Nordea Pankin Maataloussäätiöltä 28 stipendiä

Lehdistötiedote | 09-02-2018 14:01

Nordea Pankin Maataloussäätiö jakoi 28 stipendiä maa- ja metsätalouden sekä niihin läheisesti liittyvien alojen korkeakouluopiskelijoille. Stipendien yhteisarvo on 14 500 euroa.

Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Taloustieteen laitoksen vuoden 2018 parhaan maisterintutkielman stipendillä palkittiin Johanna Kangas työstään ”Economic insights in ecological compensations: market analysis with an empirical applications to the Finnish economy”.

Lisäksi Säätiö palkitsi kolme muuta Taloustieteen laitoksen maisterintutkielmaa, jotka olivat:

  • Kai Mathias työstään ”Aina vieraita? Nuorten maahanmuuttajataustaisten miesten jännitteiden kuluttajaakkulturaatio”
  • Juho Valtiala työstään “Examining Market Power in the Finnish Dairly Chain”
  • Minna Lehtola työstään ”Ympäristömyönteiset ruokapolitiikat henkilöstöravintoloissa: asiakkaiden asenteet ja tiedot”

Valmisteilla olevan opinnäytetyön stipendi jaettiin

  • Juho Kuismalle työstään ”Peltotöiden ulkoistaminen suomalaisilla kotieläintiloilla-viljelijän näkökulma”
  • Anna Varpulalle työstään ”Volatility of S&P GSCI Agriculture index, S&P GSCI All Cattle Index, S&P GSCI Energy Index and S&P GSCI Industrial Metals Index ”
  • Johannes Piipposelle työstään ”Meat demand analysis in Finland”

Hyvän opintomenestyksen perusteella myönnettiin seuraavat 21 stipendiä:

Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta:

Sofie Schubert, Siiri Kuusjärvi, Hanna Sirén, Matti Saarni, Viivi Akkanen, Emma-Riikka Kero, Mia Koivistoinen, Hannu Torvinen, Juho Perävainio, Mette Sainio, Lauri Lehtilä, Mika Vahtila, Elliroosa Raittinen, Florencia Franzini

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta:

Mira Kärnä, Lotta Alanne, Anna-Maija Naapi, Paula Ahola, Minna Hallipelto

Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta:

Sauli Kortetjärvi, Pekka Manninen

Maataloussäätiö jakaa vuosittain stipendejä maa- ja metsätalouden korkea- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille.

Nordea Pankin Maataloussäätiö syntyi vuonna 1931 silloisen Maatalous-Osake-Pankin toimesta. Säätiön puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.

Lisätietoja:

Timo Kalliomäki, säätiön asiamies, 040-8262002

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, (09) 4245 1006

Documents