Nordea laskee liikkeeseen ensisijaiseen lisäpääomaan sisältyviä vaihtovelkakirjoja

Pörssitiedotteet | 20-03-2019 08:00

Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ SUORAAN TAI EPÄSUORASTI YHDYSVALLOISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOLLA TIEDOTTEEN JULKAISU TAI LEVITYS ON LAITONTA

Nordea Bank Oyj ilmoitti tänään hinnan, jolla se laskee liikkeeseen ensisijaiseen lisäpääomaan sisältyviä vaihtovelkakirjoja (”velkakirjat”) 1 250 000 000 Yhdysvaltain dollarilla osana Nordean Global Medium Term Note -ohjelmaa. Velkakirjat ovat kiinteäkorkoisia ja eräpäivättömiä, niiden korko tarkistetaan ajoittain ja ne voidaan lunastaa takaisin aikaisintaan maaliskuussa 2026. Velkakirjat luetaan ensisijaiseen lisäpääomaan, ja Nordea laskee ne liikkeeseen säilyttääkseen vahvan pääomarakenteensa ja hyödyntääkseen suotuisat markkinaolosuhteet.

Velkakirjojen hinta on liikkeeseenlaskuhetkellä 100 prosenttia, ja niiden korko on 6,625 prosenttia ensimmäiseen tarkistuspäivään 26. maaliskuuta 2026 saakka. Tämän jälkeen niiden korko tarkistetaan joka viides vuosi. Velkakirjat ovat eräpäivättömiä, ja ne voidaan lunastaa takaisin aikaisintaan maaliskuussa 2026. Jos Nordean ydinvakavaraisuussuhde (joko emoyhtiön tai konsernin tasolla) laskee alle 5,125 prosenttiin, velkakirjat vaihdetaan automaattisesti Nordea Bank Oyj:n osakkeiksi. Velkakirjojen liikkeeseenlasku on osa Nordean tavanomaista pääoman hallintaa.

Velkakirjat on suunnattu kansainvälisille pääomamarkkinoille, ja niiden liikkeeseenlasku on täyteen merkitty. Velkakirjojen liikkeeseenlaskun selvityspäivä on 26. maaliskuuta 2019. Nordea hakee velkakirjojen hyväksymistä kaupankäynnin kohteeksi Euronext Dublinin Global Exchange Market -markkinapaikalla.

Lisätietoja:
Andreas Larsson, Debt Investor Relations, +46 709 70 75 55
Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 20. maaliskuuta 2019 klo 7.00 Suomen aikaa.

VASTUUVARAUMA
Tämän pörssitiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tätä pörssitiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta maassa tai alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista, tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä. Tämä pörssitiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa velkakirjoja tai mitään muita arvopapereita, eikä velkakirjoja tai muita arvopapereita tarjota, kehoteta ostamaan tai myydä sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi laiton.

Tätä pörssitiedotetta ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa, eikä sillä tarjota arvopapereita myytäväksi Yhdysvalloissa. Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä niitä aiota rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act) ja sen muutosten mukaisesti. Tämän vuoksi niitä ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, paitsi jos merkitsijää tai merkintää eivät koske arvopaperilain määräykset. Arvopapereita ei tarjota julkisesti Yhdysvalloissa.

Velkakirjoja koskevaa esitettä ei ole hyväksytty Isossa-Britanniassa eikä sellaiselle aiota hakea hyväksyntää. Tämä tiedote on tarkoitettu vain (i) Ison-Britannian ulkopuolella asuville, (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja -markkinalain vuoden 2005 määräyksen (”määräys”) 19 artiklan 5 kohdan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean nettovarallisuusaseman yhtiöille sekä määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien mukaisille henkilöille, joille tiedote voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitustoimenpiteet tai tällaisia sijoitustoimenpiteitä koskevat pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän pörssitiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

MiFID II -direktiivin mukaiset ammattimaiset asiakkaat ja hyväksyttävät vastapuolet / ei PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa / Ison-Britannian finanssivalvontaviranomaisen (FCA) vaihtovelkakirjoja koskeva rajoitus – Valmistajan kohdemarkkina (MIFID II: tuotevalvonta) on hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole laadittu, koska arvopapereita ei tarjota yksityisasiakkaille Euroopan talousalueella. Arvopapereita ei myydä MiFID II -direktiivin määritelmän mukaisille yksityisasiakkaille.
 

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


Documents