Nordean kysely: Nuoret nostavat vastuullisuuden tärkeimmäksi sijoituskriteeriksi

Lehdistötiedote | 22-11-2018 12:00

Nordea on tuonut vastuullisuuden osaksi kaikkea henkilöasiakkaiden sijoitusneuvontaa lokakuusta alkaen. Tavoitteena on, että kaikilla sijoituspäätöksiä tekevillä olisi riittävästi tietoa päätöstensä ympäristövaikutuksista. Nordean teettämän kyselytutkimuksen mukaan 38 prosenttia suomalaisista sijoittajista uskoo, ettei heidän tekemillään sijoituspäätöksillä ole vaikutusta maapallon tulevaisuuteen. Nuoremmille vastaajille vastuullisuus nousee siitä huolimatta jopa merkittävimmäksi tekijäksi sijoituksia arvioidessaan.

Nordean teettämän tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia säästävistä ja sijoittavista suomalaisista ei usko omilla sijoituspäätöksillään olevan merkitystä maapallon hyvinvoinnin kannalta. Kolme neljäsosaa vastaajista ei ole huolissaan sijoitustensa ympäristövaikutuksista.

- Useiden tutkimusten mukaan yksittäisen ihmisen sijoitusvalinnat voivat vaikuttaa ajan myötä tuhansien kilojen vähennyksiin hiilidioksidipäästöissä. Toivoisin, että tulevaisuudessa kaikki sijoittajat ymmärtäisivät, miten suuri mahdollisuus heillä on vaikuttaa, kertoo Nordea Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Henrika Vikman.

Vastuullisuuden merkitys oli kuitenkin suurempi nuoremmille vastaajille, jotka nostivat sen jopa tärkeimmäksi kriteeriksi sijoituksia arvioidessaan.

Vastuullisuus osaksi sijoitusneuvontaa

Kyselyssä nousi lisäksi esille, että tietoa aiheesta kaivataan lisää. Nordea toi lokakuussa 2018 vastuullisuuden huomioimisen pysyväksi osaksi jokaista sijoitusneuvontatilannetta. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa neuvottelussa vastuullisuusasioista keskustellaan asiakkaiden kanssa ja asiakkaille on tarjolla sijoitussuositus, jonka vastuullisuus on selvästi korkeampi kuin tavallisen sijoitussuosituksen. Kaikissa Nordean rahastoissa sovelletaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

- Olemme käyneet jo useita vuosia aktiivisesti vuoropuhelua niiden yritysten kanssa, joihin sijoitamme, ja olemme pyrkineet ohjaamaan niitä vastuullisempaan suuntaan. Samalla olemme kehittäneet säästämisen ja sijoittamisen rahastoja, jotka sijoittavat vain yhtiöihin, joissa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat on parhaiten huomioitu, Vikman jatkaa.

Uuden kyselytutkimuksen vastaajat kertoivat, ettei sijoitusten ympäristövaikutuksista ole riittävästi tietoa tai se on hankalaselkoista.

- Tavoitteenamme on tehdä vastuullisen sijoittamisen aloittamisesta asiakkaillemme entistäkin helpompaa. Näin autamme heitä tekemään sijoituksia, joilla on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.

Vastuullinen sijoittaminen on yksi tehokkaimmista keinoista rakentaa kestävää maailmaa ihmisille ja ympäristölle. Hyvin moni – ja joka vuosi entistä useampi – haluaa varmistaa päivittäisillä kulutusvalinnoillaan, että hänen ostamansa tuotteet ja palvelut on tuotettu kestävän kehityksen mukaisesti. Sijoitusvalintojen painoarvo henkilökohtaisessa hiilijalanjäljessä on jopa merkittävämpi, kertoo Nordean sijoitustuotteista vastaava johtaja Tanja Eronen.

Osana vastuullisen sijoittamisen kampanjaa Nordea tuo ikonisen maapallolippaan takaisin katukuvaan. Maapallolippaaseen ja vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvän kampanjaan voi törmätä muun muassa Helsingin Kampin Narinkkatorilla torstaista sunnuntaihin 22.‑25.marraskuuta. 

Lisätietoja:

Henrika Vikman, toimitusjohtaja, Nordea Funds, p. 050 410 7647, henrika.vikman [at] nordea.com

Tanja Eronen, johtaja, sijoitustuotteet, Nordea, p. 040 744 7482, tanja.eronen [at] nordea.com

Nordean viestintä, p. 09 4245 1006, media [at] nordea.fi

Tutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina YouGov 24.-27.10.2018 välisenä aikana. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden. Kyselyyn vastasi 1030 vähintään 18-vuotiasta suomalaista.

   

Documents