Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 23 uutta sertifikaattisarjaa 30.5.2018

29-05-2018 14:05

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 23 uutta sertifikaattisarjaa 30.5.2018. Sertifikaattien kohde-etuutena on Orion Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Outotec Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n osake. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Orion Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Outotec Oyj:n, Sampo Oyj:n, Stora Enso Oyj:n, UPM-Kymmene Oyj:n, Wärtsilä Oyj:n osake
Vipukerroin Välillä -3 ja 3. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 700 000–1 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.orion.fi, www.outotec.com, www.outokumpu.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm.com, www.wartsila.com. Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BULL ORN X3 NF1 FI4000318795 Orion Oyj B FI0009014377
BULL ORN X2 NF1 FI4000318803 Orion Oyj B FI0009014377
BEAR ORN X1 NF1 FI4000318811 Orion Oyj B FI0009014377
BEAR ORN X3 NF2 FI4000318829 Orion Oyj B FI0009014377
BULL OUT X2 NF2 FI4000318837 Outokumpu Oyj FI0009002422
BEAR OUT X2 NF FI4000318845 Outokumpu Oyj FI0009002422
BULL OTE X3 NF2 FI4000318852 Outotec Oyj FI0009014575
BULL OTE X2 NF FI4000318860 Outotec Oyj FI0009014575
BEAR OTE X1 NF1 FI4000318878 Outotec Oyj FI0009014575
BEAR OTE X2 NF FI4000318886 Outotec Oyj FI0009014575
BULL SAM X3 NF1 FI4000316898 Sampo Oyj FI0009003305
BULL SAM X2 NF1 FI4000316906 Sampo Oyj FI0009003305
BEAR SAM X2 NF2 FI4000316914 Sampo Oyj FI0009003305
BEAR SAM X3 NF2 FI4000316922 Sampo Oyj FI0009003305
BULL STE X3 NF1 FI4000316930 Stora Enso Oyj FI0009005961
BULL STE X2 NF1 FI4000316948 Stora Enso Oyj FI0009005961
BEAR STE X2 NF2 FI4000316955 Stora Enso Oyj FI0009005961
BULL UPM X3 NF1 FI4000316963 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BULL UPM X2 NF1 FI4000316971 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BEAR UPM X2 NF2 FI4000316989 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BULL WRT X3 NF1 FI4000316997 Wärtsilä Oyj FI0009003727
BULL WRT X2 NF1 FI4000317003 Wärtsilä Oyj FI0009003727
BEAR WRT X1 NF1 FI4000317011 Wärtsilä Oyj FI0009003727

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULL ORN X3 NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL ORN X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR ORN X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %
BEAR ORN X3 NF2 10 -3 0.49 % 133.33 % 3.00 %
BULL OUT X2 NF2 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR OUT X2 NF 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BULL OTE X3 NF2 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL OTE X2 NF 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR OTE X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 2.50 %
BEAR OTE X2 NF 10 -2 0.49 % 150.00 % 3.50 %
BULL SAM X3 NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL SAM X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR SAM X2 NF2 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BEAR SAM X3 NF2 10 -3 0.49 % 133.33 % 3.00 %
BULL STE X3 NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL STE X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR STE X2 NF2 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BULL UPM X3 NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL UPM X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR UPM X2 NF2 10 -2 0.49 % 150.00 % 2.00 %
BULL WRT X3 NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL WRT X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR WRT X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 1.00 %

Tukholmassa 29.5.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet