Nordea julkaisee esitteen ehdotuksesta, jonka mukaan kotipaikka siirretään pankkiunioniin ja Nordea Bank AB sulautuu Nordea Holding Oyj:hin

Lehdistötiedote | 16-02-2018 15:00

Nordea julkaisee esitteen, joka koskee Nordea Bank AB:n (publ) (Nordea Ruotsi) ehdotettua sulautumista Nordea Holding Oyj:hin (Nordea Suomi) ja Nordea Suomen osakkeiden listausta sen jälkeen.

Nordea Ruotsin hallitus päätti 6.9.2017 käynnistää Nordea-konsernin emoyhtiön kotipaikan siirron Ruotsista Suomeen, joka on pankkiunionin jäsen. Kotipaikan siirron ehdotetaan tapahtuvan rajat ylittävänä käänteisenä absorptiosulautumisena. Nordea Ruotsin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena yhden Nordea Suomen osakkeen jokaista sellaista Nordea Ruotsin osaketta kohden, jonka he omistavat sinä päivänä, kun sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Suomen kaupparekisteriin. Nordea Suomen osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Helsingin, Nasdaq Tukholman ja Nasdaq Kööpenhaminan päälistoilla sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Nordea Suomen esitteen, joka koskee ehdotettua sulautumista ja sulautumisvastikkeena saatujen Nordea Suomen osakkeiden listausta sen jälkeen.

Nordea odottaa kotipaikan siirron pankkiunioniin tuovan vakausmaksuihin, talletussuojiin ja muihin siirtymävaikutuksiin liittyvät nettonykyarvoltaan yhteensä noin 0,9 - 1,2 miljardin euron säästöt (laskelma ei sisällä yritysveroihin eikä vakavaraisuusvaatimuksiin kohdistuvia mahdollisia vaikutuksia) verrattuna siihen, että kotipaikka jäisi Ruotsiin. Arvio on tämänhetkisten taloudellisten tietojen perusteella muuttunut hieman Nordean 14.12.2017 ilmoittamista nettonykyarvoltaan noin 1,1 - 1,3 miljardin euron säästöistä. Se voi muuttua edelleen positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan sekä pankin taseen että ulkoisen toimintaympäristön muutosten perusteella. Ero johtuu pääasiassa tarkennetuista laskelmista, jotka liittyvät pankin taseeseen vähennysten jälkeen. Niiden mukaan vakausmaksujen ja huonommalla etuoikeudella olevien velkojen korkovähennysten odotettu positiivinen vaikutus nettonykyarvoon pienenee. Nettonykyarvoa koskevat arviot voivat muuttua ja ne perustuvat lukuisiin oletuksiin ja arvioihin. Jos nämä oletukset ja arviot muuttuvat, muutos saattaa vaikuttaa kotipaikan siirrosta odotettuihin hyötyihin.

Esite on annettu tiedoksi asianomaisille finanssivalvontaviranomaisille Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa. Suomen-, ruotsin-, tanskan-, norjan-, ranskan- ja espanjankieliset käännökset esitteen tiivistelmästä sisältyvät esitteeseen liitteinä. Lisäksi ne julkaistaan erikseen Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com.

Esite on saatavilla osoitteesta www.nordea.com tästä päivästä lähtien ja arviolta 19.2. lähtien Nordea Suomen päätoimipaikasta osoitteesta Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsinki, ja Nasdaq Helsingin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, sekä Nordean päätoimipaikasta osoitteesta Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sweden.
   

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006
   

Tärkeitä tietoja  

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta maassa tai alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä. Kaikki päätökset koskien ehdotettua sulautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Nordean varsinaisen yhtiökokouksen kutsuihin ja sulautumiseen liittyvään esitteeseen sekä itsenäiseen analyysiin näihin sisältyvistä tiedoista. Esitteessä on tarkempaa tietoa Nordea-konsernista sekä sulautumisesta. 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, erityisesti tässä käsiteltävistä nettonykyarvoa koskevista arvioista. Tulevaisuutta koskevat lausumat voivat muuttua ja ne perustuvat esitteessä tarkemmin kuvattuihin lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin. 

Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 16. helmikuuta 2018 kello 15.00 Suomen aikaa.

Documents

Lehdistötiedotteet