Nordea Bank Abp laskee liikkeeseen 40 uutta sertifikaattisarjaa 25.10.2018

24-10-2018 13:51

Nordea Bank Abp laskee warrantti- ja sertifikaattiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 40 uutta sertifikaattisarjaa 25.10.2018. Sertifikaattien kohde-etuutena ovat Fortum Oyj:n (FORTUM), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMPO), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) ja Kone Oyj (KNEBV). Sertifikaatit ovat BULL-sertifikaatteja. Sertifikaattien lunastustapa on rahasuoritus. Sertifikaatin päättyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Sertifikaattikohtaiset ehdot

Kaikki sertifikaatit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank Abp:n warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa, joka muodostuu 14.6.2018 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warrantti- ja sertifikaattiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin sertifikaatteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta: http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.  

Liikkeeseenlaskija Nordea Bank Abp
Sijoitusinstrumentti Sertifikaatti (BULL ja BEAR)
Sertifikaatin kohde-etuus Fortum Oyj:n (FORTUM), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMPO), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) ja Kone Oyj (KNEBV) 
Vipukerroin 15, katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Käteissuorituksen määrä Kumuloitunut arvo erääntymispäivänä. BULL-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen, käteissuoritusta ei makseta.BEAR-sertifikaatti:Jos kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen, käteissuoritusta ei makseta.
Erääntymispäivä / viimeinen kaupankäyntipäivä Aikaisin seuraavista:Kaupankäyntipäivä, jolloin BULL-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai alittanut sen tai BEAR-sertifikaatin kohde-etuuden vertailuhinta on saavuttanut rajatason tai ylittänyt sen; taiLiikkeeseenlaskijan määrittelemä erääntymispäivä. Sertifikaatit ovat nk. ”open end”-rakenteisia, eikä niillä ole ennalta määriteltyä erääntymispäivää/viimeistä kaupankäyntipäivää. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus määritellä sertifikaateille erääntymispäivä/viimeinen kaupankäyntipäivä. Katso tarkemmat tiedot sertifikaattikohtaisista ehdoista.
Kohde-etuuden vertailuhinta Viimeisimmät noteeraukset vertailulähteen jatkuvassa kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyen erääntymispäivään se mukaan lukien. Liikkeeseenlaskija varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso siten kohtuullinen että sen perusteella voidaan arvioida vertailuhintaa rajatasoa varten.
Markkinapaikka Nasdaq Helsinki
Vertailulähde Nasdaq Helsinki
Toteutustapa Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
Valuutta Euro
Kauppakäyntierä 1 sertifikaatti
Sertifikaattien kokonaismäärä 1 000 000 per ISIN
Markkinatakaaja NBABMarkkinantakaaja antaa sertifikaateille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin sertifikaatti on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Sertifikaateille, joiden markkina-arvo on alle pienimmän kaupankäyntikoon (”tick-size”), ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta jos kaupankäynti kohde-etuudella on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan että noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisen häiriöiden vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.
Lisätiedot sertifikaatin kohteesta ja kohdeindeksistä Lisätietoja kohde-etuuksista on saatavissa yhtiöiden verkkosivuilta, www.cmegroup.com, www.standardandpoors.com ja www.nasdaq.com.Lisätietoja sertifikaattien arvonkehityksestä on saatavissa Helsingin Pörssin verkkosivuilta http://www.nasdaqomxnordic.com/Sijoittajan tulee tehdessään sertifikaatteja koskevia päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin tietoihin.  

Liikkeeseenlaskettavat sertifikaatit:

