Nordean tutkimus: Suomalaiset yritykset pitävät liiketoimintaansa kestävämpänä kuin pohjoismaiset verrokkinsa

Lehdistötiedote | 19-11-2019 08:00

Nordean tuoreen tutkimuksen mukaan kestävän liiketoiminnan vahvin ajuri Pohjoismaissa on asiakaskysyntä. Sen perässä tulevat brändiarvo ja sääntelyn vaatimukset. Tutkimukseen vastanneet suomalaiset yritykset pitävät vastuullisuutta ja kestävyyttä liiketoiminnan kannalta tärkeämpänä kuin pohjoismaiset kollegansa. He myös arvioivat oman toimintansa kestävämmäksi kuin tutkimukseen vastanneet yritykset muissa maissa.

Nordea Business Insights –tutkimuksessa kysyttiin 2145 eri kokoiselta yritykseltä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa heidän suhtautumistaan vastuulliseen ja kestävään liiketoimintaan (ESG). Suomesta tutkimukseen osallistui 536 eri kokoista yritystä.

Suomalaiset yritykset hyppäämässä kestävän kehityksen junaan vauhdilla

Suomalaiset yritykset erottuvat vastauksissaan Pohjoismaiden mestariksi, kun on kyse kestävän kehityksen sisällyttämisestä liiketoimintamalleihin. Norja ja Tanska ovat jäljessä. Suomalaiset yritykset suoriutuvat niin kutsutulla ESG-kriteeristöllä mielestään muita maita paremmin kaikilla kolmella osa-alueella (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallinto). Jopa 68 prosenttia vastanneista suomalaisista yrityksistä kertoo sisällyttäneensä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen liiketoimintamalleihinsa. Norjan ja Tanskan vastaavat luvut ovat 33 ja 39 prosenttia.

 - Kestävään kehitykseen nojaava liiketoiminta kriteeristöineen on vielä suhteellisen tuore ilmiö. Koska sääntelykin on vasta kehittymässä, aihe voidaan tulkita eri maissa ja eri tyyppisissä yrityksissä eri tavoin. Suomessa vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen on herätty hiukan naapurimaita myöhemmin, joten aihepiirin tuntemus ei välttämättä ole kaikilta osin vielä yhtä syvällistä. Se saattaa näkyä tämän tutkimuksen tuloksissa, kertoo Suomen yrityspankeista vastaava johtaja Aleksi Lehtonen.

 - Huomaamme kuitenkin myös rahoitustoiminnassa, että viimeisten parin vuoden aikana aiheeseen on suomalaisissa yrityksissä tartuttu aktiivisesti. Vuoden 2019 aikana olemme nähneet Nordeassa selkeää kasvua yritysten kestävän pankkirahoituksen kysynnässä, Aleksi Lehtonen kertoo.

Asiakaskysyntä tärkein ajuri

Asiakaskysyntä on tutkimuksen mukaan kaiken kokoisten yritysten keskuudessa tärkein motivaattori kestävän kehityksen edistämiselle liiketoiminnassa. 48 % suomalaisista yrityksistä mainitsee sen ensisijaisena ajurina. Sen jälkeen tärkeimpinä nähdään sääntelyn vaatimukset (36 %) ja brändiarvon parantaminen (35 %).

Aleksi Lehtonen uskoo, että etenkin suuremmille yrityksille ulkoisesta rahoituksesta tulee yhä tärkeämpi tekijä yritysten vastuullisuuden edistämisessä.

- Niin kutsutut ESG-tekijät painottuvat yhä useammin rahoituksessa. Jos aiomme lainata rahaa asiakkaalle, haluamme tietää, että asiakkaalla on kestävä liiketoimintamalli. Kyse on riskien arvioinnista. Kestävä liiketoiminta ja pitkäaikaiset pankkisuhteet ovat yksinkertaisesti hyvää liiketoimintaa – niin asiakkaillemme, yhteiskunnalle kuin myös meille pankkina, Aleksi Lehtonen sanoo.

Nouseva trendi

Aleksi Lehtonen uskoo, että kestävän kehityksen painopiste kasvaa kaikilla pohjoismaisilla markkinoilla.

- Vuoropuhelu yritysasiakkaidemme kanssa antaa selkeän viestin: matka kohti vastuullisempaa ja kestävämpää yritystoimintaa on vasta alkanut. Se, mitä reittiä matka kulkee, riippuu todennäköisesti markkinoista ja liiketoiminnan tyypistä. On tietysti luonnollista, että teollisuus ja luonnonvarojen tuottajat keskittyvät enemmän ympäristökysymyksiin, kun taas palveluala keskittyy laajemmin sosiaaliseen vastuuseen ja yrityshallintoon, Aleksi Lehtonen sanoo.

Erityisesti pienillä yrityksillä on tutkimuksen mukaan vielä epätietoisuutta vastuullisuuteen liittyvien riskien ja kehityskohteiden tunnistamisessa. 

Lisätietoja:

Aleksi Lehtonen, yrityspankeista vastaava johtaja, Nordea, puh. 040 826 2163
 

Documents