Nordean Lapselle säästämisen kyselytutkimus: Suurin osa vanhemmista säästää lapsilleen, neljäsosa säännöllisesti

Lehdistötiedote | 14-12-2017 10:05

Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa vanhemmista säästää lapselleen, ja joka neljäs säännöllisesti. Isät ja äidit säästävät yhtä usein, ja säästäminen on yhtä yleistä tytöille ja pojille. Yleisin säästösumma lapselle on 30 euroa kuukaudessa. Joka neljäs vanhempi ilmoitti, että myös lapsen isovanhemmat säästävät lapselle.

- Ilahduin siitä, että suurin osa vanhemmista ilmoittaa säästävänsä lapsilleen edes satunnaisesti. Säästäminen myös aloitetaan jo melko pian lapsen syntymän jälkeen. Tällöin säästöaika on pidempi. Toisaalta taas säännöllinen säästäminen lapsille on esimerkiksi Ruotsissa paljon yleisempää. Siellä viime vuonna toteutetussa kyselyssä kaksi kolmasosaa vanhemmista ilmoitti säästävänsä lapselleen säännöllisesti, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen kertoo.

Vain harvan mielestä lapsille säästäminen ei ole tarpeellista. Yleisin syy siihen, ettei säästä on se, ettei saa säästettyä vaikka haluaisi. Alle kuusivuotiaiden lasten vanhemmista, jotka eivät vielä säästä lapselleen, kolmasosa suunnitteli aloittavansa säästämisen myöhemmin.

- On ymmärrettävää, että säästäminen ei aina ole taloudellisesti mahdollista. Esimerkiksi pienten lasten perheissä kodinhoitotuesta ei välttämättä ole helppo säästää, Olli Kärkkäinen kommentoi.

Kaksi kolmasosaa vanhemmista, jotka säästävät lapsilleen ilmoitti, ettei säästä mitään erityistä tarkoitusta varten. Joka viides ilmoitti säästävänsä ajokorttia varten. Sen sijaan ensiasuntoa varten ilmoitti säästävänsä alle joka kymmenes vanhempi.

- Olin hieman yllättynyt, että ajokortti oli vielä nykyisinkin yleisin säästötarkoitus. Toisaalta se on konkreettinen kuluerä, jonka voi säästöillä saada katettua. Säästöjen käyttö jätetään suurelta osin tulevaisuuden tai nuoren itse päätettäväksi. Ensiasunnon suhteen säästöt voivat esimerkiksi toimia hyvänä pesämunana, Olli Kärkkäinen sanoo.

Yleisin tapa säästää lapsille on rahan siirtäminen säästö- tai käyttötilille. Rahastoja lapselle säästämisessä ilmoittaa hyödyntävänsä joka viides vanhempi. Sen sijaan vain harva (4 %) vanhempi säästää lapselleen sijoittamalla pörssiosakkeisiin.

- Lapsille säästettäessä säästöaika on usein kohtuullisen pitkä, monesti yli kymmenen vuotta, jolloin tuottojen ”korkoa korolle”-efekti korostuu. Olisikin hyvä pohtia myös lapsille säästettäessä tilisäästämisen lisäksi muita vaihtoehtoja, Olli Kärkkäinen vinkkaa.

Lisätietoja:

Yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen, p. 040 735 6030

Tutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina YouGov 20.-30.10.2017 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1001 suomalaista, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia.

Lapsille säästäminen tuloksia 141217

Documents