Nordean asumiskysely: Lähes kolme neljästä suoriutuu asumismenoistaan entiseen tapaan koronakriisistä huolimatta – 40 % varautunut tai reagoinut taloudellisen tilanteen muutokseen

Lehdistötiedote | 27-04-2020 11:00

Lähes kolme neljästä suomalaisesta suoriutuu asumismenoistaan koronakriisistä huolimatta entiseen tapaan, selviää Nordean teettämästä kyselytutkimuksesta. Joka neljäs sen sijaan kertoo asumismenoista selviytymisen hankaloituneen. Hankaloitumista ovat tutkimuksen mukaan kokeneet erityisesti mm. 25-34-vuotiaat, lapsiperheet ja vuokralla asuvat. Taloudellisen tilanteen muutokseen on kuitenkin varauduttu säästämällä rahaa ennakkoon ja siihen on reagoitu tinkimällä jokapäiväisistä menoista sekä hakemalla pankista lyhennysvapaata asuntolainaan. Etätyön mahdollisella lisääntymisellä ei tutkimuksen mukaan näyttäisi olevan vaikutusta suomalaisten muuttohalukkuuteen paikkakuntien välillä.

– Pankeissa muutokset monien suomalaisten taloudellisessa tilanteessa onkin jo havaittu merkittävästi kasvaneina lyhennysvapaahakemusten määrinä asuntolainoihin. Tehtävämme on olla nyt niiden asiakkaidemme apuna, joille tilanne on vaikea. Toisaalta tutkimustulos kertoo myös positiivista viestiä siitä, että suurimmalle osalle tilanteeseen ei ole tullut muutosta, Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala kertoo.

Kuusi prosenttia ilmoittikin koronan takia hakeneensa pankista lyhennysvapaata asuntolainaansa.

Suomalaisista 40 prosenttia kertoo varautuneensa taloudellisen tilanteen muutokseen tai reagoineensa siihen myös mm. säästämällä rahaa ennakkoon tai tinkimällä jokapäiväisissä menoissa. 13 prosenttia ei ole varautunut tai reagoinut taloudellisen tilanteen muutokseen millään tavalla. Lähes puolet kyselyn vastaajista kertoo, ettei heidän taloudelliseen tilanteeseensa ole koronan myötä tullut muutosta. 

– Suomalaisten suurin säästökohde on tyypillisesti oma asunto. Tällaiset kriisit osoittavat miten tärkeää on, että on varautunut taloudellisen tilanteen muutokseen ja hajauttanut säästöjä myös muihin kohteisiin, Pajala jatkaa.

Yli puolet uskoo asuntonsa arvon säilyvän – yksi viidestä uskoo arvon laskevan 

Asuntomarkkinoita ja erityisesti asuntojen hintakehitystä koronakriisin seurauksena seurataan nyt tarkasti. Nordean kyselytutkimuksen mukaan omistusasujista 56 prosenttia arvioi asuntonsa arvon säilyvän ennallaan. Yksi viidestä uskoo asuntonsa arvon laskevan ja yksi viidestä on epävarma.

– Kriisin kestolla on merkittävä vaikutus siihen, minkälaiset sen vaikutukset asuntomarkkinoihin ja asuntojen hintoihin pidemmällä tähtäimellä tulevat olemaan. Selvästi suurin osa ei ainakaan vielä koe koronakriisin vaikuttaneen tarpeeseen vaihtaa asuntoa. Joidenkin kohdalla asunnon vaihto siirtyy taloudellisista syistä ajallisesti eteenpäin, Pajala toteaa.

Kaupungistumisen trendiin ei näkyvissä muutosta

Kyselytutkimuksen mukaan kodin tyypillisimmät etätyöpaikat ovat olohuone, työhuone, makuuhuone ja keittiö. 16 prosenttia vastaajista on työskennellyt kotoa käsin olohuoneessa. Etätyön lisääntymisellä koronakriisin seurauksena ei kyselytutkimuksen mukaan näyttäisi olevan vaikutusta suomalaisten muuttohalukkuuteen eri paikkakuntien välillä. Vain kaksi prosenttia ilmoitti, että jos etätyö koronan seurauksena lisääntyy, se voi vaikuttaa suunnitelmiin muuttaa kauemmas työpaikasta, jopa toiselle paikkakunnalle. 

– Etätyön lisääntyminen ja sen vaikutukset asumiseen ovat varmasti tulevaisuudessakin kiinnostava ilmiö, vaikka näissä tuloksissa ei vielä näy mitään viitteitä siitä, että kaupungistumisen trendiä nyt haastettaisiin, Pajala toteaa.

Kyselytutkimuksen Nordealle toteutti internetpaneelina Kantar TNS 8.4.-14.4. välisenä aikana ja siihen vastasi 1132 18–79-vuotiasta suomalaista.

Lisätietoja:

Jussi Pajala, Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja, p. 040 545 3859
Nordean viestintä p, 09 4245 1006

Documents