Nordea jatkaa pitkäaikaista kannustinohjelmaa ja ottaa käyttöön uuden suoritusjakson vuosille 2021 - 2023

Pörssitiedotteet | 31-03-2021 18:30

Nordea Bank Oyj

Pörssitiedote − Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

31. maaliskuuta 2021 klo 18.30 Suomen aikaa

 

Hallitus on päättänyt jatkaa vuonna 2020 käyttöön otettua osakeperusteista pitkäaikaista kannustinohjelmaa (Long Term Incentive Programme, LTIP) vuodet 2021–2023 kattavalla uudella suoritusjaksolla. Kannustinohjelman piiriin kuuluvat Nordean konsernijohtaja, yhdeksän muuta jäsentä konsernin johtoryhmästä sekä enintään 50 muuta avainhenkilöä.

”Hallitus haluaa jatkaa osakeperusteista LTIP-ohjelmaa, joka hyväksyttiin ja otettiin käyttöön vuonna 2020. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että Nordean konsernijohdon ja muiden avainhenkilöiden päätöksentekoa ohjaavat konsernin taloudelliset ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä arvon luominen osakkeenomistajille. Hallitus on siksi päättänyt laajentaa LTIP-ohjelmaa siten, että se kattaa myös enintään 50 avainhenkilöä, joiden työllä on suora vaikutus Nordean tulokseen, kannattavuuteen, asiakasvisioon ja pitkäaikaiseen kasvuun. Ohjelman laajentaminen oli tavoitteenamme jo viime vuonna, kun LTIP-ohjelma otettiin käyttöön”, Nordean hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson sanoo.

LTIP-ohjelma sisältää kolmen vuoden suoritusjakson (2021–2023) sekä säännösten mukaisen lykkäysjakson ja odotusajan.

LTIP-ohjelmasta myönnettävien palkkio-osakkeiden enimmäismäärä on 750 000 Nordean osaketta konsernijohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille ja 1 200 000 Nordean osaketta valituille avainhenkilöille (enintään 50 henkilöä). Ne kohdennetaan ohjelman piiriin kuuluville henkilöille ehdollisesti vuonna 2021. Vuonna 2024 kannustinohjelman piiriin kuuluville henkilöille myönnetään määritelty enimmäismäärä osakkeita tai prosenttiosuus siitä Nordean tulostavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan osakkeenomistajien näkökulmasta. Kannustinohjelmasta mahdollisesti myönnettävät palkkiot maksetaan siten, että ensimmäinen osa osakkeista toimitetaan vuonna 2024. Loppujen osakkeiden toimitusta lykätään ja ne toimitetaan viidessä yhtä suuressa erässä vuosien 2025–2029 aikana. Palkkio-osakkeita koskee 12 kuukauden mittainen odotusaika.

Vuonna 2021 konsernin johtoryhmän jäsenille ehdollisesti jaettavien osakkeiden määrä on suurin piirtein samalla tasolla kuin vuoden 2020 ehdollisessa jaossa.

Vuodet 2021–2023 kattavan, konsernin johtoryhmälle ja muille avainhenkilöille suunnatun LTIP-ohjelman yhteenlaskettu bruttoarvo on arviolta noin 6,8 miljoonaa euroa. Arvio perustuu osakkeesta maksettuun keskihintaan Nasdaq Helsingissä tämän tiedotteen julkaisupäivää edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

LTIP-ohjelman suoritusvaatimukset on asetettu siten, että enimmäispalkkion saaminen edellyttää poikkeuksellisen hyvää tulosta osakkeenomistajien näkökulmasta. LTIP-ohjelman suoritusjaksolta maksettavat palkkiot perustuvat seuraaviin vaatimuksiin, joilla kaikilla on yhtäläinen painoarvo:

  • suhteellinen osakkeen kokonaistuotto (rTSR), jota verrataan valittuihin pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin verrokkipankkeihin
  • absoluuttinen osakkeen kokonaistuotto (Absolute TSR)
  • absoluuttinen osakekohtainen tulos (Absolute EPS).

Palkkioita ei makseta, jos kannustinohjelman piiriin kuuluvan henkilön työsuhde päättyy ennen kuin hallitus vahvistaa palkkion suoritusjakson päättymisen jälkeen. Osakeperusteisia palkkioita voidaan alentaa tarvittaessa riskiperusteisesti osittain tai kokonaan ja niihin voidaan tehdä vaatimusten noudattamiseen (compliance) liittyviä muutoksia.

LTIP-ohjelmaan sisältyvät osakkeet toimitetaan osallistujille joko Nordean omien osakkeiden luovutuksina tai laskemalla liikkeeseen uusia osakkeita. Palkkio-osakkeiden toimituksella voi näin ollen olla vähäinen laimennusvaikutus Nordean osakkeeseen.

Lisätietoja:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011

Konserniviestintä, 010 416 8023 tai press [at] nordea.com

 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 31. maaliskuuta 2021 kello 18.30 Suomen aikaa.

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.