Taulukko 1

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Sertifikaatin ISIN-koodi Kohde-etuus Kohde-etuuden ISIN-koodi
BULL FORX4S NONF FI4000346184 Fortum Oyj FI0009007132
BEAR FORX4S NONF FI4000346192 Fortum Oyj FI0009007132
BULL FORX5S NONF FI4000346200 Fortum Oyj FI0009007132
BEAR FORX5S NONF FI4000346218 Fortum Oyj FI0009007132
BULL NESX4S NONF FI4000346226 Neste Oyj FI0009013296
BEAR NESX4S NONF FI4000346234 Neste Oyj FI0009013296
BULL NESX5S NONF FI4000346242 Neste Oyj FI0009013296
BEAR NESX5S NONF FI4000346259 Neste Oyj FI0009013296
BULL NOKX4S NONF FI4000346267 Nokia Oyj FI0009000681
BEAR NOKX4S NONF FI4000346275 Nokia Oyj FI0009000681
BULL NOKX5S NONF FI4000346283 Nokia Oyj FI0009000681
BEAR NOKX5S NONF FI4000346291 Nokia Oyj FI0009000681
BULL NREX4S NONF FI4000346309 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
BEAR NREX4S NONF FI4000346317 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
BULL NREX5S NONF FI4000346325 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
BEAR NREX5S NONF FI4000346333 Nokian Renkaat Oyj FI0009005318
BULL OTEX4S NONF FI4000346341 Outotec Oyj FI0009014575
BEAR OTEX4S NONF FI4000346358 Outotec Oyj FI0009014575
BULL OTEX5S NONF FI4000346366 Outotec Oyj FI0009014575
BEAR OTEX5S NONF FI4000346374 Outotec Oyj FI0009014575
BULL SAMX4S NONF FI4000346382 Sampo Oyj FI0009003305
BEAR SAMX4S NONF FI4000346390 Sampo Oyj FI0009003305
BULL SAMX5S NONF FI4000346408 Sampo Oyj FI0009003305
BEAR SAMX5S NONF FI4000346416 Sampo Oyj FI0009003305
BULL STEX4S NONF FI4000346424 Stora Enso Oyj FI0009005961
BEAR STEX4S NONF FI4000346432 Stora Enso Oyj FI0009005961
BULL STEX5S NONF FI4000346440 Stora Enso Oyj FI0009005961
BEAR STEX5S NONF FI4000346457 Stora Enso Oyj FI0009005961
BULL UPMX4S NONF FI4000346465 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BEAR UPMX4S NONF FI4000346473 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BULL UPMX5S NONF FI4000346481 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BEAR UPMX5S NONF FI4000346499 UPM-Kymmene Oyj FI0009005987
BULL WRTX4S NONF FI4000346507 Wärtsilä Oyj FI0009003727
BEAR WRTX4S NONF FI4000346515 Wärtsilä Oyj FI0009003727
BULL WRTX5S NONF FI4000346523 Wärtsilä Oyj FI0009003727
BEAR WRTX5S NONF FI4000346531 Wärtsilä Oyj FI0009003727
BULL KNEX4S NONF FI4000346549 Kone Oyj FI0009013403
BEAR KNEX4S NONF FI4000346556 Kone Oyj FI0009013403
BULL KNEX5S NONF FI4000346564 Kone Oyj FI0009013403
BEAR KNEX5S NONF FI4000346572 Kone Oyj FI0009013403

Taulukko 2

Sertifikaatin kaupankäyntitunnus Lähtökurssi Vipukerroin Hallinnointipalkkio Rajataso Korkoperustemarginaali
BULL FORX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 93.33 % 3.50%
BEAR FORX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 93.33 % 3.50%
BULL FORX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR FORX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL NESX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR NESX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL NESX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR NESX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL NOKX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR NOKX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL NOKX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR NOKX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL NREX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR NREX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL NREX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR NREX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL OTEX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR OTEX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL OTEX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR OTEX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL SAMX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR SAMX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL SAMX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR SAMX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL STEX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR STEX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL STEX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR STEX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL UPMX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR UPMX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL UPMX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR UPMX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL WRTX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR WRTX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL WRTX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR WRTX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%
BULL KNEX4S NONF EUR 10 4 0.49 % 3.50%
BEAR KNEX4S NONF EUR 10 -4 0.49 % 3.50%
BULL KNEX5S NONF EUR 10 5 0.49 % 6.50%
BEAR KNEX5S NONF EUR 10 -5 0.49 % 6.50%

Tukholmassa 24.10.2018

NORDEA BANK Abp

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08 

Documents

Nordea Bank Oyj:n warrantteja koskevat pörssitiedotteet