Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 51 uutta turbowarranttisarjaa 5.4.2018 (sarjat 2018: C10 FI ja 2018: P10 FI)

04-04-2018 10:15

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 51 uutta turbowarranttisarjaa 5.4.2018. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), YIT Oyj:n (YTY1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Nokia Oyj:n (NOKIA), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), Valmet Oyj:n (VALMT), YIT Oyj:n (YTY1V), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000–500 000
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki Oy
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuilta www.fortum.com, www.metso.com, www.nokia.com, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.valmet.com, www.yitgroup.com, www.wartsila.com, www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Turbowarrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
TFUM8R 195NDS FI4000310495 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8R   19NDS FI4000310503 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8R 185NDS FI4000310511 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8F 165NDS FI4000310529 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8F   17NDS FI4000310537 Fortum Oyj FI0009007132
TFUM8F 175NDS FI4000310545 Fortum Oyj FI0009007132
TNOK8Q   47NDS FI4000310552 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8Q   46NDS FI4000310560 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8E   39NDS FI4000310578 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8E     4NDS FI4000310586 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8E 44NDS1 FI4000310594 Nokia Oyj FI0009000681
TSTE8R 165NDS FI4000310602 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8R   16NDS FI4000310610 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8R 155NDS FI4000310628 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8F 135NDS FI4000310636 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8F   14NDS FI4000310644 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8F 145NDS FI4000310651 Stora Enso Oyj FI0009005961
TWRT8F 165NDS FI4000310669 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8F 175NDS1 FI4000310677 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TMEO8R   28NDS FI4000310685 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8R   27NDS FI4000310693 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8R   26NDS FI4000310701 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8F   23NDS FI4000310719 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8F   24NDS FI4000310727 Metso Oyj FI0009007835
TMEO8F   25NDS FI4000310735 Metso Oyj FI0009007835
TOTE8R   78NDS FI4000310743 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8R   76NDS FI4000310750 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8R   74NDS FI4000310768 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8F   66NDS FI4000310776 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8F 68NDS FI4000310784 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8F     7NDS FI4000310792 Outotec Oyj FI0009014575
TVAL8R 175NDS FI4000310800 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8R   17NDS FI4000310818 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8R 165NDS FI4000310826 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8F 145NDS FI4000310834 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8F   15NDS FI4000310842 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8F 155NDS FI4000310859 Valmet Oyj FI4000074984
TYTY8R   74NDS FI4000310867 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8R   72NDS FI4000310875 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8R     7NDS FI4000310883 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8F   62NDS FI4000310891 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8F   64NDS FI4000310909 YIT Oyj FI0009800643
TYTY8F   66NDS FI4000310917 YIT Oyj FI0009800643
TDAX8R12300NDS FI4000310925 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8R12200NDS FI4000310933 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8R12100NDS FI4000310941 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8F11400NDS FI4000310958 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8F11500NDS FI4000310966 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8F11600NDS FI4000310974 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8F11800NDS1 FI4000310982 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8F11900NDS1 FI4000310990 DAX Index (Germany) DE0008469008

TAULUKKO 2

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta Rajataso C/P * Kerroin Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
TFUM8R 195NDS 19.50 19.50 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TFUM8R   19NDS 19.00 19.00 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TFUM8R 185NDS 18.50 18.50 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TFUM8F 165NDS 16.50 16.50 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TFUM8F   17NDS 17.00 17.00 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TFUM8F 175NDS 17.50 17.50 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TNOK8Q   47NDS 4.70 4.70 P 1.00 5.4.2018 18.5.2018
TNOK8Q   46NDS 4.60 4.60 P 1.00 5.4.2018 18.5.2018
TNOK8E   39NDS 3.90 3.90 C 1.00 5.4.2018 18.5.2018
TNOK8E     4NDS 4.00 4.00 C 1.00 5.4.2018 18.5.2018
TNOK8E   44NDS1 4.40 4.40 C 1.00 5.4.2018 18.5.2018
TSTE8R 165NDS 16.50 16.50 P 1.00 5.4.2018 15.6.2018
TSTE8R   16NDS 16.00 16.00 P 1.00 5.4.2018 15.6.2018
TSTE8R 155NDS 15.50 15.50 P 1.00 5.4.2018 15.6.2018
TSTE8F 135NDS 13.50 13.50 C 1.00 5.4.2018 15.6.2018
TSTE8F   14NDS 14.00 14.00 C 1.00 5.4.2018 15.6.2018
TSTE8F 145NDS 14.50 14.50 C 1.00 5.4.2018 15.6.2018
TWRT8F 165NDS 16.50 16.50 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TWRT8F 175NDS1 17.50 17.50 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TMEO8R   28NDS 28.00 28.00 P 0.20 5.4.2018 15.6.2018
TMEO8R   27NDS 27.00 27.00 P 0.20 5.4.2018 15.6.2018
TMEO8R   26NDS 26.00 26.00 P 0.20 5.4.2018 15.6.2018
TMEO8F   23NDS 23.00 23.00 C 0.20 5.4.2018 15.6.2018
TMEO8F   24NDS 24.00 24.00 C 0.20 5.4.2018 15.6.2018
TMEO8F   25NDS 25.00 25.00 C 0.20 5.4.2018 15.6.2018
TOTE8R   78NDS 7.80 7.80 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TOTE8R   76NDS 7.60 7.60 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TOTE8R   74NDS 7.40 7.40 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TOTE8F   66NDS 6.60 6.60 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TOTE8F   68NDS 6.80 6.80 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TOTE8F     7NDS 7.00 7.00 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TVAL8R 175NDS 17.50 17.50 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TVAL8R   17NDS 17.00 17.00 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TVAL8R 165NDS 16.50 16.50 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TVAL8F 145NDS 14.50 14.50 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TVAL8F   15NDS 15.00 15.00 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TVAL8F 155NDS 15.50 15.50 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TYTY8R   74NDS 7.40 7.40 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TYTY8R   72NDS 7.20 7.20 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TYTY8R     7NDS 7.00 7.00 P 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TYTY8F   62NDS 6.20 6.20 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TYTY8F   64NDS 6.40 6.40 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TYTY8F   66NDS 6.60 6.60 C 0.50 5.4.2018 15.6.2018
TDAX8R12300NDS 12,300.00 12,300.00 P 1/150 5.4.2018 15.6.2018
TDAX8R12200NDS 12,200.00 12,200.00 P 1/150 5.4.2018 15.6.2018
TDAX8R12100NDS 12,100.00 12,100.00 P 1/150 5.4.2018 15.6.2018
TDAX8F11400NDS 11,400.00 11,400.00 C 1/150 5.4.2018 15.6.2018
TDAX8F11500NDS 11,500.00 11,500.00 C 1/150 5.4.2018 15.6.2018
TDAX8F11600NDS 11,600.00 11,600.00 C 1/150 5.4.2018 15.6.2018
TDAX8F11800NDS1 11,800.00 11,800.00 C 1/150 5.4.2018 15.6.2018
TDAX8F11900NDS1 11,900.00 11,900.00 C 1/150 5.4.2018 15.6.2018

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 4.4.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet