Nordea ilmoittaa 25.3. pidettävään yhtiökokoukseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimista

Pörssitiedotteet | 16-03-2020 09:00

Nordea Bank Oyj – Pörssitiedote – Yhtiökokouskutsu

Nordea Bank Oyj (”Nordea”) on päättänyt useista, 25. maaliskuuta 2020 klo 13.00 Helsingin Messukeskuksessa järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen liittyvistä ennaltaehkäisevistä toimista pienentääkseen riskiä koronaviruksen leviämisestä. Fyysisen läsnäolon sijaan osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta verkossa web stream -lähetyksen kautta ja käyttää äänioikeuttaan keskitetyn asiamiespalvelumme avulla. Yhtiökokous järjestetään aiemmin ilmoitettuun aikaan ja aiemmin ilmoitetussa paikassa. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden henkilöiden vastaanottaminen aloitetaan kuitenkin vasta klo 12.00, kun yhtiökokouskutsussa ilmoitettu aika oli klo 11.00.

Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan Nordean osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuus ja terveys ja noudattamaan Suomen aluehallintovirastojen 13. maaliskuuta 2020 antamia määräyksiä, joiden mukaan yli 500 osallistujan tapahtumat on peruttava 12. huhtikuuta 2020 saakka. Noudattaakseen Suomen viranomaisten asettamia rajoituksia ja turvatakseen samalla osakkeenomistajien oikeudet Nordea ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Osakkeenomistajille, jotka päättävät olla osallistumatta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti paikan päällä, tarjotaan mahdollisuus seurata kokousta verkossa. Linkki web stream -lähetykseen lähetetään kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhtiökokoukseen. Ilmoittautumisohjeet yhtiökokoukseen löytyvät täältä www.nordea.com/fi/varsinainen-yhtiokokous.
  • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan ilman fyysistä läsnäoloa varsinaisessa yhtiökokouksessa keskitetyn asiamiespalvelun avulla. Lisäohjeita asiamiehen käytöstä on julkaistu osoitteessa www.nordea.com/fi/varsinainen-yhtiokokous.

Web stream -lähetyksen kautta ei ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä. Osakkeenomistajien, jotka eivät osallistu yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti, on valtuutettava asiamies voidakseen käyttää äänioikeuttaan. Osakkeenomistajat, jotka haluavat antaa valtakirjan asiamiehelle, löytävät tarvittavat asiakirjat yllä olevasta linkistä. Valtakirjat on toimitettava yhtiölle viimeistään 23. maaliskuuta 2020 klo 16.00 Suomen aikaa.

Kokous pidetään niin lyhyenä ja tiiviinä kuin mahdollista. Kokoustiloissa Nordea toimii seuraavasti:

  • Olemme tehneet hygieniaa parantavia toimenpiteitä.
  • Emme tarjoile kahvia tai virvokkeita ennen yhtiökokousta.
  • Yhtiökokoukseen osallistuvien hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten määrä rajoitetaan mahdollisimman pieneksi.
  • Rajoitamme ulkopuolisten vieraiden määrää.

Jotta voimme varmistaa Nordean osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien turvallisuuden ja terveyden, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet, hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajien, konsernin johdon ja henkilöstön edustajat noudattavat tarkoin Suomen terveysviranomaisten asettamia rajoituksia (https://thl.fi/fi/) päättäessään henkilökohtaisesta osallistumisestaan yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajia, avustajia ja osakkeenomistajien edustajia pyydetään toimimaan samoin. Lisäksi Nordea suosittelee, että Suomen terveysviranomaisten määrittelemiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt eivät osallistu yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti.

Nordea tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä päivittäin, noudattaa Suomen viranomaisten suosituksia ja päätöksiä sekä päivittää tässä tiedotteessa kuvattuja toimenpiteitä tarvittaessa.

Viimeisimmät yhtiökokoukseen liittyvät tiedot julkaistaan ja niitä päivitetään osoitteessa www.nordea.com/fi/varsinainen-yhtiokokous.

Lisätietoja:
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 72 235 05 15
Satu Malkamäki, konserniviestintä, 09 4245 1006

Tässä tiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 16. maaliskuuta 2020 kello 9.00 Suomen aikaa.

Nordea panostaa tiiviisiin asiakassuhteisiin. Haluamme olla olennainen osa yhteiskuntaa. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Olemme Pohjoismaiden johtava pankki. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Documents