Nordean talousennuste: Kilpailukyky uhkaa kääntyä jälleen laskuun

Lehdistötiedote | 24-04-2018 10:00

Talouskasvu jatkuu tämän ja ensi vuoden reippaana, mutta sitten hyytyy. Talouskasvun painopiste on siirtymässä tuottavuudesta työllisyyteen, mikä auttaa julkista taloutta, mutta on huolestuttavaa kilpailukyvyn kannalta. Hintakilpailukyvyn paraneminen loppuu samalla, kun työmarkkinoiden pullonkaulat pahenevat. Kasvu heikkenee vuosikymmenen vaihteessa, kun työvoimapula pahenee ja vienti vähenee nousevien yksikkötyökustannusten ja hidastuvan maailmantalouden kysynnän vuoksi.

- Pidämme keskeiset ennusteluvut alkuvuoden luvuissa. Talous kasvaa tänä vuonna 3 ja ensi vuonna ensi vuonna 2,5 prosenttia. Kasvun painopiste siirtyy investoinneista ja ulkomaankaupasta kotimaiseen kulutukseen, mikä hidastaa tuottavuutta ja tukee työn kysyntää, ekonomisti Tuuli Koivu kertoo.

Investointien on vaikea kasvaa korkealta tasoltaan ja tuonnin kasvu kiihtyy kotimaisen ostovoiman parantuessa. Nettoviennin vaikutus kasvuun pienenee merkittävästi. Kotimainen kulutus ottaa vetovastuun, kun ansiotason nousu kiihtyy 2 prosenttiin, työllisyys kasvaa nopeasti ja inflaatio pysyy alhaisena.

”Näkymä on huolestuttava”

Tämän talven palkkakierroksesta on pääekonomisti Aki Kangasharjun mukaan tulossa kallis. Suomen hintakilpailukyky on viime vuosina kohentunut, mutta voi nyt jopa kääntyä uudelleen heikkenevälle uralle. Ansiotaso nousee sekä tänä että ensi vuonna 2 prosenttia. Sen sijaan palkanmaksuvara eli tuottavuus nousee paljon vähemmän, euromaiden ansiot nousevat samaa tahtia ja euron vahvuudelle ei näy loppua.

- Suhdannesyklin aikana Suomen tuottavuuskasvu käväisi nopeana, mutta on nyt työllisyyden paranemisen myötä jälleen hiipunut. On vaikea ajatella, että tuottavuuskasvu nopeutuisi lähivuosina parhaimmassakaan tapauksessa paljoa yli prosenttiin. Samalla euroalueen ansiotaso nousee Suomen tahtiin, mutta euro on käynyt kalliiksi. Dollari on edelleen heikkenemässä eikä kruunullakaan mene hyvin, Kangasharju sanoo.

Maailmantalouden näkymä on juuri nyt valoisa, sillä rahapolitiikka on edelleen löysää ja Yhdysvallat ja Saksa elvyttävät myös finanssipolitiikalla. Talouskasvua merkittävästi hidastavan kauppasodan todennäköisyys on pieni. Osakkeiden luisu alkuvuoden ennätysluvuista on tulosta tilapäisistä tekijöistä eikä talousfundamentin pettämisestä. Maailmantalouden taantuman todennäköisyys kuitenkin kasvaa merkittävästi 2020-luvun alussa.

- Suomessa työmarkkinoiden pullonkaulat hidastavat kasvua koko ajan enemmän. Helposti työllistyvien määrä on jo pieni, joten vaikean rakennetyöttömyyden vähentämisellä on kiire. Täsmäkoulutusta on lisättävä, muuttamista helpotettava ja kannustinloukkuja purettava, Kangasharju toteaa.

Lue koko ennuste täältä.

Lisätietoja:
Pääekonomisti Aki Kangasharju, p. 050 5838573
Ekonomisti Tuuli Koivu, p. 0400 655967
Lehdistöpäällikkö Satu Malkamäki, p. 050 4481182

Documents