Yritysten palveluiden painopiste yhä enemmän saatavuuteen, neuvonantoon ja kumppanuuteen

Lehdistötiedote | 04-04-2018 09:59

Nordea on päivittänyt palvelumallinsa pienille ja keskisuurille yrityksille. Kaikissa Pohjoismaissa toimiva yhtenäinen palvelumalli lupaa muun muassa parempaa saatavuutta. Samalla vahvistetaan resursseja vaativampaa neuvontaa tarvitseville ja lisätään toimialakohtaista erikoistumista. Uusi palvelumalli on ollut käytössä huhtikuun alusta lähtien.

- Panostamme yhä enemmän päivittäisten palveluiden helppoon saatavuuteen sekä neuvojien ja asiantuntijoiden nopeaan tavoitettavuuteen. Lisäämme etätapaamisia ja laajennamme palveluaikoja. Avasimme huhtikuun alussa pelkästään etäneuvotteluihin keskittyneen yksikön Helsingissä, joka palvelee asiakkaitamme valtakunnallisesti, kertoo yrityspankeista vastaava liiketoimintajohtaja Aleksi Lehtonen.

- Yritysasiakkaiden käytössä on mahdollisuus etätapaamisiin internetin välityksellä mistä tahansa, ja entistä laajempina palveluaikoina. Verkkotapaamiset eivät ole yritysasiakkailla kuitenkaan vielä yleistyneet samassa mitassa kuin henkilöasiakkailla, mutta suosion odotetaan kasvavan yhtä voimakkaasti sitä mukaa kun palvelu tulee tutuksi, sanoo liiketoimintajohtaja Iiro Korander.

Yritykset odottavat nykyisin pankilta ensiluokkaisten palveluiden lisäksi tiivistä kumppanuutta ja neuvonantajan roolia.

- Tämä koskee erityisesti isomman kokoluokan yrityksiä, joiden liiketoiminnan syvällinen tuntemus ja henkilökohtaisiin asiakasvastaaviin perustuva asiakassuhde antaa mahdollisuuden auttaa myös strategisemman keskustelun ja neuvonnan tasolla, Lehtonen kuvailee.

Nordea tarjoaa yrityksille ja yrittäjille jatkossa myös syvempää toimialakohtaista osaamista valtakunnallisten asiantuntijayksiköiden avulla. Esimerkkejä valtakunnallisesti toimivista ja vahvasti erikoistuneista yksiköistä ovat mm. tänä keväänä aloittava ammattimaisesti kiinteistöliiketoimintaa harjoittavien asiakkaiden ja maatalousasiakkaiden erikoisyksiköt, sekä jo toista vuotta Suomessa toimiva Nordean kasvuyritysyksikkö.

Yritysten näkymät hyvät - kysyntää riittää sekä kotimaassa että kansainvälisesti

Suomalaisyritysten näkymät ovat myönteiset monesta eri syystä. Kotimarkkinayritysten näkymiä parantavat työllisyyden paranemisen, palkankorotusten ja alhaisen inflaation yhdistelmä, joka lisää ostovoimaa.

- Vientiyritykset hyötyvät puolestaan kustannuskilpailukyvyn paranemisesta ja globaalista kysynnästä. Nyt onkin tuhannen taalan paikka: rohkeasti investoivat pääsevät hyödyntämään maailmankaupan vahvaa virettä. Hyvät hankkeet saavat rahoitusta, Aleksi Lehtonen tiivistää.

Lisätietoja:

Aleksi Lehtonen, liiketoimintajohtaja, p. 040 826 2163

Iiro Korander, liiketoimintajohtaja, p. 040 826 2149

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, p. 050 448 1182

Documents