SULAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANO NORDEAN KOTIPAIKAN SIIRTÄMISEKSI RUOTSISTA SUOMEEN:

01-10-2018 16:35

Tietoa Nordea Bank AB:n (publ) liikkeelle laskemista warranteista ja sertifikaateista (jäljempänä ”Warrantit ja Sertifikaatit”)

Nordea konsernin aiempi emoyhtiö Nordea Bank AB (publ) (”Nordea Ruotsi”) on aiemmin ilmoittanut kotipaikan siirtämisestä Ruotsista Suomeen, joka toteutetaan rajat ylittävällä vastavirtaan toteutettavalla absorptiosulautumisella, jossa Nordea Ruotsi sulautuu uuteen perustettuun suomalaiseen tytäryhtiöön Nordea Bank Oyj (”Nordea Suomi”) (”Sulautuminen”). Sulautuminen on pantu täytäntöön tänään 1.10.2018. Tämän seurauksena Nordea Ruotsi on purkautunut ja sen oikeudet ja velvollisuudet (mukaan lukien rajoituksetta sen Warrantteihin ja Sertifikaatteihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet) kuten myös sen varat ja velat ovat siirtyneet Nordea Suomelle (Nordea konsernin uusi emoyhtiö) yleisseuraannolla suoraan lain nojalla Suomessa ja Ruotsissa sovellettavien yhtiöoikeudellisten säännösten mukaisesti.

Tämän seurauksena alla yksilöidyt liikkeeseen lasketut Warrantit ja Sertifikaatit, kuten kaikki muutkin Nordea Ruotsin varat ja velat, mukaan lukien markkinatakaukset, ovat siirtyneet yleisseuraannolla Nordea Suomelle tänään 1.10.2018.

Documents

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet