Muutoksia Nordean organisaatiossa ja johdossa

Pörssitiedotteet | 17-12-2019 15:00

Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Nordea Bank Oyj:n organisaatio muuttuu. Muutoksella tuetaan aiemmin syksyllä julkistettuja kolmea painopistealuetta: tuottojen kasvattamista, erinomaisten asiakaskokemusten luomista ja toiminnan tehostamista. Sara Mella nimitetään Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtajaksi, Christina Gadeberg Group People -yksikön johtajaksi ja Erik Ekman Group Business Support -yksikön johtajaksi.

Sara Mella on nimitetty Personal Bankingin johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi tästä päivästä lähtien. Hän on toiminut syyskuusta lähtien Personal Bankingin väliaikaisena johtajana. Sitä ennen hän toimi Suomen Personal Bankingin johtajana. Hän on syntynyt vuonna 1967 ja suorittanut kauppatieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.

Christina Gadeberg on nimitetty Group Peoplen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi tästä päivästä lähtien. Hän on toiminut syyskuusta lähtien Group Peoplen väliaikaisena johtajana. Sitä ennen hän toimi Nordean varallisuudenhoidossa People Business Partners -yksikön johtajana ja People-yksikön johtajana. Christina Gadeberg on syntynyt vuonna 1970 ja suorittanut taloushallinnon maisterin tutkinnon Kööpenhaminan kauppakorkeakoulussa.

– Olen iloinen voidessani tänään kertoa näistä nimityksistä. Sara Mella ja Christina Gadeberg ovat toimineet näissä tehtävissä syyskuusta lähtien. He ovat osoittaneet vahvaa johtajuutta heti alusta lähtien, ja heillä on sellaisia kykyjä, joita tarvitsemme konsernin johtoryhmässä. On hienoa, että heistä tulee nyt konsernin johtoryhmän pysyviä jäseniä. Kumpikin heistä tuo lisäarvoa konsernin johtoryhmään kokemuksensa, tinkimättömyytensä, liiketoiminnallisen osaamisensa ja yhteistyökykynsä kautta. Saralla on kaikki mitä tarvitaan henkilöasiakastoimintamme kasvattamiseksi ja kehittämiseksi, ja asiakastyytyväisyyden parantaminen on hänelle hyvin tärkeää. Christinalla puolestaan on vahvaa osaamista henkilöstöasioissa ja hän pyrkii aidosti luomaan liiketoiminnalle arvoa roolinsa kautta, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo.

Organisaatiomuutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2020. Liiketoiminta-alueilla on jatkossa entistä suuremmat valtuudet ryhtyä Nordean painopistealueiden edellyttämiin toimiin. Konsernitoiminnot tukevat tässä työssä liiketoiminta-alueita. Nämä painopistealueet ovat tuottojen kasvattaminen, erinomaisten asiakaskokemusten luominen ja toiminnan tehostaminen.

Group Business Risk Management -yksikkö lopetetaan ja sen toiminta siirretään liiketoiminta-alueille, Group Risk & Compliance -yksikölle ja muille konsernitoiminnoille. Tämä muutos tasapainottaa ensimmäisen ja toisen puolustuslinjan rooleja ja vastuita. Olemme tarkastelleet myös nykyisiä operatiivisia toimintoja (COO-organisaatio). Niiden uudeksi nimeksi tulee Group Business Support, joka tukee jatkossa täysin liiketoiminnan painopistealueita. Uuden rakenteen myötä vastuut selkiytyvät, päällekkäisyydet poistuvat ja synergiaetuja voidaan hyödyntää.

Erik Ekman, joka tällä hetkellä toimii Commercial & Business Banking -liiketoiminta-alueen johtajana ja Group Business Risk Managementin väliaikaisena johtajana, on nimitetty Group Business Support -yksikön johtajaksi 1. tammikuuta 2020 lähtien. Hän on jatkossakin konsernin johtoryhmän jäsen. Erik Ekman on syntynyt vuonna 1969 ja suorittanut taloustieteen tohtorin tutkinnon Upsalan yliopistossa. Business Bankingin uusi johtaja nimitetään myöhemmin.

– Erik Ekmanilla on vankka kokemus eri tehtävistä Nordean eri liiketoiminta-alueilla. Hän on työskennellyt pankissa vuodesta 2008 lähtien ja kuulunut konsernin johtoryhmään vuodesta 2015. Hän tuntee liiketoiminnan perin pohjin ja hänellä on vankka tietämys riskeistä, datasta ja prosesseista, joten hän sopii täydellisesti uuteen tehtäväänsä, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo.

Nimityksiin vaaditaan vielä viranomaishyväksyntä.

Osana organisaatiomuutosta olemme myös muokanneet liiketoiminta-alueiden nimiä ja konsernin johtoryhmän englanninkielistä nimeä. Muutokset tulevat voimaan heti, sillä ne kuvastavat uutta organisaatiota sekä rooleja ja vastuita aiempaa paremmin. Commercial & Business Banking -liiketoiminta-alueen uusi nimi on Business Banking, Wholesale Banking ‑liiketoiminta-alueen uusi nimi on Large Corporates & Institutions ja Group Executive Managementin (GEM, konsernin johtoryhmä) uusi nimi on Group Leadership Team (GLT, suomeksi jatkossakin konsernin johtoryhmä).

– Käynnistimme tänä syksynä uuden vaiheen Nordeassa. Keskitymme toiminnan tehostamiseen ja haluamme olla asiakkaidemme vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa. Näiden muutosten myötä meillä on vahva organisaatio, joka on valmis toimimaan painopistealueidemme mukaisesti, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo.
 

Lisätietoja:
Sara Helweg-Larsen, Head of Group Communication and Branding, +45 22 14 00 00
sara.helweg-larsen [at] nordea.com
 

Tässä tiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainitun yhteyshenkilön välityksellä 17. joulukuuta 2019 kello 15.00 Suomen aikaa.
 

Nordea panostaa tiiviisiin asiakassuhteisiin. Haluamme olla olennainen osa yhteiskuntaa. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Olemme Pohjoismaiden johtava pankki. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents