Muutoksia Nordea Bank Oyj:n johtoryhmään

Pörssitiedotteet | 10-09-2019 12:00

Nordea Bank Oyj – Sisäpiiritieto – Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Varakonsernijohtaja ja konsernin operatiivinen johtaja Torsten Hagen Jørgensen sekä henkilöstöjohtaja Karen Tobiasen jättävät tehtävänsä Nordeassa ja konsernin johtoryhmässä.

Nordea on siirtänyt onnistuneesti kotipaikkansa Euroopan pankkiunioniin. Lisäksi konsernin riskienhallintaa ja compliance-toimintoja on vahvistettu merkittävästi. Nyt konsernissa alkaa uusi vaihe, jossa keskitytään entistä enemmän asiakaslähtöisyyteen, toiminnan tehostamiseen ja sääntelyyn liittyvien asioiden kehittämiseen.  

Osana uutta vaihetta myös konsernin hallintoa ja organisaatiorakennetta yksinkertaistetaan. Varakonsernijohtajan ja konsernin operatiivisen johtajan yhdistetty rooli lakkautetaan. Konsernin operatiivisen johdon rakennetta arvioidaan nyt uudelleen ja lopullisesta rakenteesta tiedotetaan myöhemmin nimityksineen.  

Samalla on sovittu, että nykyinen varakonsernijohtaja ja konsernin operatiivinen johtaja Torsten Hagen Jørgensen lähtee Nordeasta. Hän jättää tehtävänsä konsernin johtoryhmässä välittömästi, mutta on mukana varmistamassa, että tehtävien siirto sujuu hallitusti. Konsernin operatiivisen johdon uudesta rakenteesta ja nimityksistä kerrotaan myöhemmin. 

Torsten Hagen Jørgensen on varakonsernijohtajana ja konsernin operatiivisena johtajana ollut ratkaisevan tärkeässä roolissa johtamassa Nordean muutosta useiden vuosien ajan. Torsten Hagen Jørgensen on toiminut pitkän uransa aikana Nordeassa monissa eri tehtävissä ja hänellä on ollut lukuisia vastuualueita konsernissa.      

Lisäksi on sovittu, että konsernin henkilöstöjohtaja Karen Tobiasen lähtee Nordeasta. Hän jättää tehtävänsä konsernin johtoryhmässä välittömästi ja uuden henkilöstöjohtajan rekrytointi alkaa heti. Myös Karen Tobiasen on mukana varmistamassa, että tehtävien siirto sujuu hallitusti. 

Karen Tobiasen on ollut Nordean yrityskulttuuria ja henkilöstöä koskevan muutoshankkeen kantava voima. Hän on inspiroinut koko henkilöstöä muutokseen ja innovaatioihin.  

Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen ja koko hallitus kiittävät Torsten Hagen Jørgensenia ja Karen Tobiasenia heidän omistautumisestaan ja työstään Nordeassa sekä toivottavat molemmille menestystä tulevaan.  

Nordean lakiasiainjohtaja Jussi Koskinen on nimitetty sovellettavien säännösten mukaisesti Nordean Bank Oyj:n väliaikaiseksi varatoimitusjohtajaksi.
 

Lisätietoja:
Sara Helweg-Larsen, konserniviestintä,
+45 2214 0000
sara.helweg-larsen [at] nordea.com 

Nordea Bank Oyj:n on julkistettava tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä 10. syyskuuta 2019 kello 12.00 Suomen aikaa.
 

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents