Nordean tulos – ensimmäinen neljännes 2018

Pörssitiedotteet | 25-04-2018 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Teimme vuosina 2016 ja 2017 huomattavia investointeja compliance- ja riskienhallintatoimintoihimme. Lisäksi vähensimme pankin riskejä. Nämä toimet ovat vaikuttaneet sekä tuottoihin että kuluihin. Sisäiset asiat ovat vaatineet paljon huomiotamme, mutta nyt meidän on alettava jälleen keskittyä asiakastoimintaan. Tärkeimmät osat riskien vähentämisestä on tehty: Venäjän ja Shipping, Offshore and Oil Services -toiminnon riskien vähentäminen etenee hyvin ja kansainvälinen private banking -toiminta on myyty.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kulut vähenivät suunnitellusti, luottojen laatu oli vahvin vuoden 2007 jälkeen ja vakavaraisuutemme oli kaikkien aikojen paras. Uskomme, että konsernin tulos on vuonna 2018 aiemman arvion mukaisesti edellisvuotta parempi. Tuottoja kertyi kuitenkin ensimmäisellä neljänneksellä odotettua vähemmän, joten koko vuoden tuottotavoitteen saavuttaminen on aiempaa haasteellisempaa. Siksi keskitymme parantamaan liiketoiminnan virettä samalla kun pidämme riskit ja compliance-asiat tiukasti hallinnassa. Odotamme edelleen kulujen olevan 4,9 miljardia euroa vuonna 2018.”

Vertailu Q1/2018 vs. Q1/2017 (Q1/2018 vs. Q4/2017): 

 • Rahoituskate pieneni 12 % ja oli 1 053 miljoonaa euroa (5 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 9 % (5 %). 
 • Liiketoiminnan tuotot supistuivat 6 % ja niitä kertyi 2 315 miljoonaa euroa (kasvoivat 4 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne supistuivat 4 % (kasvoivat 4 %).  
 • Liiketoiminnan kulut pienenivät 3 % 1 205 miljoonaan euroon (11 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 1 % (11 %). 
 • Tulos ennen luottotappioita supistui 9 % 1 110 miljoonaan euroon (kasvoi 28 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se supistui 7 % (kasvoi 28 %). 
 • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 65 % 40 miljoonaan euroon (44 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 63 % (43 %). 
 • Liikevoitto pieneni 3 % 1 070 miljoonaan euroon (kasvoi 34 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 1 % (kasvoi 35 %). 
 • Ydinvakavaraisuussuhde koheni 18,8 prosentista 19,8 prosenttiin (Q4/2017: 19,5 %). 
 • Kulu/tuotto-suhde heikkeni 51 prosentista 52 prosenttiin (parani 9 prosenttiyksikköä 61 prosentista).  
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,14 prosentista 0,07 prosenttiin (0,02 prosenttiyksikköä 0,09 prosentista). 
 • Oman pääoman tuotto laski 10,3 prosentista 10,0 prosenttiin (nousi 2,3 prosenttiyksikköä 7,7 prosentista). 
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen heikkeni 0,21 eurosta 0,20 euroon (parani 0,15 eurosta 0,20 euroon).

Tuloslaskelmassa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4468, NOK 9,6366 ja SEK 9,9765.

Lisätietoja: 
Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 157 1020               
Christopher Rees, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15 Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

 
Viimeisin neljännesvuositulos

Nordea Bank AB:n (publ) on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen ja Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 25. huhtikuuta 2018 kello 8.00 Suomen aikaa.

Documents