EBA:n stressitesti: Nordean pääomarakenne on vakaa

Lehdistötiedote | 02-11-2018 19:06

Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) julkisti joka toinen vuosi tehtävän EU:n laajuisen stressitestin tulokset 2. marraskuuta 2018. Testi suoritettiin yhteistyössä Euroopan järjestelmäriskikomitean (European Systemic Risk Board, ESRB), Euroopan keskuspankin ja Euroopan komission kanssa. Tulevaisuuteen suuntaava analyysi kattaa ajanjakson 2018–2020. Siinä tarkastellaan rahoituslaitosten toiminnan kestävyyttä epäsuotuisten taloudellisten šokkien aikana.

Stressitestin mukaan Nordean pääomarakenne on vakaa. Kaikkein epäsuotuisimman talouskehityksen skenaariossa Nordean ydinvakavaraisuussuhteen arvioidaan laskevan vuoden 2017 lopun 19,3 prosentista 16,2 prosenttiin vuoden 2019 lopussa. Luku ylittäisi edelleen huomattavasti vähimmäispääomavaatimuksen. (Raportoitu ydinvakavaraisuussuhde oli vuoden 2018 kolmannen neljänneksen lopussa 20,3 prosenttia.)

EBA:n vuoden 2018 stressitestin tuloksista ilmenee, että Pohjoismaihin ja etenkin Ruotsiin on sovellettu yleisesti epäsuotuisampia skenaarioita kuin keskimäärin euroalueella. Tämä selittää myös, miksi arvioitu vaikutus Nordeaan on suurempi kuin mitä se oli EBA:n vuoden 2016 stressitestissä. 

Vuoden 2018 stressitesti tehtiin Ruotsin Finanssivalvonnan sääntöjen mukaisesti. Sen vuoksi tulokset eivät ole verrattavissa Nordean vakavaraisuussuhteisiin ja Nordeaan sovellettaviin pääomavaatimuksiin 1. lokakuuta 2018 lähtien, kun Nordean kotipaikka siirtyi pankkiunioniin.

Stressitesti perustuu pankkien vakavaraisuussuhteisiin 31. joulukuuta 2017. Lukuja oikaistiin IFRS 9 -standardin käyttöönoton vaikutuksilla. Testissä sovellettiin johdonmukaisia menettelytapoja, skenaarioita ja perusoletuksia kaikkiin mukana olleisiin pankkeihin. Testissä oletettiin, että taseen loppusumma pysyy muuttumattomana, eikä siinä otettu huomioon toimenpiteitä, joihin pankki ryhtyy pääoman säilyttämiseksi skenaarion kattamana ajanjaksona.

Stressitestin tulokset eivät aiheuta muutoksia Nordean pääomasuunnitteluun tai vakavaraisuutta koskeviin tavoitteisiin. 

Stressitestin tulokset ovat saatavilla Euroopan pankkiviranomaisen verkkosivuilla osoitteessa https://www.eba.europa.eu. 

Lisätietoja:

Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 050 382 1391

Documents