Nordea jälleen mukana Helsinki Pridessa

Lehdistötiedote | 14-05-2020 09:30

Nordea haluaa olla vahvasti mukana luomassa entistä monimuotoisempaa, yhdenvertaisempaa ja sallivampaa yhteiskuntaa ja työelämää, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Nordea onkin Priden yhteistyökumppani kaikissa Pohjoismaissa tänäkin vuonna.

Yhdenvertaisuuden eteen tehdään Nordeassa jatkuvasti työtä ja haluamme edistää yhteiskuntaa, jossa monimuotoisuus on voimavara ja kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet.

– Yhteistyökumppanuudellamme Priden kanssa haluamme välittää  tärkeän viestin siitä, että kaikilla on elämäntavasta, -katsomuksesta tai mistä tahansa ominaisuudesta riippumatta oikeus yhdenvertaiseen elämään. Haluamme tukea monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta, oli kyse sitten omista työtovereistamme tai asiakkaistamme. Pride -kumppanuus on yksi hanke, jolla voimme viestittää tätä, Nordean henkilöstöjohtaja Sini Kivekäs kertoo.

Nordeassa työyhteisön monimuotoisuus nähdään ennen kaikkea vahvuutena.

– Yhdenvertaisuus kuuluu tapaamme toimia ja se on arvojemme ydintä. Tarvetta avoimelle keskustelulle ja koulutukselle monimuotoisuudesta työyhteisöissä ja yhteiskunnassa on edelleen. Erityisen tärkeää on huomioida tiedostamattomat ennakkoasenteemme. Voimme ajatella olevamme avarakatseisia, mutta tosiasiassa käytöstämme ohjaavatkin asiat, joita emme edes välttämättä huomaa. Yhdenvertaisuustyö ottaa ison harppauksen, kun ymmärrämme itse tämän omalta osaltamme, Kivekäs jatkaa. 

Helsinki Priden teemana on tänä vuonna esikuvat. Nordea tuo tämän teeman esille mm. työyhteisön sisäisessä viestinnässä. Nordeassa myös työntekijät itse pääsevät edistämään tärkeinä pitämiään teemoja työntekijöiden vetämissä monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen keskittyvissä ryhmissä. Ryhmät lisäävät tietoisuutta näihin teemoihin kuten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvistä asioista työpaikoillamme. Tämä on yksi osoitus sitoutumisestamme tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen koko konsernissa.

– Työntekijäyhteisö ja sen esittämät konkreettiset teot yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistämiseksi ovat erittäin arvokkaita. Vuosi sitten lähdimme mukaan Helsinki Prideen nimenomaan työntekijöiden aloitteesta. Yhdenvertaisuus on asia, johon tarvitaan kaikkien panosta – työyhteisössä jokainen vaikuttaa tähän asiaan omalla käytöksellään ja toiminnallaan, Kivekäs toteaa.  

Lisätietoja:

Sini Kivekäs, henkilöstöjohtaja, p. 050 304 3165
Nordean viestintä, p. 09 4245 1006

Documents