Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 182 uutta warranttisarjaa 21.6.2018 (sarjat 2018: C7 FI ja 2018: P7 FI)

20-06-2018 16:02

Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 182 uutta warranttisarjaa 21.6.2018. Warranttien kohde-etuutena on DAX Index (Germany), Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wärtsilä Oyj. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä. 

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank AB (publ)
Sijoitusinstrumentti Warrantti (osto ja myynti)
Warranttien kohde-etuus DAX Index (Germany), Fortum Oyj, Kone Oyj, Metso Oyj, Neste Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Wärtsilä Oyj 
Käteissuorituksen määrä Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta. Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.
Loppukurssi Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi: EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi erääntymispäivänä
Erääntymispäivä Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2
Vertailulähde Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta EUR
Kauppakäyntierä 1 warrantti
Warranttien kokonaismäärä 1 500 000 - 10 000 000
Markkinapaikka Nasdaq First North Finland
Markkinatakaaja Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ) Markkinatakaaja sitoutuu antamaan warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin warrantille on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1 000 warrantille. Warrantille, joiden markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot warrantin kohteesta Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/warrants sekä sivuilta www.deutsche-boerse.com, www.fortum.com, www.kone.com, www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com, www.wartsila.comSijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin. 

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKKO 1

Warrantin kaupankäyntitunnus Warrantin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
DAX9R12000NDS FI4000316815 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9F14000NDS FI4000316823 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9O11600NDS FI4000316831 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9C14000NDS FI4000316849 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX9C13600NDS FI4000316856 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8I13400NDS FI4000316864 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8T12400NDS FI4000316872 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8T12600NDS FI4000316880 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8H13200NDS FI4000331038 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8H13000NDS FI4000331046 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8H12800NDS FI4000331053 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8S12400NDS FI4000331061 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8S12600NDS FI4000331079 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8G13000NDS FI4000331087 DAX Index (Germany) DE0008469008
DAX8G12800NDS FI4000331095 DAX Index (Germany) DE0008469008
FOR9R 17NDS FI4000331103 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9R 19NDS FI4000331111 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9F 24NDS FI4000331129 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9O 19NDS FI4000331137 Fortum Oyj FI0009007132
FOR9C 24NDS FI4000331145 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8X 19NDS FI4000331152 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8X 195NDS FI4000331160 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8U 19NDS FI4000331178 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8U 195NDS FI4000331186 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8I 215NDS FI4000331194 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8T 195NDS FI4000331202 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8T 20NDS FI4000331210 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8H 215NDS FI4000331228 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8H 21NDS FI4000331236 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8H 205NDS FI4000331244 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8S 195NDS FI4000331251 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8S 20NDS FI4000331269 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8G 21NDS FI4000331277 Fortum Oyj FI0009007132
FOR8G 205NDS FI4000331285 Fortum Oyj FI0009007132
KNE8X 40NDS FI4000331293 Kone Oyj FI0009013403
KNE8X 42NDS FI4000331301 Kone Oyj FI0009013403
KNE8L 54NDS FI4000331319 Kone Oyj FI0009013403
KNE8L 52NDS FI4000331327 Kone Oyj FI0009013403
KNE8L 50NDS FI4000331335 Kone Oyj FI0009013403
KNE8U 42NDS FI4000331343 Kone Oyj FI0009013403
KNE8I 50NDS FI4000331350 Kone Oyj FI0009013403
KNE8T 42NDS FI4000331368 Kone Oyj FI0009013403
KNE8T 44NDS FI4000331376 Kone Oyj FI0009013403
KNE8H 50NDS FI4000331384 Kone Oyj FI0009013403
KNE8H 48NDS FI4000331392 Kone Oyj FI0009013403
KNE8H 46NDS FI4000331400 Kone Oyj FI0009013403
KNE8S 42NDS FI4000331418 Kone Oyj FI0009013403
KNE8S 44NDS FI4000331426 Kone Oyj FI0009013403
KNE8G 48NDS FI4000331434 Kone Oyj FI0009013403
KNE8G 46NDS FI4000331442 Kone Oyj FI0009013403
MET8X 26NDS FI4000331459 Metso Oyj FI0009007835
MET8X 27NDS FI4000331467 Metso Oyj FI0009007835
MET8L 33NDS FI4000331475 Metso Oyj FI0009007835
MET8L 32NDS FI4000331483 Metso Oyj FI0009007835
MET8L 31NDS FI4000331491 Metso Oyj FI0009007835
MET8U 27NDS FI4000331509 Metso Oyj FI0009007835
MET8I 31NDS FI4000331517 Metso Oyj FI0009007835
MET8T 27NDS FI4000331525 Metso Oyj FI0009007835
MET8T 28NDS FI4000331533 Metso Oyj FI0009007835
MET8H 31NDS FI4000331541 Metso Oyj FI0009007835
MET8H 30NDS FI4000331558 Metso Oyj FI0009007835
MET8H 29NDS FI4000331566 Metso Oyj FI0009007835
MET8S 27NDS FI4000331574 Metso Oyj FI0009007835
MET8S 28NDS FI4000331582 Metso Oyj FI0009007835
NES9R 52NDS FI4000331590 Neste Oyj FI0009013296
NES9R 60NDS FI4000331608 Neste Oyj FI0009013296
NES9F 80NDS FI4000331616 Neste Oyj FI0009013296
NES9O 56NDS FI4000331624 Neste Oyj FI0009013296
NES9O 60NDS FI4000331632 Neste Oyj FI0009013296
NES9C 80NDS FI4000331640 Neste Oyj FI0009013296
NES9C 76NDS FI4000331657 Neste Oyj FI0009013296
NES8X 60NDS FI4000331665 Neste Oyj FI0009013296
NES8X 62NDS FI4000331673 Neste Oyj FI0009013296
NES8L 74NDS FI4000331681 Neste Oyj FI0009013296
NES8L 70NDS FI4000331699 Neste Oyj FI0009013296
NES8U 60NDS FI4000331707 Neste Oyj FI0009013296
NES8U 62NDS FI4000331715 Neste Oyj FI0009013296
NES8I 72NDS FI4000331723 Neste Oyj FI0009013296
NES8T 62NDS FI4000331731 Neste Oyj FI0009013296
NES8T 64NDS FI4000331749 Neste Oyj FI0009013296
NES8H 70NDS FI4000331756 Neste Oyj FI0009013296
NES8H 68NDS FI4000331764 Neste Oyj FI0009013296
NES8H 66NDS FI4000331772 Neste Oyj FI0009013296
NES8S 62NDS FI4000331780 Neste Oyj FI0009013296
NES8S 64NDS FI4000331798 Neste Oyj FI0009013296
NES8G 68NDS FI4000331806 Neste Oyj FI0009013296
