Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 90 uutta turbowarranttisarjaa 1.6.2018 (sarjat 2018: C14 FI ja 2018: P14 FI)

31-05-2018 12:45

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 90 uutta turbowarranttisarjaa 1.6.2018. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n (FORTUM), Metso Oyj:n (METSO), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YIT), Sampo Oyj:n (SAMPO) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Turbowarrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus Fortum Oyj:n (FORTUM), Metso Oyj:n (METSO), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n (YIT), Sampo Oyj:n (SAMPO) osake tai DAX-indeksi 
Käteissuorituksen määrä Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. 
Loppukurssi Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
Erääntymispäivä Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
Ennenaikainen Erääntymispäivä Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
Vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä Rajatason.
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse 
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 turbowarrantti
Warranttien kokonaismäärä 100 000–500 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000 turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot turbowarrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com, www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.outotec.com, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com, www.yitgroup.com, www.sampo.fi, www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

Taulukko 1

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Turbowarrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
TDAX8U13400NDS FI4000317029 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U13300NDS FI4000317037 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U13200NDS FI4000317045 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U13100NDS FI4000317052 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U13000NDS FI4000317060 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8U12900NDS FI4000317078 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12200NDS FI4000317086 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12300NDS FI4000317094 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12400NDS FI4000317102 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12500NDS FI4000317110 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12600NDS FI4000317128 DAX Index (Germany) DE0008469008
TDAX8I12700NDS FI4000317136 DAX Index (Germany) DE0008469008
TFOR8U   22NDS FI4000317144 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8U 215NDS FI4000317151 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8U   21NDS FI4000317169 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8I 185NDS FI4000317177 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8I   19NDS FI4000317185 Fortum Oyj FI0009007132
TFOR8I 195NDS FI4000317193 Fortum Oyj FI0009007132
TMET8U   33NDS FI4000317201 Metso Oyj FI0009007835
TMET8U   32NDS FI4000317219 Metso Oyj FI0009007835
TMET8U   31NDS FI4000317227 Metso Oyj FI0009007835
TMET8I   27NDS FI4000317235 Metso Oyj FI0009007835
TMET8I   28NDS FI4000317243 Metso Oyj FI0009007835
TMET8I   29NDS FI4000317250 Metso Oyj FI0009007835
TNES8U   76NDS FI4000317268 Neste Oyj FI0009013296
TNES8U   74NDS FI4000317276 Neste Oyj FI0009013296
TNES8U   72NDS FI4000317284 Neste Oyj FI0009013296
TNES8I   64NDS FI4000317292 Neste Oyj FI0009013296
TNES8I   66NDS FI4000317300 Neste Oyj FI0009013296
TNES8I   68NDS FI4000317318 Neste Oyj FI0009013296
TNOK8U   56NDS FI4000317326 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8U   55NDS FI4000317334 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8U   54NDS FI4000317342 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8U   53NDS FI4000317359 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8U   52NDS FI4000317367 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8U   51NDS FI4000317375 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I   44NDS FI4000317383 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I   45NDS FI4000317391 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I   46NDS FI4000317409 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I   47NDS FI4000317417 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I   48NDS FI4000317425 Nokia Oyj FI0009000681
TNOK8I   49NDS FI4000317433 Nokia Oyj FI0009000681
TNRE8U   37NDS FI4000317441 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8U   36NDS FI4000317458 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8U   35NDS FI4000317466 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8I   31NDS FI4000317474 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8I   32NDS FI4000317482 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TNRE8I   33NDS FI4000317490 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
TOTE8U   84NDS FI4000317508 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8U   82NDS FI4000317516 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8U     8NDS FI4000317524 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8I   72NDS FI4000317532 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8I   74NDS FI4000317540 Outotec Oyj FI0009014575
TOTE8I   76NDS FI4000317557 Outotec Oyj FI0009014575
TSAM8U   48NDS FI4000317565 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM8U 465NDS FI4000317573 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM8U   45NDS FI4000317581 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM8I   39NDS FI4000317599 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM8I 405NDS FI4000317607 Sampo Oyj FI0009003305
TSAM8I   42NDS FI4000317615 Sampo Oyj FI0009003305
TSTE8U   19NDS FI4000317623 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8U 185NDS FI4000317631 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8U   18NDS FI4000317649 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8I   16NDS FI4000317656 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8I 165NDS FI4000317664 Stora Enso Oyj FI0009005961
TSTE8I   17NDS FI4000317672 Stora Enso Oyj FI0009005961
TUPM8U   35NDS FI4000317680 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM8U   34NDS FI4000317698 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM8U   33NDS FI4000317706 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM8I   28NDS FI4000317714 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM8I   29NDS FI4000317722 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TUPM8I   30NDS FI4000317730 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
TVAL8U 175NDS FI4000317748 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8U   17NDS FI4000317755 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8U 165NDS FI4000317763 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8I 145NDS FI4000317771 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8I   15NDS FI4000317789 Valmet Oyj FI4000074984
TVAL8I 155NDS FI4000317797 Valmet Oyj FI4000074984
TYIT8U   58NDS FI4000317805 YIT Oyj FI0009800643
TYIT8U   56NDS FI4000317813 YIT Oyj FI0009800643
TYIT8U   54NDS FI4000317821 YIT Oyj FI0009800643
TYIT8I   46NDS FI4000317839 YIT Oyj FI0009800643
TYIT8I   48NDS FI4000317847 YIT Oyj FI0009800643
TYIT8I     5NDS FI4000317854 YIT Oyj FI0009800643
TWRT8T   20NDS FI4000317862 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8T 195NDS FI4000317870 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8T   19NDS FI4000317888 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8H   17NDS FI4000315890 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8H 175NDS FI4000315908 Wärtsilä Oyj FI0009003727
TWRT8H   18NDS FI4000315916 Wärtsilä Oyj FI0009003727

Taulukko 2

Turbowarrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta Rajataso C/P * Kerroin Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
TDAX8U13400NDS 13,400.00 13,400.00 P 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8U13300NDS 13,300.00 13,300.00 P 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8U13200NDS 13,200.00 13,200.00 P 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8U13100NDS 13,100.00 13,100.00 P 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8U13000NDS 13,000.00 13,000.00 P 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8U12900NDS 12,900.00 12,900.00 P 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8I12200NDS 12,200.00 12,200.00 C 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8I12300NDS 12,300.00 12,300.00 C 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8I12400NDS 12,400.00 12,400.00 C 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8I12500NDS 12,500.00 12,500.00 C 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8I12600NDS 12,600.00 12,600.00 C 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TDAX8I12700NDS 12,700.00 12,700.00 C 1/150 1.6.2018 21.9.2018
TFOR8U   22NDS 22.00 22.00 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TFOR8U 215NDS 21.50 21.50 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TFOR8U   21NDS 21.00 21.00 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TFOR8I 185NDS 18.50 18.50 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TFOR8I   19NDS 19.00 19.00 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TFOR8I 195NDS 19.50 19.50 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TMET8U   33NDS 33.00 33.00 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TMET8U   32NDS 32.00 32.00 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TMET8U   31NDS 31.00 31.00 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TMET8I   27NDS 27.00 27.00 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TMET8I   28NDS 28.00 28.00 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TMET8I   29NDS 29.00 29.00 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TNES8U   76NDS 76.00 76.00 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TNES8U   74NDS 74.00 74.00 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TNES8U   72NDS 72.00 72.00 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TNES8I   64NDS 64.00 64.00 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TNES8I   66NDS 66.00 66.00 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TNES8I   68NDS 68.00 68.00 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8U   56NDS 5.60 5.60 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8U   55NDS 5.50 5.50 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8U   54NDS 5.40 5.40 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8U   53NDS 5.30 5.30 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8U   52NDS 5.20 5.20 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8U   51NDS 5.10 5.10 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8I   44NDS 4.40 4.40 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8I   45NDS 4.50 4.50 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8I   46NDS 4.60 4.60 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8I   47NDS 4.70 4.70 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8I   48NDS 4.80 4.80 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNOK8I   49NDS 4.90 4.90 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TNRE8U   37NDS 37.00 37.00 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TNRE8U   36NDS 36.00 36.00 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TNRE8U   35NDS 35.00 35.00 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TNRE8I   31NDS 31.00 31.00 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TNRE8I   32NDS 32.00 32.00 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TNRE8I   33NDS 33.00 33.00 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TOTE8U   84NDS 8.40 8.40 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TOTE8U 82NDS 8.20 8.20 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TOTE8U     8NDS 8.00 8.00 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TOTE8I   72NDS 7.20 7.20 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TOTE8I   74NDS 7.40 7.40 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TOTE8I 76NDS 7.60 7.60 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TSAM8U   48NDS 48.00 48.00 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TSAM8U 465NDS 46.50 46.50 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TSAM8U   45NDS 45.00 45.00 P 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TSAM8I   39NDS 39.00 39.00 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TSAM8I 405NDS 40.50 40.50 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TSAM8I   42NDS 42.00 42.00 C 1/5 1.6.2018 21.9.2018
TSTE8U   19NDS 19.00 19.00 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TSTE8U 185NDS 18.50 18.50 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TSTE8U   18NDS 18.00 18.00 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TSTE8I   16NDS 16.00 16.00 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TSTE8I 165NDS 16.50 16.50 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TSTE8I   17NDS 17.00 17.00 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TUPM8U   35NDS 35.00 35.00 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TUPM8U   34NDS 34.00 34.00 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TUPM8U   33NDS 33.00 33.00 P 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TUPM8I   28NDS 28.00 28.00 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TUPM8I   29NDS 29.00 29.00 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TUPM8I   30NDS 30.00 30.00 C 1/1 1.6.2018 21.9.2018
TVAL8U 175NDS 17.50 17.50 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TVAL8U   17NDS 17.00 17.00 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TVAL8U 165NDS 16.50 16.50 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TVAL8I 145NDS 14.50 14.50 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TVAL8I   15NDS 15.00 15.00 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TVAL8I 155NDS 15.50 15.50 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TYIT8U   58NDS 5.80 5.80 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TYIT8U   56NDS 5.60 5.60 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TYIT8U   54NDS 5.40 5.40 P 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TYIT8I   46NDS 4.60 4.60 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TYIT8I   48NDS 4.80 4.80 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TYIT8I     5NDS 5.00 5.00 C 1/2 1.6.2018 21.9.2018
TWRT8T   20NDS 20.00 20.00 P 1/2 1.6.2018 17.8.2018
TWRT8T 195NDS 19.50 19.50 P 1/2 1.6.2018 17.8.2018
TWRT8T   19NDS 19.00 19.00 P 1/2 1.6.2018 17.8.2018
TWRT8H   17NDS 17.00 17.00 C 1/2 1.6.2018 17.8.2018
TWRT8H 175NDS 17.50 17.50 C 1/2 1.6.2018 17.8.2018
TWRT8H   18NDS 18.00 18.00 C 1/2 1.6.2018 17.8.2018

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 31.5.2018

Nordea Bank AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet