Euroopan keskuspankki myöntää pankkitoimiluvan Nordea Holding Oyj:lle

Pörssitiedotteet | 27-06-2018 10:00

Euroopan keskuspankki on myöntänyt Nordea Holding Oyj:lle pankkitoimiluvan. Pankkitoimilupa on osa Nordean valmistelemaa muuttoa pankkiunioniin sekä Nordea Bank AB:n (publ) sulautumista Nordea Holding Oyj:hin.

Euroopan keskuspankin Nordea Holding Oyj:lle myöntämä pankkitoimilupa on tärkeä askel Nordean kotipaikan siirrossa Suomeen, joka on pankkiunionin jäsenmaa. Nordea Bank AB:n (publ) varsinaisessa yhtiökokouksessa 15. maaliskuuta 2018 kotipaikan siirron puolesta äänesti noin 96 prosenttia osakkeenomistajista. Nordea Holding Oyj muuttaa pankkitoimiluvan saamisen myötä nimensä Nordea Bank Oyj:ksi. 

Kotipaikan siirtäminen pankkiunionin jäsenmaahan takaa Nordealle oikeudenmukaisen, vakaan ja ennakoitavissa olevan sääntely-ympäristön, jossa se on samalla viivalla kilpailijoiden kanssa.  

Nordea odottaa kotipaikan siirron edistävän asiakkaiden, osakkeenomistajien ja henkilöstön etua. Nordea on edelleen asiakkaidensa luotettu kumppani, joka tarjoaa markkinoiden parhaita palveluja ajasta ja paikasta riippumatta. Kotipaikan siirrolla ei ole vaikutusta asiakkaiden päivittäiseen pankkiasiointiin.

Nordea on osana pankkitoimiluvan hakemista sitoutunut vapaaehtoisesti noudattamaan valvontakollegion yhteistä päätöstä (2018 Supervisory College Joint Decision) 1. lokakuuta 2018 lähtien, kunnes Euroopan keskuspankki on tehnyt päätöksen toiminnan vakautta koskevista vaatimuksista, jotka laaditaan yhteiseen valvontamekanismiin sisältyvän vuoden 2019 valvontatarkastus- ja arviointiprosessin (Supervisory Review Evaluation Process, SREP) mukaisesti.

Kotipaikan siirron mahdollistavan sulautumisen odotetaan tulevan voimaan 1. lokakuuta 2018. Siirto edellyttää, että kaikki tarvittavat viranomaisten hyväksynnät on saatu.  

Lisätietoja: 
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006 

Documents