Nordea julkaisi täydennyksen esitteeseen, joka koskee pankkiunioniin muuttoa ja Nordea Bank AB:n (publ) sulautumista Nordea Holding Oyj:hin

Lehdistötiedote | 06-08-2018 17:30

Nordea on täydentänyt 16.2.2018 päivättyä esitettä, joka koskee Nordea Bank AB:n (publ) sulautumista Nordea Holding Oyj:hin (Nordea Suomi) ja Nordea Suomen osakkeiden listausta sen jälkeen. Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt esitteen täydennyksen, joka liittyy 19.7.2018 julkistettuun Nordea-konsernin osavuosikatsaukseen ja sisältää tiettyjä muita päivityksiä.

Esitteen täydennys on annettu tiedoksi asianomaisille finanssivalvontaviranomaisille Ruotsissa ja Tanskassa, jotka Suomen lisäksi ovat maat, joissa Nordea Suomen osakkeet on tarkoitus listata sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Täydennetyt suomen-, ruotsin- ja tanskankieliset käännökset esitteen tiivistelmästä ovat saatavilla Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.com.

Esite ja esitteen täydennykset ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.com ja Nordea Suomen päätoimipaikasta osoitteesta Aleksis Kiven katu 7, FI-00020 Nordea, Helsinki, ja Nasdaq Helsingin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, FI-00100 Helsinki, sekä Nordean päätoimipaikasta osoitteesta Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sverige.

Lisätietoja:

Janina Pfalzer, tiedottaja, +46 76 495 33 78

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä. Esitteessä on tarkempaa tietoa Nordea-konsernista sekä sulautumisesta.

Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 6.8.2018 kello 17.30 Suomen aikaa.

Documents

Lehdistötiedotteet