Nordealle seuraamusmaksu Finanssivalvonnalta

Lehdistötiedote | 11-04-2018 09:55

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike* on saanut Suomen Finanssivalvonnalta 400 000 euron seuraamusmaksun. Syynä seuraamusmaksuun oli myöhästynyt kaupparaportointi Suomen Finanssivalvonnalle, joka johtui yksittäisestä ohjelmointivirheestä vuonna 2016.

Yksittäisen ohjelmointivirheen vuoksi Nordealta oli jäänyt raportoimatta pakollisia tietoja määräaikaan mennessä vuonna 2016. Virhe koski rajallista tapahtumamäärää. Se korjattiin ja kaikki raportoimatta jääneet tapahtumatiedot toimitettiin Finanssivalvonnalle vuonna 2016. Virheestä ei aiheutunut vahinkoa asiakkaille.

Suhtaudumme tapahtumatietojen raportoinnin oikeudellisuuteen hyvin vakavasti ja ryhdyimme toimenpiteisiin heti saatuamme tiedon raportoimatta jääneistä tapahtumista. Asiaa on käsitelty hyvässä yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa.

*Aiemmin Nordea Pankki Suomi Oyj, joka sulautui Nordea Bank AB:hen (publ) 2. tammikuuta 2017.


Lisätietoja:

Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006 

Documents