NES8G 66NDS FI4000331814 Neste Oyj FI0009013296
NOK9R 36NDS FI4000331822 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9O 44NDS FI4000331830 Nokia Oyj FI0009000681
NOK9C 64NDS FI4000331848 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8U 48NDS FI4000331855 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8I 58NDS FI4000331863 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8T 48NDS FI4000331871 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8T   5NDS FI4000331889 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8H 56NDS FI4000331897 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8H 54NDS FI4000331905 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8H 52NDS FI4000331913 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8S 48NDS FI4000331921 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8S   5NDS FI4000331939 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8G 54NDS FI4000331947 Nokia Oyj FI0009000681
NOK8G 52NDS FI4000331954 Nokia Oyj FI0009000681
NRE8X 32NDS FI4000331962 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8X 33NDS FI4000331970 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8L 39NDS FI4000331988 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8L 38NDS FI4000331996 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8L 37NDS FI4000332002 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8U 33NDS FI4000332010 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8I 37NDS FI4000332028 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8T 33NDS FI4000332036 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8T 34NDS FI4000332044 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8H 37NDS FI4000332051 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8H 36NDS FI4000332069 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8H 35NDS FI4000332077 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8S 33NDS FI4000332085 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
NRE8S 34NDS FI4000332093 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
SAM9R 28NDS FI4000332101 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9R 36NDS FI4000332119 Sampo Oyj FI0009003305
SAM9O 36NDS FI4000332127 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8L 50NDS FI4000332135 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8L 46NDS FI4000332143 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8I 44NDS FI4000332150 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8T 38NDS FI4000332168 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8T 40NDS FI4000332176 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8H 44NDS FI4000332184 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8H 42NDS FI4000332192 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8S 40NDS FI4000332200 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8G 44NDS FI4000332218 Sampo Oyj FI0009003305
SAM8G 42NDS FI4000332226 Sampo Oyj FI0009003305
STE9R 14NDS FI4000332234 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9R 16NDS FI4000332242 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9F 21NDS FI4000332259 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9O 15NDS FI4000332267 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE9C 20NDS FI4000332275 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8X 165NDS FI4000332283 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8L 195NDS FI4000332291 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8U 165NDS FI4000332309 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8I 19NDS FI4000332317 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8T 165NDS FI4000332325 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8T 17NDS FI4000332333 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8H 185NDS FI4000332341 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8H 18NDS FI4000332358 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8H 175NDS FI4000332366 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8S 165NDS FI4000332374 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8S 17NDS FI4000332382 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8G 18NDS FI4000332390 Stora Enso Oyj FI0009005961
STE8G 175NDS FI4000332408 Stora Enso Oyj FI0009005961
UPM9R 24NDS FI4000332416 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9R 28NDS FI4000332424 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9F 38NDS FI4000332432 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9O 28NDS FI4000332440 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM9C 38NDS FI4000332457 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8X 29NDS FI4000332465 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8L 35NDS FI4000332473 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8U 30NDS FI4000332481 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8T 30NDS FI4000332499 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8T 31NDS FI4000332507 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8H 34NDS FI4000332515 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8H 33NDS FI4000332523 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8H 32NDS FI4000332531 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8S 30NDS FI4000332549 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8S 31NDS FI4000332556 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8G 33NDS FI4000332564 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
UPM8G 32NDS FI4000332572 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
WRT8X 155NDS FI4000332580 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8X 16NDS FI4000332598 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8L 19NDS FI4000332606 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8L 185NDS FI4000332614 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8L 18NDS FI4000332622 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8U 155NDS FI4000332630 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8U 16NDS FI4000332648 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8I 185NDS FI4000332655 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8I 18NDS FI4000332663 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8I 175NDS FI4000332671 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8T 16NDS FI4000332689 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8T 165NDS FI4000332697 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8H 18NDS FI4000332705 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8H 175NDS FI4000332713 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8H 17NDS FI4000332721 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8S 16NDS FI4000332739 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8S 165NDS FI4000332747 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8G 175NDS FI4000332754 Wärtsilä Oyj FI0009003727
WRT8G 17NDS FI4000332762 Wärtsilä Oyj FI0009003727

