Instrumentin kohde-etuuden ISIN-koodin muutos Nordean ollessa kohde-etuutena

01-10-2018 16:19

Nordea konsernin aiempi emoyhtiö Nordea Bank AB (publ) (”Nordea Ruotsi”) on aiemmin ilmoittanut kotipaikan siirtämisestä Ruotsista Suomeen, joka toteutetaan rajat ylittävällä vastavirtaan toteutettavalla absorptiosulautumisella, jossa Nordea Ruotsi sulautuu uuteen perustettuun suomalaiseen tytäryhtiöön Nordea Bank Oyj (”Nordea Suomi”) (”Sulautuminen”). Sulautuminen on pantu täytäntöön tänään 1.10.2018. Tämän seurauksena Nordea Ruotsi on purkautunut ja sen oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien rajoituksetta sen Warrantteihin ja Sertifikaatteihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet) kuten myös sen varat ja velat ovat siirtyneet Nordea Suomelle (Nordea konsernin uusi emoyhtiö) yleisseuraannolla suoraan lain nojalla Suomessa ja Ruotsissa sovellettavien yhtiöoikeudellisten säännösten mukaisesti.

Yllä mainitun seurauksena alla listattujen instrumenttien kohde-etuutena oleva Nordea Ruotsi vaihtuu 1.10.2018 Nordea Suomeksi.  

Luettelo Warranteista ja Sertifikaateista

Instrument Instrument ISIN Old Underlying ISIN New Underlying ISIN
BULL NORDEAX3 NF FI4000239595 FI0009902530  FI4000297767 
BULL NORDEAX3 NF FI4000239595 FI0009902530  FI4000297767 
BULL NORDEAX2 NF FI4000239603 FI0009902530  FI4000297767 
BULL NORDEAX2 NF FI4000239603 FI0009902530  FI4000297767 
BEAR NORDEAX3 NF FI4000239611 FI0009902530  FI4000297767 
BEAR NORDEAX3 NF FI4000239611 FI0009902530  FI4000297767 
BEAR NORDEA NF FI4000239629 FI0009902530  FI4000297767 
BEAR NORDEA NF FI4000239629 SE0000427361  FI4000297767 

Documents

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet