Nordean tilinpäätöstiedote 2017

Pörssitiedotteet | 25-01-2018 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Volyymit ja marginaalit pysyivät vuonna 2017 suhteellisen vakaina, ja liiketoiminnan vire oli yleisesti vahva. Pääomamarkkinoiden erittäin vähäinen aktiviteetti vaikutti meihin negatiivisesti vuoden lopussa. Tuottoja supisti myös pankin riskien vähentäminen, joka toteutettiin suunnitellusti pienentämällä Venäjän ja Shipping, Offshore and Oil Services -toiminnon luottovolyymeja.  

Olemme tehneet viime vuosina runsaasti investointeja ja nyt etenemme konsernin muutosohjelman seuraavaan vaiheeseen. Olemme vahvistaneet compliance- ja riskienhallintatoimintojamme. Investointimme digitaalisiin järjestelmiin nopeuttavat uusien tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoa asiakkaille. Peruspankkijärjestelmän uudistaminen etenee budjetin mukaisesti ja vähentää jatkossa operatiivisia riskejä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kuluja supistetaan luomalla entistä kustannustehokkaampia rakenteita koko organisaatioon. 

Omaa pääomaa pystyttiin kasvattamaan vahvasti myös vuonna 2017. Ydinvakavaraisuussuhde parani 1,1 prosenttiyksikköä ja oli ennätykselliset 19,5 prosenttia. Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,68 euroa osakkeelta. Vuodelta 2016 osinkoa maksettiin 0,65 euroa osakkeelta. Tämä vastaa Nordean osingonjakoa koskevia periaatteita ja pääomatavoitteita. 

Emme ole tyytyväisiä tuloskehitykseen loppuvuonna 2017. Uskomme, että konsernin tulos paranee vuonna 2018. Odotamme tuottojen kasvavan hieman, kulujen pienenevän ja luottojen laadun pysyvän vakaana. Nordea on nyt aiempaa vahvempi ja vakaampi. Siksi luotan siihen, että olemme valmiita hallitsemaan riskit ja haasteet sekä hyödyntämään tulevat mahdollisuudet kotimarkkinoillamme.” 

Vertailu 1–12/2017 vs. 1–12/2016[1,2] (Q4/2017 vs. Q4/2016[1,2]): 

 • Rahoituskate pieneni 1 % ja oli 4 666 miljoonaa euroa (8 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 1 % (6 %). 
 • Liiketoiminnan tuotot[1] supistuivat 3 % ja olivat 9 469 miljoonaa euroa (14 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne supistuivat 3 % (13 %).
 • Liiketoiminnan kulut[2] kasvoivat 4 % 5 102 miljoonaan euroon (3 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 5 % (4 %). 
 • Tulos ennen luottotappioita[1,2] pieneni 10 % 4 367 miljoonaan euroon (32 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 10 % (30 %). 
 • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 26 % 369 miljoonaan euroon (45 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 26 % (43 %). 
 • Liikevoitto[1,2] laski 8 % 3 998 miljoonaan euroon (30 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 8 % (29 %). 
 • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 18,4 prosentista 19,5 prosenttiin (Q4/2016: 18,4 %). 
 • Kulu/tuotto-suhde[1,2] heikkeni 50 prosentista 54 prosenttiin (10 prosenttiyksikköä 51 prosentista). 
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta[3] laski 0,15 prosentista 0,12 prosenttiin (0,07 prosenttiyksikköä 0,16 prosentista). 
 • Oman pääoman tuotto[1,2] laski 11,5 prosentista 9,5 prosenttiin (5,2 prosenttiyksikköä 12,9 prosentista). 
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen[1,2] heikkeni 0,88 eurosta 0,75 euroon (0,25 eurosta 0,15 euroon). 

Tuloslaskelmassa vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4387, NOK 9,3317 ja SEK 9,6378.
[1] Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (Q2/2016: myyntivoitto, joka liittyy Visa Europen osakkeiden myyntiin Visa Inc.:lle, 151 milj. euroa verojen jälkeen, ja Q4/2016: Visaan liittyvä tuottoerä, 22 milj. euroa ennen veroja).
[2] Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (Q4/2016: tuottoerä, joka liittyy eläkesopimusten muutoksiin Norjassa, 86 milj. euroa ennen veroja).
[3] Mukaan lukien myytävänä olevina omaisuuserinä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä raportoidut luotot yleisölle. 

Lisätietoja:
Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 157 1020
Torsten Hagen Jørgensen, varakonsernijohtaja ja konsernin operatiivinen johtaja, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

Viimeisin neljännesvuositulos

Nordea Bank AB:n (publ) on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen ja Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 25. tammikuuta 2018 kello 8.00 Suomen aikaa. 

Documents