Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 44 uutta turbowarranttisarjaa 11.1.2018 (sarjat 2018: C1 FI ja 2018: P1 FI)

10-01-2018 13:43

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 44 uutta turbowarranttisarjaa 11.1.2018. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000–500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin
kaupankäynti
-tunnus
Turbowarrantin
ISIN-koodi
Kohde-etuus Kohde-etuuden
ISIN-koodi
TDAX8C13300NDS FI4000295886 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8C13200NDS FI4000295894 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8C13100NDS FI4000295902 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8C13000NDS1 FI4000295910 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8C12900NDS1 FI4000295928 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8C12800NDS1 FI4000295936 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8O13400NDS1 FI4000295944 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8O13700NDS FI4000295951 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM8C  17NDS FI4000295969 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8C 165NDS1 FI4000295977 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8O 175NDS FI4000295985 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO8B  29NDS1 FI4000295993 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8B  28NDS1 FI4000296009 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8N  30NDS FI4000296017 Metso Oyj FI0009007835
TNES8C  54NDS FI4000296025 Neste Oyj FI0009013296
TNES8C  52NDS FI4000296033 Neste Oyj FI0009013296
TNES8O  58NDS FI4000296041 Neste Oyj FI0009013296
TNOK8C   4NDS FI4000296058 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8C  39NDS1 FI4000296066 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8O  46NDS FI4000296074 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8O  47NDS FI4000296082 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE8C  38NDS FI4000296090 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8C  36NDS FI4000296108 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8O  42NDS FI4000296116 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8O  44NDS FI4000296124 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE8C  74NDS FI4000296132 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8C  72NDS FI4000296140 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8C   7NDS FI4000296157 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8O  76NDS FI4000296165 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8O  78NDS FI4000296173 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8O   8NDS FI4000296181 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM8C  46NDS FI4000296199 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE8C 135NDS FI4000296207 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM8C  26NDS FI4000296215 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL8B  17NDS FI4000296223 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8B 165NDS FI4000296231 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8N  18NDS FI4000296249 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8N 185NDS FI4000296256 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT8B  54NDS FI4000296264 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8N  56NDS1 FI4000296272 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY8B  64NDS FI4000296280 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8B  62NDS FI4000296298 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8N  68NDS FI4000296306 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8N   7NDS FI4000296314 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbo warrantin
kaupankäyntitunnus
Lunastus
hinta
Rajataso C/P
*
Kerroin Liikkeeseen
laskupäivä
Erääntymispäivä
TDAX8C13300NDS 13300.00 13300.00 C 1/150 2018.01.11 2018.03.16
TDAX8C13200NDS 13200.00 13200.00 C 1/150 2018.01.11 2018.03.16
TDAX8C13100NDS 13100.00 13100.00 C 1/150 2018.01.11 2018.03.16
TDAX8C13000NDS1 13000.00 13000.00 C 1/150 2018.01.11 2018.03.16
TDAX8C12900NDS1 12900.00 12900.00 C 1/150 2018.01.11 2018.03.16
TDAX8C12800NDS1 12800.00 12800.00 C 1/150 2018.01.11 2018.03.16
TDAX8O13400NDS1 13400.00 13400.00 P 1/150 2018.01.11 2018.03.16
TDAX8O13700NDS 13700.00 13700.00 P 1/150 2018.01.11 2018.03.16
TFUM8C  17NDS 17.00 17.00 C 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TFUM8C 165NDS1 16.50 16.50 C 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TFUM8O 175NDS 17.50 17.50 P 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TMEO8B  29NDS1 29.00 29.00 C 1/5 2018.01.11 2018.02.16
TMEO8B  28NDS1 28.00 28.00 C 1/5 2018.01.11 2018.02.16
TMEO8N  30NDS 30.00 30.00 P 1/5 2018.01.11 2018.02.16
TNES8C  54NDS 54.00 54.00 C 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TNES8C  52NDS 52.00 52.00 C 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TNES8O  58NDS 58.00 58.00 P 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TNOK8C   4NDS 4.00 4.00 C 1 2018.01.11 2018.03.16
TNOK8C  39NDS1 3.90 3.90 C 1 2018.01.11 2018.03.16
TNOK8O  46NDS 4.60 4.60 P 1 2018.01.11 2018.03.16
TNOK8O  47NDS 4.70 4.70 P 1 2018.01.11 2018.03.16
TNRE8C  38NDS 38.00 38.00 C 1/5 2018.01.11 2018.03.16
TNRE8C  36NDS 36.00 36.00 C 1/5 2018.01.11 2018.03.16
TNRE8O  42NDS 42.00 42.00 P 1/5 2018.01.11 2018.03.16
TNRE8O  44NDS 44.00 44.00 P 1/5 2018.01.11 2018.03.16
TOTE8C  74NDS 7.40 7.40 C 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TOTE8C  72NDS 7.20 7.20 C 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TOTE8C   7NDS 7.00 7.00 C 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TOTE8O  76NDS 7.60 7.60 P 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TOTE8O  78NDS 7.80 7.80 P 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TOTE8O   8NDS 8.00 8.00 P 1/2 2018.01.11 2018.03.16
TSAM8C  46NDS 46.00 46.00 C 1/5 2018.01.11 2018.03.16
TSTE8C 135NDS 13.50 13.50 C 1 2018.01.11 2018.03.16
TUPM8C  26NDS 26.00 26.00 C 1 2018.01.11 2018.03.16
TVAL8B  17NDS 17.00 17.00 C 1/2 2018.01.11 2018.02.16
TVAL8B 165NDS 16.50 16.50 C 1/2 2018.01.11 2018.02.16
TVAL8N  18NDS 18.00 18.00 P 1/2 2018.01.11 2018.02.16
TVAL8N 185NDS 18.50 18.50 P 1/2 2018.01.11 2018.02.16
TWRT8B  54NDS 54.00 54.00 C 1/5 2018.01.11 2018.02.16
TWRT8N  56NDS1 56.00 56.00 P 1/5 2018.01.11 2018.02.16
TYTY8B  64NDS 6.40 6.40 C 1/2 2018.01.11 2018.02.16
TYTY8B  62NDS 6.20 6.20 C 1/2 2018.01.11 2018.02.16
TYTY8N  68NDS 6.80 6.80 P 1/2 2018.01.11 2018.02.16
TYTY8N   7NDS 7.00 7.00 P 1/2 2018.01.11 2018.02.16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 10.1.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet