Nordean tulos – toinen neljännes 2018

Pörssitiedotteet | 19-07-2018 08:00

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:

”Panostuksemme asiakastyytyväisyyden parantamiseksi alkoivat tuottaa tulosta toisella neljänneksellä, ja kehitys oli oikeansuuntaista monissa liiketoiminnoissa sekä yritys- että henkilöasiakassektorilla. Kulut ovat pysyneet hallinnassa, olemme tehneet parannuksia compliance-toiminnoissa, ja pääoman ja luottojen laatu on parantunut. Nämä tekijät ovat edellytys sille, että voimme jatkossakin olla asiakkaillemme vakaa, turvallinen ja luotettava kumppani.
 
Nordea on viime vuosina yksinkertaistanut toimintaansa ja keskittynyt pohjoismaisiin markkinoihin ja asiakkaisiin. Suunniteltu norjalaisen Gjensidige Bankin hankinta oli yksi askel eteenpäin tällä matkalla. Gjensidige Bank on kasvava digitaalinen pankki. Strategisen kumppanuuden kautta voimme vahvistaa asemaamme yhdessä tärkeimmistä pohjoismaisista toiminnoistamme ja olla mukana kannattavassa kasvussa.

Toinen merkittävä virstanpylväs Nordean muutoksessa saavutettiin, kun Euroopan keskuspankki myönsi pankkitoimiluvan Nordea Bank Oyj:lle, josta tulee konsernin emoyhtiö kotipaikan siirron jälkeen. Pankkitoimilupa on välttämätön, jotta Nordea voi toimia pankkiunionissa ja sitä kautta lisätä vakautta ja ennakoitavuutta ja saada tasavertaiset toimintaedellytykset eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa.

Neljänneksen aikana näkyi merkkejä liiketoiminnan vireen kohenemisesta joillakin ydinmarkkinoistamme. Luottovolyymit ovat tasaantuneet, ja tietyillä sektoreilla ne ovat kasvussa. Konsernin pääomamarkkina- ja neuvontatoiminnoissa aktiviteetti on vilkasta. Sen sijaan säästämiseen liittyviin palkkiotuottoihin ja henkilöasiakkaille annettujen luottojen marginaaleihin kohdistuu edelleen paineita. Vaikka odotamme alkuvuoden hitaan kasvun jälkeen melko maltillista kasvua myös vuoden loppupuolella, tuotot eivät todennäköisesti yllä tänä vuonna samalle tasolle kuin vuonna 2017*. Tuloksen odotamme kuitenkin olevan tänä vuonna suurempi kuin viime vuonna. Kulukehitys on linjassa vuodelle 2018 asettamamme 4,9 miljardin euron tavoitteen kanssa. Lisäksi luottotappioiden odotetaan jäävän tulevina neljänneksinä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle.”

*Vuoden 2017 tuottoja on oikaistu Baltian toimintojen ja Nordea Life and Pension Denmarkin myynnin vaikutuksella.

Vertailu Q2/2018 vs. Q2/2017 (Q2/2018 vs. Q1/2018)
 

 • Rahoituskate pieneni 9 % ja oli 1 073 miljoonaa euroa (kasvoi 2 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 7 % (kasvoi 2 %). 
 • Liiketoiminnan tuotot kasvoivat 6 % 2 541 miljoonaan euroon (10 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne kasvoivat 8 % (10 %). 
 • Liiketoiminnan kulut pienenivät 11 % 1 154 miljoonaan euroon (4 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 8 % (3 %). 
 • Tulos ennen luottotappioita parani 24 % 1 387 miljoonaan euroon (25 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se parani 27 % (25 %). 
 • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 44 % 59 miljoonaan euroon (kasvoivat 48 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 41 % (kasvoivat 53 %). 
 • Liikevoitto kasvoi 31 % 1 328 miljoonaan euroon (24 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 34 % (24 %). 
 • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 19,2 prosentista 19,9 prosenttiin (Q1/2018: 19,8 %). 
 • Kulu/tuotto-suhde parani 54 prosentista 45 prosenttiin (7 prosenttiyksikköä 52 prosentista). 
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,13 prosentista 0,10 prosenttiin (nousi 0,03 prosenttiyksikköä 0,07 prosentista). 
 • Oman pääoman tuotto nousi 9,5 prosentista 13,9 prosenttiin (3,9 prosenttiyksikköä 10,0 prosentista). 
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen parani 0,18 eurosta 0,27 euroon (0,20 eurosta 0,27 euroon). 

Tuloslaskelmassa vuoden 2018 toisella neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4477, NOK 9,5953 ja SEK 10,1553.

Lisätietoja:

Casper von Koskull, konsernijohtaja, +46 10 157 10 20
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Christopher Rees, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2377
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006           

Viimeisin neljännesvuositulos


Nordea Bank AB:n (publ) on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen ja Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 19. heinäkuuta 2018 kello 8.00 Suomen aikaa.
 

Documents