60 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.06.18
NOK0F  47NDS 4.70 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.06.18
NOK0L  44NDS 4.40 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.12.18
NOK0L  46NDS 4.60 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.12.18
NOK0L  47NDS 4.70 C 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.12.18
NOK8M  37NDS 3.70 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NOK8M  36NDS 3.60 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NOK8M  35NDS 3.50 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NOK8M  34NDS 3.40 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NOK8N  37NDS 3.70 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NOK8N  36NDS 3.60 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NOK8N  35NDS 3.50 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NOK8N  34NDS 3.40 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NOK8O  37NDS 3.70 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NOK8O  36NDS 3.60 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NOK8O  35NDS 3.50 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NOK8O  34NDS 3.40 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NOK8R  36NDS 3.60 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NOK8R  34NDS 3.40 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NOK8R  33NDS 3.30 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NOK8X  36NDS 3.60 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.12.21
NOK8X  34NDS 3.40 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.12.21
NOK8X  33NDS 3.30 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2018.12.21
NOK9R  33NDS 3.30 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.06.20
NOK9R  32NDS 3.20 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.06.20
NOK9X  33NDS 3.30 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.12.20
NOK9X  32NDS 3.20 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2019.12.20
NOK0R  34NDS 3.40 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.06.18
NOK0R  33NDS 3.30 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.06.18
NOK0R  32NDS 3.20 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.06.18
NOK0R  31NDS 3.10 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.06.18
NOK0X  34NDS 3.40 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.12.18
NOK0X  33NDS 3.30 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.12.18
NOK0X  32NDS 3.20 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.12.18
NOK0X  31NDS 3.10 P 1/5 10,000,000 2017.12.15 2020.12.18
NRE8A  38NDS 38.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NRE8A  39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NRE8B  38NDS 38.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NRE8B  39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NRE8C  38NDS 38.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NRE8C  39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NRE8F  39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NRE8F  40NDS 40.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NRE8M  34NDS 34.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NRE8M  33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
NRE8N  34NDS 34.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NRE8N  33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
NRE8O  34NDS 34.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NRE8O  33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
NRE8R  33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
NRE8R  32NDS 32.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
SAM8B  47NDS 47.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
SAM8B  48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
SAM8M  42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
SAM8N  43NDS 43.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
SAM8N  42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
SAM8R  42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
STE8A  14NDS 14.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
STE8A  145NDS 14.50 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
STE8B  14NDS 14.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
STE8B  145NDS 14.50 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
STE8C  14NDS 14.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
STE8C  145NDS 14.50 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
STE8F  145NDS 14.50 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
STE8F  15NDS 15.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
STE8M  12NDS 12.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
STE8M  115NDS 11.50 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
STE8N  12NDS 12.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
STE8N  115NDS 11.50 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
STE8O  12NDS 12.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
STE8O  115NDS 11.50 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
STE8R  115NDS 11.50 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
STE8R  11NDS 11.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
UPM8A  26NDS 26.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
UPM8A 265NDS 26.50 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
UPM8B  26NDS 26.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
UPM8B 265NDS 26.50 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
UPM8C 265NDS 26.50 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
UPM8F 265NDS 26.50 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
UPM8F  27NDS 27.00 C 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
UPM8M  24NDS 24.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.01.19
UPM8N  24NDS 24.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
UPM8N 235NDS 23.50 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.02.16
UPM8O  24NDS 24.00 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.03.16
UPM8R 235NDS 23.50 P 1/5 3,000,000 2017.12.15 2018.06.15
WRT8A  55NDS 55.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
WRT8A  56NDS 56.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
WRT8B  55NDS 55.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
WRT8B  56NDS 56.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
WRT8C  55NDS 55.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
WRT8C  56NDS 56.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
WRT8F  56NDS 56.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
WRT8F  57NDS 57.00 C 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
WRT8M  51NDS 51.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
WRT8M  50NDS 50.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.01.19
WRT8N  51NDS 51.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
WRT8N  50NDS 50.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.02.16
WRT8O  51NDS 51.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
WRT8O  50NDS 50.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.03.16
WRT8R  50NDS 50.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15
WRT8R  49NDS 49.00 P 1/5 1,500,000 2017.12.15 2018.06.15

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 14.12.2017 

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet