Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 42 uutta turbowarranttisarjaa 23.1.2018 (sarja 2018: C2 FI ja 2018: P2 FI)

22-01-2018 13:20

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 42 uutta turbowarranttisarjaa 23.1.2018. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000–500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Turbowarrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
TDAX8C13300NDS1 FI4000296389 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8C13200NDS1 FI4000296397 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8O13800NDS FI4000296405 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8O13900NDS FI4000296413 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8O14000NDS FI4000296421 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFUM8C 175NDS FI4000296439 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8O  19NDS FI4000296447 Fortum Oyj FI0009007132
TMEO8B  27NDS1 FI4000296454 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8B  26NDS FI4000296462 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8N  29NDS FI4000296470 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8N  30NDS1 FI4000296488 Metso Oyj FI0009007835
TNES8C  56NDS FI4000296496 Neste Oyj FI0009013296
TNES8O  60NDS FI4000296504 Neste Oyj FI0009013296
TNES8O  62NDS FI4000296512 Neste Oyj FI0009013296
TNES8O  64NDS FI4000296520 Neste Oyj FI0009013296
TNOK8C  34NDS FI4000296538 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8O  41NDS1 FI4000296546 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE8O  46NDS FI4000296553 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE8C  72NDS1 FI4000296561 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8C   7NDS1 FI4000296579 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8C  68NDS FI4000296587 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8O  74NDS FI4000296595 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM8O  52NDS FI4000296603 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM8O  54NDS FI4000296611 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE8C 145NDS FI4000296629 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8C  14NDS FI4000296637 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8O  15NDS FI4000296645 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8O 155NDS FI4000296652 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8O  16NDS FI4000296660 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM8C  27NDS FI4000296678 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM8O  29NDS FI4000296686 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM8O  30NDS FI4000296694 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL8B  18NDS FI4000296702 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8B 175NDS FI4000296710 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8N  19NDS FI4000296728 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8N 195NDS FI4000296736 Valmet Oyj FI4000074984
TWRT8B  54NDS1 FI4000296744 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8N  60NDS FI4000296751 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TYTY8B  66NDS FI4000296769 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8N  68NDS1 FI4000296777 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8N   7NDS1 FI4000296785 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8N  72NDS FI4000296793 YIT Oyj FI0009800643

TAULUKKO 2

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta Rajataso C/P * Kerroin Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
TDAX8C13300NDS1 13,300.00 13,300.00 C 1/150 23.1.2018 16.3.2018
TDAX8C13200NDS1 13,200.00 13,200.00 C 1/150 23.1.2018 16.3.2018
TDAX8O13800NDS 13,800.00 13,800.00 P 1/150 23.1.2018 16.3.2018
TDAX8O13900NDS 13,900.00 13,900.00 P 1/150 23.1.2018 16.3.2018
TDAX8O14000NDS 14,000.00 14,000.00 P 1/150 23.1.2018 16.3.2018
TFUM8C 175NDS 17.50 17.50 C 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TFUM8O  19NDS 19.00 19.00 P 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TMEO8B  27NDS1 27.00 27.00 C 0.20 23.1.2018 16.2.2018
TMEO8B  26NDS 26.00 26.00 C 0.20 23.1.2018 16.2.2018
TMEO8N  29NDS 29.00 29.00 P 0.20 23.1.2018 16.2.2018
TMEO8N  30NDS1 30.00 30.00 P 0.20 23.1.2018 16.2.2018
TNES8C  56NDS 56.00 56.00 C 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TNES8O  60NDS 60.00 60.00 P 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TNES8O  62NDS 62.00 62.00 P 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TNES8O  64NDS 64.00 64.00 P 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TNOK8C  34NDS 3.40 3.40 C 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TNOK8O  41NDS1 4.10 4.10 P 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TNRE8O  46NDS 46.00 46.00 P 0.20 23.1.2018 16.3.2018
TOTE8C  72NDS1 7.20 7.20 C 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TOTE8C   7NDS1 7.00 7.00 C 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TOTE8C  68NDS 6.80 6.80 C 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TOTE8O  74NDS 7.40 7.40 P 0.50 23.1.2018 16.3.2018
TSAM8O  52NDS 52.00 52.00 P 0.20 23.1.2018 16.3.2018
TSAM8O  54NDS 54.00 54.00 P 0.20 23.1.2018 16.3.2018
TSTE8C 145NDS 14.50 14.50 C 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TSTE8C  14NDS 14.00 14.00 C 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TSTE8O  15NDS 15.00 15.00 P 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TSTE8O 155NDS 15.50 15.50 P 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TSTE8O  16NDS 16.00 16.00 P 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TUPM8C  27NDS 27.00 27.00 C 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TUPM8O  29NDS 29.00 29.00 P 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TUPM8O  30NDS 30.00 30.00 P 1.00 23.1.2018 16.3.2018
TVAL8B  18NDS 18.00 18.00 C 0.50 23.1.2018 16.2.2018
TVAL8B 175NDS 17.50 17.50 C 0.50 23.1.2018 16.2.2018
TVAL8N  19NDS 19.00 19.00 P 0.50 23.1.2018 16.2.2018
TVAL8N 195NDS 19.50 19.50 P 0.50 23.1.2018 16.2.2018
TWRT8B  54NDS1 54.00 54.00 C 0.20 23.1.2018 16.2.2018
TWRT8N  60NDS 60.00 60.00 P 0.20 23.1.2018 16.2.2018
TYTY8B  66NDS 6.60 6.60 C 0.50 23.1.2018 16.2.2018
TYTY8N  68NDS1 6.80 6.80 P 0.50 23.1.2018 16.2.2018
TYTY8N   7NDS1 7.00 7.00 P 0.50 23.1.2018 16.2.2018
TYTY8N  72NDS 7.20 7.20 P 0.50 23.1.2018 16.2.2018

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 22.1.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet