Aki Kangasharju mylläisi rakentamisen verot ja maksut – ”Lopputuloksena alemmat asumiskulut ja lisää muuttoliikettä kaupunkeihin”

Lehdistötiedote | 12-10-2018 09:30

Nordean Suomen pääekonomistin Aki Kangasharjun mukaan asumisen kustannuksia on saatava pienenemään merkittävästi, mikä edellyttää huomattavasti lisää rakentamista. Tähän päästään helpottamalla tonttien saatavuutta ja parantamalla rakentamisen kannattavuutta, jotta alalle saadaan lisää toimijoita. Kannattavuus nousee uudistamalla kiinteistöveroja, kaavamaksuja ja tonttivuokria.

Aki Kangasharju esitteli ajatuksiaan tänään julkaistussa Rakentaminen remonttiin -raportissaan.

– Raportti oli pakko kirjoittaa, sillä Suomessa on euromaiden ja Pohjoismaiden korkeimmat asumisen kulut.

Kangasharju peräänkuuluttaa julkiselta sektorilta lisää aktiivisuutta.

– Kuntien on lisättävä kaavoitusta ja helpotettava tonttien saatavuutta. Valtion puolestaan pitää tukea kuntia välttämättömän infrastruktuurin kuten teiden ja päiväkotien rakentamisessa.

Hän myös lisäisi rakentamisen kannustavuutta.

– Rakentaminen on tuottavuudeltaan Suomen heikoin toimiala ja kannattavuudeltaan selvästi muuta yritystoimintaa heikompaa. Ratkaisuksi esitän rakentamiseen liittyvien maksujen kuten rakennusten kiinteistöveron, kaavamaksujen ja tonttivuokrien irrottamista kerrosneliöperusteesta – eli tulevaisuudessa maksut eivät kasvaisi kerrosneliöiden mukana.

– Näillä toimenpiteillä saataisiin sitten lisää tarjontaa sekä omistus- että vuokra-asuntomarkkinoille, mikä alentaisi asumisen kustannuksia.

Kompensaatioksi kunnat saisivat valtionapuja ja voisivat nostaa maapohjan kiinteistöveroa.

Vaikutukset: Muuttoliike kiihtyisi, eriarvoisuus vähenisi

Rakentamisen vauhdittumisesta seuraava asumisen halpeneminen lisäisi Aki Kangasharjun mukaan kaupungistumista ja muuttoliikettä työvoimapulasta kärsiville alueille. Tämä toisi talouskasvua ja verotuottoja sekä valtiolle että kunnille. Se vähentäisi myös erilaisten tukien maksamisesta aiheutuvia julkisia menoja.

Kangasharju näkee ehdotuksissaan myös mahdollisuuden vähentää eriarvoisuutta.

– Korkeat asumiskustannukset ovat ongelma erityisesti pienituloisille. Uudistus laskisi toteutuessaan niin ns. ARA-kohteissa kuin vapaarahoitteisissakin kohteissa asuvien vuokria.

Lisätietoja:

Aki Kangasharju, pääekonomisti, p. 050 583 8573

Satu Malkamäki, lehdistöpäällikkö, p. 050 448 1182 

Liite: Rakentaminen remonttiin -raportti

Documents