Nordean kysely: Naiset ovat sijoittajina vastuullisia ja varovaisia

Lehdistötiedote | 06-06-2018 12:00

Nordean Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan naiset säästävät ja sijoittavat yhä miehiä vähemmän ja varovaisemmin. Lisäksi naiset ovat tyytyväisiä pienempään tuottoon, ja kokevat omaavansa vähemmän tietoa ja osaamista kuin miehet. Sen sijaan naiset odottavat miehiä enemmän vastuullisuutta sijoitustoiminnassa, ja uskovat, että yrityksen vastuullisuus nostattaa myös tuotto-odotuksia.

Noin 70 prosenttia naisista säästää tai sijoittaa, mikä on lähes kymmenen prosenttia vähemmän kuin vastaava luku miesten keskuudessa. Tutkimuksen mukaan naiset säästävät keskimäärin 4 100 euroa vuodessa ja miehet 5 700 euroa vuodessa. Naisten säästösumma on siis lähes 30 prosenttia miehiä pienempi.

Jopa prosentin tuotto tyydyttää

Sijoittavien naisten yleisin sijoituskohde on säästötili. Miehet säästävät naisia enemmän osakkeisiin. Naiset ovatkin tutkimuksen mukaan selvästi turvallisuushakuisempia sijoittajia kuin miehet. Toisaalta miehillä huonot aiemmat kokemukset estävät heitä sijoittamasta, mikä voi viitata liialliseen riskin ottoon.

- Säästävistä naisista joka viides on tyytyväinen vain yhden prosentin tuottoon ja pientäkään riskiä ei kovin mielellään oteta. Alle 35-vuotiaat naiset olivat kaikista turvallisuushakuisimpia sijoittajia. Tämä on hieman ristiriitaista, koska pitkällä aikavälillä säännöllisesti säästäessä ajallinen hajautus pienentää riskiä. Tällöin voi tavoitella korkeampaakin tuottoa. Miesten suurempien säästösummien lisäksi myös korkeammat tuottotavoitteet selittävät sukupuolten välisiä varallisuuseroja, sanoo yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen.

Lähes kolmannes naisista kokee, ettei heillä ole riittävästi tietoa ja osaamista koskien sijoittamista. Miehillä vastaava luku on noin kymmenen prosenttia pienempi. Osaamisen ja tiedon puutteen tunne korostui erityisesti nuorilla, alle 25-vuotiailla, naisilla. Naiset hakevat tietoa myös miehiä yleisemmin henkilökohtaisista kontakteista eli pankkien asiantuntijoilta, sukulaisilta ja tutuilta. Nuoret naiset ovat ottanet myös pankkien digitaaliset palvelut omikseen.

Naiset odottavat miehiä enemmän vastuullisuutta sijoituksiltaan

Vastuullisuus sijoituksissa on tärkeää erityisesti nuorille, alle 25-vuotiaille, sekä yli 65-vuotiaille. Vain kolmannes vastaajista tiesi, että sijoituskohteen vastuullinen toiminta vaikuttaa sijoituksen menestykseen.

- Vastuullisesti toimiva yritys hallitsee muita paremmin riskejä ja tuo myös sijoittajalle vakaamman tuoton pitkällä aikavälillä. Varsinkin nuoret naiset pitivät vastuullisuutta jopa kynnyskysymyksenä sijoittamiselleen. Erityisen ilahduttavaa oli, että vastaajista vain murto-osa totesi, ettei vastuullisuus ole heille lainkaan tärkeää, toteaa säästämisen ja sijoittamisen asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Tanja Eronen.

Nordeassa ollaan pantu merkille naisten kasvava into oppia lisää ja aloittaa sijoittaminen.

- Olemme ilolla seuranneet, miten naisten ja erityisesti nuorten naisten innostus sijoittamista kohtaan tuntuu kasvavan jatkuvasti ja aktiivisuus lisääntyy. On tärkeää, että naisten itsetunto sijoittajina kasvaa ja sitä kautta naisten taloudellinen aktiivisuus hyödyttää koko yhteiskuntaa, Eronen kertoo.

Uusia tapoja tavoittaa ja rohkaista myös aloittelijoita sijoittamisen pariin kehitetään jatkuvasti.

- Haluamme kaikissa tilaisuuksissamme, kohtaamisissamme sekä monipuolisten digitaalisten sisältöjen ja neuvonnan avulla kannustaa niin miehiä kuin naisia löytämään juuri heille sopiva tapa aloittaa sijoittaminen, päättää Eronen.

Lisätietoja:

Olli Kärkkäinen, yksityistalouden ekonomisti, Nordea, puh. 040 7356 030

Tanja Eronen, säästämisen ja sijoittamisen asiakaskokemusjohtaja, Nordea, puh. 040 744 7482

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, Nordea, puh. 050 448 1182

Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 1.– 6.3.2018.
Tutkimukseen vastasi yhteensä 1065 henkilöä (735 naista ja 330 miestä). Tutkimuksen tulokset on painotettu edustamaan täysi-ikäisiä suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan
.  

Documents