TAULUKKO 2

Warrantin kaupankäyntitunnus Lunastushinta C/P * Kerroin Warranttien kokonaismäärä Liikkeeseenlaskupäivä Erääntymispäivä
DAX9R12000NDS 12,000.00 P 1/150 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
DAX9F14000NDS 14,000.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
DAX9O11600NDS 11,600.00 P 1/150 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
DAX9C14000NDS 14,000.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
DAX9C13600NDS 13,600.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
DAX8I13400NDS 13,400.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
DAX8T12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
DAX8T12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
DAX8H13200NDS 13,200.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
DAX8H13000NDS 13,000.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
DAX8H12800NDS 12,800.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
DAX8S12400NDS 12,400.00 P 1/150 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
DAX8S12600NDS 12,600.00 P 1/150 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
DAX8G13000NDS 13,000.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
DAX8G12800NDS 12,800.00 C 1/150 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
FOR9R 17NDS 17.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.6.2019
FOR9R 19NDS 19.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.6.2019
FOR9F 24NDS 24.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.6.2019
FOR9O 19NDS 19.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 15.3.2019
FOR9C 24NDS 24.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 15.3.2019
FOR8X 19NDS 19.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
FOR8X 195NDS 19.50 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
FOR8U 19NDS 19.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
FOR8U 195NDS 19.50 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
FOR8I 215NDS 21.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
FOR8T 195NDS 19.50 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
FOR8T 20NDS 20.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
FOR8H 215NDS 21.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
FOR8H 21NDS 21.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
FOR8H 205NDS 20.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
FOR8S 195NDS 19.50 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
FOR8S 20NDS 20.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
FOR8G 21NDS 21.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
FOR8G 205NDS 20.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
KNE8X 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
KNE8X 42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
KNE8L 54NDS 54.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
KNE8L 52NDS 52.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
KNE8L 50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
KNE8U 42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
KNE8I 50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
KNE8T 42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
KNE8T 44NDS 44.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
KNE8H 50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
KNE8H 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
KNE8H 46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
KNE8S 42NDS 42.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
KNE8S 44NDS 44.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
KNE8G 48NDS 48.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
KNE8G 46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
MET8X 26NDS 26.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
MET8X 27NDS 27.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
MET8L 33NDS 33.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
MET8L 32NDS 32.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
MET8L 31NDS 31.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
MET8U 27NDS 27.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
MET8I 31NDS 31.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
MET8T 27NDS 27.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
MET8T 28NDS 28.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
MET8H 31NDS 31.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
MET8H 30NDS 30.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
MET8H 29NDS 29.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
MET8S 27NDS 27.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
MET8S 28NDS 28.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
NES9R 52NDS 52.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
NES9R 60NDS 60.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
NES9F 80NDS 80.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
NES9O 56NDS 56.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
NES9O 60NDS 60.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
NES9C 80NDS 80.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
NES9C 76NDS 76.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
NES8X 60NDS 60.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NES8X 62NDS 62.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NES8L 74NDS 74.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NES8L 70NDS 70.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NES8U 60NDS 60.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
NES8U 62NDS 62.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
NES8I 72NDS 72.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
NES8T 62NDS 62.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NES8T 64NDS 64.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NES8H 70NDS 70.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NES8H 68NDS 68.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NES8H 66NDS 66.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NES8S 62NDS 62.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NES8S 64NDS 64.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NES8G 68NDS 68.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NES8G 66NDS 66.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NOK9R 36NDS 3.60 P 1/5 10,000,000 21.6.2018 20.6.2019
NOK9O 44NDS 4.40 P 1/5 10,000,000 21.6.2018 15.3.2019
NOK9C 64NDS 6.40 C 1/5 10,000,000 21.6.2018 15.3.2019
NOK8U 48NDS 4.80 P 1/5 10,000,000 21.6.2018 21.9.2018
NOK8I 58NDS 5.80 C 1/5 10,000,000 21.6.2018 21.9.2018
NOK8T 48NDS 4.80 P 1/5 10,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NOK8T   5NDS 5.00 P 1/5 10,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NOK8H 56NDS 5.60 C 1/5 10,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NOK8H 54NDS 5.40 C 1/5 10,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NOK8H 52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NOK8S 48NDS 4.80 P 1/5 10,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NOK8S   5NDS 5.00 P 1/5 10,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NOK8G 54NDS 5.40 C 1/5 10,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NOK8G 52NDS 5.20 C 1/5 10,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NRE8X 32NDS 32.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NRE8X 33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NRE8L 39NDS 39.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NRE8L 38NDS 38.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NRE8L 37NDS 37.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
NRE8U 33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
NRE8I 37NDS 37.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
NRE8T 33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NRE8T 34NDS 34.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NRE8H 37NDS 37.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NRE8H 36NDS 36.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NRE8H 35NDS 35.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
NRE8S 33NDS 33.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
NRE8S 34NDS 34.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
SAM9R 28NDS 28.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.6.2019
SAM9R 36NDS 36.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.6.2019
SAM9O 36NDS 36.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 15.3.2019
SAM8L 50NDS 50.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
SAM8L 46NDS 46.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
SAM8I 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
SAM8T 38NDS 38.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
SAM8T 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
SAM8H 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
SAM8H 42NDS 42.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
SAM8S 40NDS 40.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
SAM8G 44NDS 44.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
SAM8G 42NDS 42.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
STE9R 14NDS 14.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
STE9R 16NDS 16.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
STE9F 21NDS 21.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
STE9O 15NDS 15.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
STE9C 20NDS 20.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
STE8X 165NDS 16.50 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
STE8L 195NDS 19.50 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
STE8U 165NDS 16.50 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
STE8I 19NDS 19.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
STE8T 165NDS 16.50 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
STE8T 17NDS 17.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
STE8H 185NDS 18.50 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
STE8H 18NDS 18.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
STE8H 175NDS 17.50 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
STE8S 165NDS 16.50 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
STE8S 17NDS 17.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
STE8G 18NDS 18.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
STE8G 175NDS 17.50 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
UPM9R 24NDS 24.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
UPM9R 28NDS 28.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
UPM9F 38NDS 38.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.6.2019
UPM9O 28NDS 28.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
UPM9C 38NDS 38.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 15.3.2019
UPM8X 29NDS 29.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
UPM8L 35NDS 35.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.12.2018
UPM8U 30NDS 30.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 21.9.2018
UPM8T 30NDS 30.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
UPM8T 31NDS 31.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
UPM8H 34NDS 34.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
UPM8H 33NDS 33.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
UPM8H 32NDS 32.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 17.8.2018
UPM8S 30NDS 30.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
UPM8S 31NDS 31.00 P 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
UPM8G 33NDS 33.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
UPM8G 32NDS 32.00 C 1/5 3,000,000 21.6.2018 20.7.2018
WRT8X 155NDS 15.50 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
WRT8X 16NDS 16.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
WRT8L 19NDS 19.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
WRT8L 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
WRT8L 18NDS 18.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.12.2018
WRT8U 155NDS 15.50 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
WRT8U 16NDS 16.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
WRT8I 185NDS 18.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
WRT8I 18NDS 18.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
WRT8I 175NDS 17.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 21.9.2018
WRT8T 16NDS 16.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
WRT8T 165NDS 16.50 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
WRT8H 18NDS 18.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
WRT8H 175NDS 17.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
WRT8H 17NDS 17.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 17.8.2018
WRT8S 16NDS 16.00 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
WRT8S 165NDS 16.50 P 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
WRT8G 175NDS 17.50 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018
WRT8G 17NDS 17.00 C 1/5 1,500,000 21.6.2018 20.7.2018

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 20.6.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet