Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 23 uutta sertifikaattisarjaa 5.6.2018

04-06-2018 14:39

Nordea Bank AB (publ) laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 23 uutta sertifikaattisarjaa 5.6.2018. Sertifikaattien kohde-etuutena on CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude -futuuri. Sertifikaatit ovat BULL- ja BEAR-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus CME Gold -futuuri ja ICE Brent Crude -futuuri
Vipukerroin Välillä -12 ja 12. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Vertailulähde ICE Futures Europe® ja CME Globex, CME Clearport, Open outcry (New York)
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 2 400 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa verkkosivuilta, www.cmegroup.com ja www.theice.com. Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/ Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus
BULL OLJY X5 NF2 FI4000315924 Energy - Oil - Brent
BULL OLJY X3 NF3 FI4000315932 Energy - Oil - Brent
BULL OLJY X2 NF1 FI4000315940 Energy - Oil - Brent
BEAR OLJY X1 NF1 FI4000315957 Energy - Oil - Brent
BEAR OLJY X2 NF1 FI4000315965 Energy - Oil - Brent
BEAR OLJY X3 NF1 FI4000315973 Energy - Oil - Brent
BEAR OLJY X5 NF2 FI4000315981 Energy - Oil - Brent
BEAR OLJY X8 NF2 FI4000315999 Energy - Oil - Brent
BEAR OLJYX10 NF2 FI4000316005 Energy - Oil - Brent
BEAR OLJYX12 NF2 FI4000316013 Energy - Oil - Brent
BULL KULTAX12 NF FI4000316021 Metals - Precious - Gold
BULL KULTAX10 NF FI4000316039 Metals - Precious - Gold
BULL KULTA X8 NF FI4000316047 Metals - Precious - Gold
BULL KULTA X5 NF FI4000316054 Metals - Precious - Gold
BULL KULTAX3 NF1 FI4000316062 Metals - Precious - Gold
BULL KULTAX2 NF1 FI4000316070 Metals - Precious - Gold
BEAR KULTAX1 NF1 FI4000316088 Metals - Precious - Gold
BEAR KULTAX2 NF1 FI4000316096 Metals - Precious - Gold
BEAR KULTAX3 NF1 FI4000316104 Metals - Precious - Gold
BEAR KULTA X5 NF FI4000316112 Metals - Precious - Gold
BEAR KULTA X8 NF FI4000316120 Metals - Precious - Gold
BEAR KULTAX10 NF FI4000316138 Metals - Precious - Gold
BEAR KULTAX12 NF FI4000316146 Metals - Precious - Gold

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULL OLJY X5 NF2 10 5 0.49 % 80.00 % 5.50 %
BULL OLJY X3 NF3 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL OLJY X2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR OLJY X1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 0.50 %
BEAR OLJY X2 NF1 10 -2 0.49 % 150.00 % 1.50 %
BEAR OLJY X3 NF1 10 -3 0.49 % 133.33 % 2.50 %
BEAR OLJY X5 NF2 10 -5 0.49 % 120.00 % 5.50 %
BEAR OLJY X8 NF2 10 -8 0.49 % 112.50 % 11.00 %
BEAR OLJYX10 NF2 10 -10 0.49 % 110.00 % 14.00 %
BEAR OLJYX12 NF2 10 -12 0.49 % 108.33 % 17.00 %
BULL KULTAX12 NF 10 12 0.49 % 91.67 % 17.00 %
BULL KULTAX10 NF 10 10 0.49 % 90.00 % 14.00 %
BULL KULTA X8 NF 10 8 0.49 % 87.50 % 11.00 %
BULL KULTA X5 NF 10 5 0.49 % 80.00 % 5.50 %
BULL KULTAX3 NF1 10 3 0.49 % 66.67 % 2.50 %
BULL KULTAX2 NF1 10 2 0.49 % 50.00 % 1.50 %
BEAR KULTAX1 NF1 10 -1 0.49 % 200.00 % 0.50 %
BEAR KULTAX2 NF1 10 -2 0.49 % 150.00 % 1.50 %
BEAR KULTAX3 NF1 10 -3 0.49 % 133.33 % 2.50 %
BEAR KULTA X5 NF 10 -5 0.49 % 120.00 % 5.50 %
BEAR KULTA X8 NF 10 -8 0.49 % 112.50 % 11.00 %
BEAR KULTAX10 NF 10 -10 0.49 % 110.00 % 14.00 %
BEAR KULTAX12 NF 10 -12 0.49 % 108.33 % 17.00 %

Tukholmassa 4.6.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet