Kertaluonteiset erät heikentävät Nordean Q3‑tulosta merkittävästi – uudet näkymät julkaistu

Pörssitiedotteet | 24-10-2019 07:20

Nordea Bank Oyj – Sisäpiiritieto

Taseeseen kirjattuihin IT-järjestelmiin liittyvä arvonalentuminen, uudelleenjärjestelyvaraus ja luottotappiovaraus

Nordean hallitus on tänään hyväksynyt konsernin tuloksen vuoden 2019 kolmannelta neljännekseltä. Samassa yhteydessä hallitus hyväksyi useita kertaluonteisia eriä, jotka heikentävät konsernin tulosta kolmannelta neljännekseltä merkittävästi. Kolmannen neljänneksen liiketappio oli 421 miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy 1,3 miljardia euroa kertaluonteisia eriä. Näitä eriä ovat 735 miljoonan euron arvonalentuminen tietotekniikkaan liittyvistä aineettomista eristä, 204 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvaraus, 282 miljoonan euron lisävaraukset luottotappioiden varalta ja Luminorin osakkeiden myyntiin liittyvä 75 miljoonan euron kulu.

Nordea on laatinut uuden liiketoimintasuunnitelman, joka sisältää uudet taloudelliset tavoitteet, kunkin liiketoiminta-alueen päivitetyn liiketoimintasuunnitelman sekä lisäpanostukset konsernin yhteiseen IT-alustaan. Teimme Nordean taseeseen kirjattuja IT-järjestelmiä koskevan kattavan arvonalentumistestin ja arvioimme tulevat uudelleenjärjestelytarpeet. Arvonalentumistestin tulosten vuoksi teimme IT-järjestelmiin liittyvän 735 miljoonan euron arvonalentumiskirjauksen. Lisäksi odotamme, että uusi liiketoimintasuunnitelma johtaa henkilöstövähennyksiin ja niihin liittyviin eropaketteihin. Tämän vuoksi teimme vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 204 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksen.

Kuten kerroimme vuoden 2019 toisen neljänneksen tulosraportissa, Nordea arvioi kirjaamiensa luottotappiovarausten vastaavan luottosalkun todellista luottoriskiä ja riskin odotetaan jatkossa pysyvän vakaana. Nordea on käynyt jatkuvaa keskustelua Euroopan keskuspankin kanssa. Näissä keskusteluissa ovat kolmannella neljänneksellä tulleet esille tiettyjen sektoreiden vaisut näkymät. Nordea on siksi päättänyt kasvattaa luottotappiovarauksiaan kaiken kaikkiaan 229 miljoonalla eurolla. Lisäksi Nordea on tarkistanut saatavaryhmäkohtaisten luottotappiokirjausten mallejaan. Mallien päivitys vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä lisää saatavaryhmäkohtaisia luottotappiovarauksia 53 miljoonalla eurolla.

Luminorin osakkeiden myyntiin liittyvä 75 miljoonan euron kulu liittyy Luminorin myynnin päätökseen viemiseen, josta kerrottiin 30. syyskuuta 2019 julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulosraportti julkistetaan 24. lokakuuta 2019 noin klo 7.30 Suomen aikaa.

Näkymät

Painopistealueet, joiden avulla menestymme liiketoiminnassamme ja saavutamme taloudelliset tavoitteemme

Nordean uusi liiketoimintasuunnitelma parantaa konsernin toiminnan tuloksia merkittävästi, kun lisäämme asiakaslähtöisyyttä ja tehostamme toimintaa sekä vähennämme kuluja ja kasvatamme tuottoja.

Nordean uudet taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022

  • Oman pääoman tuotto yli 10 prosenttia
  • Kulu/tuotto-suhde 50 prosenttia

Kulut

Uusi: Nordea odottaa kulujen jäävän vuonna 2020 alle 4,7 miljardin euron ja vähenevän sen jälkeen edelleen.

Vuonna 2019 odotamme kulujen jäävän vuoden 2018 kuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuosina 2018 ja 20192 sekä vakausmaksujen muutokset pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna.

Aiempi: Vuonna 2021 odotamme kulujen jäävän noin 3 prosenttia vuoden 2018 kokonaiskuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuonna 20181 pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän jopa 10 prosenttia valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna.

Vuonna 2019 odotamme kulujen jäävän vuoden 2018 kuluja pienemmiksi valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna ja vertailtavuuteen vaikuttavat erät vuosina 2018 ja 20192 pois lukien. Samaan aikaan kassaperusteisten kokonaiskulujen odotetaan pienenevän valuuttakurssivaihteluista puhdistettuna.

1 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjaus vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä
2 Oikaistu 141 miljoonan euron liikearvon alaskirjauksella vuonna 2018, 90 miljoonan euron tapahtumakuluilla vuonna 2019, 95 miljoonan euron varauksella vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä sekä 735 miljoonan euron IT-järjestelmien arvonalennuksella ja 204 miljoonan euron uudelleenjärjestelyvarauksella.

Pääomatavoitteet

Uusi: Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,50–2,00 prosenttiyksikön pääomapuskurilla, voimassa 1. tammikuuta 2020 lähtien.

Aiempi: Viranomaisten vähimmäisvaatimus ylittyy 1,40–1,20 prosenttiyksikön pääomapuskurilla.

Osingonjakoa koskevat periaatteet

Uusi: Tavoitteena on, että osinkoa maksetaan 60–70 prosenttia tuloksesta vuodesta 2020 eteenpäin. Nordea arvioi jatkuvasti mahdollisuuksia käyttää osakkeiden takaisinostoja keinona jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille. Nordean tavoitteena on, että vuodelta 2019 maksettava osinko on 0,40 euroa osakkeelta.

Aiempi: Nordean tavoitteena on kasvattaa osakekohtaista osinkoa vuosittain ja samalla pitää pääomarakenne vahvana konsernin pääomatavoitteiden mukaisesti.

Luottojen laatu

Uusi: Nordea odottaa, että nettomääräiset luottotappiot pysyvät tulevina neljänneksinä vähäisinä ja vuoden 2018 keskiarvon paikkeilla. Makrotalouden näkymät ovat kuitenkin hieman aiempaa epävarmemmat.

Aiempi: Nordea odottaa, että nettomääräiset luottotappiot pysyvät tulevina neljänneksinä vähäisinä ja vuoden 2018 keskiarvon paikkeilla.

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 4245 1006

 
Nordea Bank Oyj:n on julkistettava tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 24. lokakuuta 2019 kello 7.20 Suomen aikaa.


 
Nordea panostaa tiiviisiin asiakassuhteisiin. Haluamme olla olennainen osa yhteiskuntaa. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Olemme Pohjoismaiden johtava pankki. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents