Nordea ja Invesdor aloittavat yhteistyön kasvuyritysten digitaalisessa rahoituksessa

Lehdistötiedote | 30-05-2018 08:00

Yhteistyön tavoitteena on tehostaa vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen saatavuutta suomalaisille kasvuyrityksille.

Digitaalisten rahoituspalvelujen markkina on kasvanut Pohjoismaissa viime vuosina jopa satojen prosenttien vuosivauhtia, josta esimerkkinä sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen markkinan koko ylsi viime vuonna yhteensä 56 miljoonaan euroon. Kasvuyritysten varainhankinnan mahdollisuudet Suomessa paranevat entisestään, kun Nordea ja Invesdor käynnistävät Invesdorin digitaalista rahoitusalustaa hyödyntävän yhteistyön kesäkuussa. 

- Yhteistyömallimme on hyvä esimerkki siitä, kuinka uusia palveluita kehitetään ja tarjotaan asiakkaille yhä useammin yhteistyössä alan parhaiden kumppaneiden kanssa. Invesdor on Pohjoismaiden johtava digitaalisen varainhankinnan alusta, jolla on korkeat standardit ja tavoite kehittää alaa jatkuvasti sekä toimilupa sijoituspalvelujen tarjontaan 28 maassa, kommentoi liiketoimintajohtaja Aleksi Lehtonen Nordean yrityspankeista.

Palvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuden hakea kasvurahoitusta yritykseen kohdistuvan pääomasijoituksen muodossa. Digitaalinen rahoitusalusta on kiinnostava vaihtoehto myös sijoittajille, jotka haluavat mukaan uuden tai toimintaansa laajentavan yrityksen ratkaisevan kasvun askeleella.

- Pohjoismaat ovat suunnannäyttäjiä digitaalisen rahoituksen kehityksessä. Tästä kertoo osittain sekin, että startup-yritysten lisäksi myös myöhäisemmän kasvuvaiheen yritykset käyttävät joukkorahoituspalveluinakin tunnetuksi tulleita digitaalisen varainhankinnan työkaluja esimerkiksi laajentaakseen omistajapohjaansa valmistellessaan listautumista, sanoo Invesdorin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lasse Mäkelä.

- Pohjoismaiden suurimpana pankkina Nordea on meille ideaalinen yhteistyökumppani. Suuri potentiaali saavutetaan, kun sijoittajat ja kasvuyritykset voivat kohdata verkossa ilman, että valtioiden rajat muodostavat esteitä, Mäkelä toteaa.

Erityisesti startup- ja kasvuyrityksillä kiinnostusta digitaaliseen rahoitukseen

Euroopan komission määritelmän* mukaan joukkorahoitukseksi kutsutaan rahoituskanavia, joissa toteutetaan alle miljoonan euron rahoituksia tavalla, jossa yhdistyvät sijoittajien itseohjautuvuus ja digitaalinen jakelu. Invesdor järjestää joukkorahoituksen lisäksi myös suurempia rahoituksia.

Keskeinen kohderyhmä joukkorahoitusratkaisuille ovat startup- ja kasvuyritykset, joita Nordeassa palvelee oma aiheeseen keskittynyt kasvuyritysyksikkö. Yksikön voimakkaassa kasvussa oleva lainakanta on yli 250 miljoonaa euroa ja hankkeissa on mukana yli 1300 kasvuyritystä. Yksiköllä on tällä hetkellä Suomessa noin 75 prosentin markkinaosuus startup- ja kasvuyrityksistä.

- Kasvuyritysyksikkö palvelee tällä hetkellä yhteensä noin 2500 startup-asiakasta Suomessa. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä päästessään itse kasvun ja kasvun rahoituksen erikoisosaamisemme piiriin. Joukkorahoitusyhteistyö Invesdorin kanssa on erittäin tervetullut lisä rahoitusratkaisujemme joukkoon ja odotan sen herättävän paljon kiinnostusta asiakkaidemme suunnalta – niin kasvuyritysten kuin pääomasijoittajien, sanoo Nordean kasvuyritysyksikön johtaja Vesa Riihimäki.

Monipuolisten ja vaihtoehtoisten rahoitusratkaisujen lisäksi Nordean kasvuyritysyksikön vahvuus on myös laaja kansainvälinen verkosto sijoittajien ja muiden kasvua tukevien yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Kaikissa Pohjoismaissa toimii nykyisin oma kasvuyritysyksikkönsä.

Lisätietoja:

Aleksi Lehtonen, liiketoimintajohtaja, p. 040 826 2163

Lasse Mäkelä, Invesdorin toimitusjohtaja, p. 040 7533 844

Vesa Riihimäki, johtaja, Nordean kasvuyritysyksikkö 040 826 2009

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, Nordea, p. 050 448 1182

Mikko Savolainen, viestintäjohtaja, Invesdor, p. 040 747 5205

* Euroopan komission määritelmä: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1423_en.htm?locale=en

Invesdor lyhyesti

Invesdor on Helsingissä vuonna 2012 perustettu finanssiteknologiayritys (fintech). Se ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa, jolla kunnianhimoiset eurooppalaiset kasvuyritykset ja kansainväliset sijoittajat kohtaavat. Invesdorin kautta on sijoitettu yli 52 miljoonaa euroa ja järjestetty yli 120 onnistunutta rahoituskierrosta. Invesdorin asiakkaisiin lukeutuu sekä pörssilistaamattomia että -listattuja yhtiöitä Suomesta, Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Norjasta ja Tanskasta sekä sijoittajia yli 70 maasta. Invesdorilla on toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa.

Nordea

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com

Documents