Nordea on vienyt päätökseen Luminorin myynnin Blackstonelle

Lehdistötiedote | 30-09-2019 15:45

Nordea Bank Oyj ja DNB ilmoittivat 13. syyskuuta 2018 tehneensä sopimuksen, jonka mukaan yhtiöt myyvät 60 prosenttia Luminorista Blackstonen hallinnoimien pääomasijoitusrahastojen johtamalle konsortiolle (Blackstone). Kuten tuossa yhteydessä kerrottiin, kauppa edellytti viranomaisten tavanomaista hyväksyntää. Hyväksynnät on nyt saatu ja kauppa on tänään viety päätökseen.

Nordean päätös myydä Luminorin osakkeet perustuu pankin yleiseen tavoitteeseen yksinkertaistaa toimintaansa ja keskittää se Pohjoismaiden ydinmarkkinoille, jotta Nordeasta tulisi entistäkin parempi pankki.

Kuten 13. syyskuuta annetun kauppaa koskevan ilmoituksen yhteydessä kerrottiin, Nordea ja Blackstone tekivät sopimuksen myös Nordean jäljelle jääneen 20 prosentin osuuden myynnistä. Tämä myynti edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, mutta sen odotetaan toteutuvan kolmen seuraavan tilivuoden aikana.

Nordean ydinvakavaraisuussuhde paranee kaupan toteutumisen myötä noin 0,10 prosenttiyksikköä. Nordea sai jo Euroopan keskuspankilta luvan käsitellä Luminor-omistusta varovaisuusperiaatteen mukaisesti osakkuusyrityksenä vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Tämä paransi Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta noin 0,10 prosenttiyksiköllä, mikä näkyi toisen neljänneksen tilinpäätöksessä. Kaupan kokonaisvaikutus ydinvakavaraisuussuhteeseen on siten noin 0,20 prosenttiyksikköä positiivinen. Kun sopimus on toteutunut ja Luminor on palauttanut rahoituksensa Nordealle, Nordean koko Luminor-omistuksen myynnin odotetaan parantavan Nordean ydinvakavaraisuussuhdetta pro forma -lukujen perusteella noin 0,40 prosenttiyksikköä.

    
Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Satu Malkamäki, konserniviestintä, +358 50 448 1182

    
Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on yksi Pohjoismaiden suurimmista pankeista markkina-arvolla mitattuna. Nordealla on noin 10 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents