Nordea mukana käynnistämässä uraauurtavaa UNEP FI:n ja pankkialan vastuullisuusaloitetta

Lehdistötiedote | 22-09-2019 21:00

Nordea on ainoana pohjoismaisena pankkina mukana 30 pankin ydinryhmässä, joka on luonut vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet yhdessä YK:n ympäristöohjelman alaisen Finance Initiativen (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) kanssa. Tänään 130 pankkia allekirjoitti periaatteet New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa järjestetyssä tilaisuudessa. Yhdessä nämä eri puolilla maailmaa toimivat pankit sitoutuvat edistämään kestävää tulevaisuutta. Niillä on ratkaisevan tärkeä rooli, sillä mukana olevien pankkien varojen yhteismäärä on yli 47 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet otettiin virallisesti käyttöön YK:n yleiskokouksen alussa New Yorkissa. Samalla käynnistyi kansainvälisen pankkialan ja YK:n ympäristöohjelman alaisen Finance Initiativen (UNEP FI) välinen merkittävä yhteistyö. 

– Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden kautta Nordea ja muut perustajapankit vastaavat yhdessä globaaleihin kestävyyshaasteisiin sekä pyrkivät noudattamaan Pariisin ilmastosopimusta ja saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Olen erittäin ylpeä siitä, että Nordea on osallistunut aktiivisesti näiden periaatteiden laatimiseen ja entistä paremman yhteiskunnan luomiseen. Olemme yhdessä matkalla kohti kestävää tulevaisuutta, Nordean konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo.

Autamme asiakkaitamme tekemään tietoisia vastuullisia valintoja
Periaatteet allekirjoittaneet pankit sitoutuvat käyttämään tuotteitaan, palvelujaan ja asiakassuhteitaan siten, että niiden avulla tuetaan ja nopeutetaan talouksiemme ja elämäntapojemme muutoksia. Ne ovat tarpeen yhteisen vaurauden luomiseksi nykyisille ja tuleville sukupolville. 

– YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet ovat eräänlainen opas, jonka avulla koko pankkiala voi reagoida kestävän kehityksen mukaiseen talouteen ja edistää sitä. Periaatteisiin sisältyy tiettyjä tavoitteita sekä tilivelvollisuus, jonka tarkoitus on kannustaa vastuun ottamiseen, totesi YK:n pääsihteeri Antonio Guterres virallisessa tilaisuudessa, johon osallistui 130:n periaatteet allekirjoittaneen pankin edustajia.

Vastuullisuus on olennaisen tärkeä osa Nordeaa – liiketoimintaamme, rahoitus- ja sijoituspalvelujamme ja neuvontaamme. Sen ansiosta Nordea voi olla asiakkailleen turvallinen ja toimintavarma pankki. Kehitämme tuote- ja palveluvalikoimaamme jatkuvasti, jotta asiakkaamme voivat tehdä vastuullisia valintoja tietoisesti. Uusia tuotteitamme ovat esimerkiksi vihreät asuntolainat energiatehokkaita koteja varten, vihreät joukkolainat, vihreät yrityslainat ja vihreät autolainat sähkökäyttöisiä ajoneuvoja varten sekä useat uudet vastuulliset rahastot ja vastuullisuuden ottaminen osaksi säästämiseen liittyvää neuvontaa.

Vastuullisen pankkitoiminnan kuusi periaatetta lyhyesti:

  1. Strategia (Alignment): Liiketoimintastrategiamme vastaa yksilöiden tarpeisiin ja auttaa saavuttamaan yhteiskunnan tavoitteet kestävän kehityksen tavoitteiden, Pariisin ilmastosopimuksen sekä kansallisten ja alueellisten sopimusten mukaisesti. Keskitymme toiminnassamme siihen, mihin pystymme vaikuttamaan eniten.

  2. Vaikutus (Impact): Lisäämme jatkuvasti toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme myönteistä vaikutusta ihmisiin ja ympäristöön, vähennämme niiden negatiivista vaikutusta ja pidämme niihin liittyvät riskit hallinnassa.  

  3. Asiakkaat (Clients and Customers): Palvelemme asiakkaitamme vastuullisesti ja edistämme näin vastuullisia käytäntöjä ja taloudellista toimintaa, joka luo yhteistä vaurautta nykyisille ja tuleville sukupolville. 

  4. Sidosryhmät (Stakeholders): Teemme aktiivisesti ja vastuullisesti yhteistyötä olennaisten sidosryhmien kanssa, jotta yhteiskunnan tavoitteet saavutetaan. 

  5. Hallinto ja tavoitteet (Governance and Target Setting): Osoitamme sitoutumisemme näihin periaatteisiin sillä, että meillä on tehokas hallintorakenne ja vastuulliseen pankkitoimintaan kannustava kulttuuri. Osoitamme kunnianhimoa ja vastuullisuutta asettamalla julkiset tavoitteet niille asioille, joihin pyrimme eniten vaikuttamaan. 

  6. Avoimuus ja vastuullisuus (Transparency and Accountability): Arvioimme aika ajoin, miten periaatteita noudatetaan yksilötasolla ja yleisesti. Kerromme avoimesti positiivisista ja negatiivisista vaikutuksistamme sekä osuudestamme yhteiskunnan tavoitteiden saavuttamiseen ja kannamme niistä vastuun.

Vastuullisen pankkitoiminnan periaatteet ja niihin liittyvät asiakirjat ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.unepfi.org/banking/bankingprinciples.

Lisätietoja Nordean vastuullisuusstrategiasta ja konkreettisista toimista on osoitteessa https://www.nordea.com/en/sustainability/.

Lisätietoja:
Ylva Hannestad, Deputy Co-Head of Group Sustainable Finance, +46 733 57 74 16
Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006

      
Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents