Nordea esittää vastuullisuustavoitteet vuodelle 2023 vuoden 2020 vastuullisuusraportissa

Lehdistötiedote | 01-03-2021 14:00

Nordea julkaisi tänään vastuullisuusraportin vuodelta 2020. Siinä esitetään Nordean vastuullisuustavoitteet ja -sitoumukset vuodelle 2023 sekä pitkälle aikavälille. Nordea haluaa saada aikaan muutoksia yhdessä asiakkaidensa kanssa ja auttaa asiakkaita tekemään koko yhteiskuntaa hyödyttäviä vastuullisia valintoja ilmastotoimien ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta.

Nordea päivitti tammikuussa 2021 suunnitelmansa vastuullisuuden sisällyttämisestä liiketoimintastrategiaan ja asetti pitkän aikavälin tavoitteekseen olla nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. Nordea asetti lisäksi keskipitkän aikavälin tavoitteekseen vähentää luotto- ja sijoitussalkkujensa hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

”Olemme tehneet paljon työtä ja laatineet pitkän aikavälin suunnitelman, joka on osa visiotamme ja yleistä liiketoimintastrategiaamme. Lisäksi suunnitelma tukee siirtymää kestävään, vähähiiliseen talouteen”, konsernijohtaja Frank Vang-Jensen sanoo ja lisää:

”Autamme asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja ja tuemme heitä siirtymässä kohti vähähiilistä taloutta sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Haluamme saada aikaan muutoksia asiakkaidemme, henkilöstömme, osakkeenomistajiemme, koko yhteiskunnan ja tulevien sukupolvien vuoksi.”

Asiakkaiden kiinnostus Nordean vastuullisiin tuotteisiin kasvoi merkittävästi vuonna 2020. Nordean vastuullisissa rahastoissa hoidossa oleva varallisuus kasvoi 265 prosenttia, ja vastuullisten lainojen volyymit kasvoivat 256 prosenttia. Lisäksi vihreiden asuntolainojen volyymit kasvoivat 143 prosenttia ja vihreiden yrityslainojen 110 prosenttia.

Vuodelle 2023 asetetut tavoitteet

Nordea on sitoutunut sovittamaan liiketoimintastrategiansa kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi sekä tukemaan myös asiakkaitaan näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Nordean vastuullisuustyö jakautuu neljään strategiseen osa-alueeseen: vahva taloudellinen asema, ilmastotoimet, yhteiskuntavastuu sekä hallintotapa ja yrityskulttuuri. Jokaisella osa-alueella on yhteys vuodelle 2023 asetettuihin tavoitteisiin. Ilmastotoimia koskevalla osa-alueella on lisäksi kaksi pitkän aikavälin tavoitetta vuodelle 2030.

Nordea pyrkii merkittäviin saavutuksiin kaikilla neljällä osa-alueella vähentämällä liiketoimintansa ja konsernin sisäisten toimien epäsuotuisia vaikutuksia sekä kasvattamalla niiden myönteisiä vaikutuksia.

Kaikki Nordean vuoden 2023 ja pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet esitellään yksityiskohtaisesti vastuullisuusraportissa (yhteenveto tavoitteista on sivulla 34).

Vuodelle 2023 on asetettu seuraavia tavoitteita:

  • Vähintään 25 prosenttia uudesta hoitoon saadusta varallisuudesta sijoitetaan vastuulliseen tuotevalikoimaan.
  • Nordea Life & Pensions vähentää osake-, yrityslaina- ja kiinteistösijoituksiin liittyviä hiilidioksidipäästöjään vähintään 25 prosenttia vuoden 2024 loppuun mennessä.
  • Kasvatetaan EU:n kestävästä sijoittamisesta annetun asetuksen (taksonomia-asetuksen) mukaisten varojen ja tuottojen osuutta ja täytetään tiedonantovaatimukset.
  • Autetaan suuria, hiili-intensiivisillä toimialoilla toimivia yritysasiakkaita laatimaan vähähiilisyyteen tähtääviä siirtymäsuunnitelmia.
  • Konsernin sisäisiä hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 prosenttia vuoden 2019 tasosta.

 

Lisätietoja:

Anders Langworth, johtaja, Group Sustainability, +46 72 2155434

Konserniviestintä, 0104 168 023 tai press [at] nordea.com

 

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Lehdistötiedotteet