Nordean tilinpäätöstiedote 2018

Pörssitiedotteet | 06-02-2019 07:42

Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Tilinpäätöstiedote

Konsernijohtaja Casper von Koskullin kommentti:
”Konsernin muutos eteni vuonna 2018 merkittävin askelin: Nordea on nyt entistä vahvempi, yksinkertaisempi ja toimintavarmempi pankki, joka toimii pankkiunionissa. Olemme vahvistaneet riskienhallinta- ja compliance-toimintojamme mittavilla investoinneilla. Kustannustehokkuus on parantunut suunnitelmien mukaisesti, ja luottojen laatu on edelleen vakaa ja tase vahva. Olemme valmiit viemään pankin onnistuneesti suhdanteen läpi.  

Vuoden 2018 tulos ei silti vastaa tavoitettamme. Tuottokehitykseen kohdistui haasteita, jotka johtuivat marginaalipaineista henkilöasiakkaille annetuissa luotoissa, volyymien vaisusta kasvusta sekä säästämisen tuotteisiin ja markkinatakaustoimintaan liittyvistä tuottopaineista. Marginaalit vakaantuivat vuoden lopulla, mutta viimeisen neljänneksen haastava markkinatilanne vaikutti osaltaan negatiivisesti varallisuudenhoidosta saataviin tuottoihin ja nettotulokseen käypään arvoon arvostettavista eristä. 

Vuonna 2019 painopisteemme ovat selvät. Meillä on nyt hyvät mahdollisuudet parantaa asiakaspalveluamme ja kasvattaa liiketoimintaamme samalla kun pyrimme edelleen rakenteelliseen kustannustehokkuuteen. Nyt toteutus ratkaisee.” 

Nordean hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,69 euroa osakkeelta. 

Vertailu 1–12/2018 vs. 1–12/2017 (Q4/2018 vs. Q4/2017):  

 • Rahoituskate pieneni 7 % ja oli 4 324 miljoonaa euroa (kasvoi 2 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 5 % (kasvoi 3 %). 
 • Liiketoiminnan tuotot supistuivat 5 % ja olivat 9 005 miljoonaa euroa (6 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 3 % (4 %).  
 • Liiketoiminnan kulut pienenivät 4 % 4 879 miljoonaan euroon (kasvoivat 2 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne pienenivät 2 % (kasvoivat 3 %). 
 • Tulos ennen luottotappioita pieneni 6 % 4 126 miljoonaan euroon (17 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se pieneni 4 % (16 %). 
 • Nettomääräiset luottotappiot vähenivät 53 % 173 miljoonaan euroon (58 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna ne vähenivät 51 % (57 %). 
 • Liikevoitto laski 1 % 3 953 miljoonaan euroon (13 %). Paikallisissa valuutoissa laskettuna se kasvoi 1 % (laski 13 %). 
 • Ydinvakavaraisuussuhde laski 19,5 prosentista 15,5 prosenttiin (19,5 prosentista 15,5 prosenttiin). 
 • Kulu/tuotto-suhde pysyi ennallaan 54 prosentissa (heikkeni 61 prosentista 66 prosenttiin).  
 • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,12 prosentista 0,07 prosenttiin (0,09 prosentista 0,05 prosenttiin). 
 • Oman pääoman tuotto nousi 9,5 prosentista 9,7 prosenttiin (laski 7,7 prosentista 6,1 prosenttiin). 
 • Osakekohtainen tulos laimennusvaikutuksen jälkeen parani 0,75 eurosta 0,76 euroon (heikkeni 0,15 eurosta 0,12 euroon). 

Tuloslaskelmassa vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä käytetyt valuuttakurssit: DKK 7,4533, NOK 9,6033 ja SEK 10,2608. 

Näkymät

Näkymiin vaikuttavat keskeiset tekijät
Liiketoimintaa pyritään kasvattamaan kaikkialla Nordeassa, ja kullakin liiketoiminta-alueella on käynnistetty useita hankkeita, joilla luodaan arvoa asiakkaille ja kasvatetaan tuottoja. Esimerkkeinä voidaan mainita investoinnit Private Banking -toimintaan Norjassa ja Ruotsissa, Gjensidige Bankin osto, varallisuudenhoidon ja suurasiakkaiden uudet palveluverkostot sekä asuntolainavolyymien uuteen nousuun tähtäävät selkeät suunnitelmat, joiden tulokset alkavat jo näkyä. 

Rakenteellinen kustannustehokkuus perustuu ennen kaikkea automaation ja robotiikan lisäämiseen, Puolan ja Viron toimintojen kasvattamiseen sekä suurtietokoneidemme toiminnan ulkoistamiseen IBM:lle. Yksinkertaistamme toimintaamme myös siten, että teemme tuotteista ja palveluista entistä yhtenäisempiä ja hyödynnämme mittakaavaetuja yhdistämällä konsernin yhteisiä yksikköjä, kuten kansainvälisiä toimintoja ja palveluja. Viime kädessä toteutus ratkaisee.

Kulut
Vuonna 2021 odotamme kulujen jäävän noin 3 prosenttia vuoden 2018 kokonaiskuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuonna 2018* pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän noin 5–10 prosenttia valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna.  

Vuonna 2019 kulujen odotetaan olevan pienemmät kuin vuonna 2018 valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuosina 2018 ja 2019** pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna.

* Venäjään liittyvä 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus vuonna 2018
** Venäjään liittyvä 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus sekä Luminorin osakkeiden myyntiin ja Gjensidige Bankin ostoon liittyvä noin 90 miljoonan euron erä vuonna 2019 

Luottojen laatu
Odotamme, että nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta pysyy seuraavina neljänneksinä vähäisenä ja vuoden 2018 keskiarvon paikkeilla. 

Pääomatavoitteet
Kun otetaan huomioon EKP:n kanssa sovitut siirtymätoimenpiteet, jotka liittyvät Nordean kotipaikan siirtoon pankkiunionin jäsenmaahan, ja tavoite pitää pääomapuskurin nimellisarvo ennallaan, Nordean hallitus päätti 5. helmikuuta 2019 pidetyssä kokouksessaan muuttaa konsernin pääoman määrää koskevaa tavoitetta, jotta se vastaa siirtymävaiheen pääomaa koskevaa sääntelyä. Aiempi pääomapuskuria koskeva tavoite oli vähimmäisvaatimuksen ylittäminen 0,50–1,50 prosenttiyksiköllä. Uusi tavoite puolestaan on vähimmäisvaatimuksen ylittäminen 0,40–1,20 prosenttiyksiköllä. Kyseessä on lähinnä tekninen muutos, joten pääomapuskurin nimellisarvo pysyy euromääräisesti suurin piirtein ennallaan. Pääomapuskuri on tällä hetkellä noin 2,5 miljardia euroa (1,60 prosenttiyksikköä). Tavoitteena on kasvattaa osakekohtaista osinkoa vuosittain ja pitää pääomarakenne vahvana pääomatavoitteiden mukaisesti.

Koko tulosraportti löytyy verkkosivuiltamme:

Nordea Group Q4 and FY 2018 Report

Vuoden 2018 vuosikertomus, mukaan lukien Nordean hallituksen raportti ja tilintarkastettu tilinpäätös, julkaistaan viikolla 9. Vuosikertomus on saatavilla osoitteesta www.nordea.com/ir.

Lisätietoja: 

Casper von Koskull, konsernijohtaja, +358 50 382 1391
Christopher Rees, konsernin talousjohtaja, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006
 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 6. helmikuuta 2019 kello 7.30 Suomen aikaa.

Documents